Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status for regionsdannelsen - hvor er vi i Region Syddanmark Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, den 6. april 2006 I ndlæg v/sundhedsdirektør Jens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status for regionsdannelsen - hvor er vi i Region Syddanmark Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, den 6. april 2006 I ndlæg v/sundhedsdirektør Jens."— Præsentationens transcript:

1 Status for regionsdannelsen - hvor er vi i Region Syddanmark Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, den 6. april 2006 I ndlæg v/sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark

2 2 Overvejelser om grundlæggende værdier (1) Det er sundhedsvæsnet i Region Syddanmarks mission At opnå størst mulig sundhed for borgerne At være garant for et godt og sammenhængende sundhedsvæsen At udnytte de særlige forudsætninger, som Regionen har

3 3 Overvejelser om grundlæggende værdier (2) Det er sundhedsvæsnet i Region Syddanmarks vision at skabe og udvikle Et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen Et tidssvarende og kvalitetsbevidst sundhedsvæsen Et effektivt og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen

4 4 Styringsprincipper (1) Krav og udfordringer til sundhedsvæsnet: Finansieringsklemme (udefra givet) Fortsat stigende efterspørgsel Udvidet frit valg (1 måned) Stigende krav om kvalitet, sammenhæng og service Nødvendig satsning på udvikling, forskning og uddannelse

5 5 Styringsprincipper (2) Nødvendige styringsprincipper for at matche udfordringer og realisere visionen: Styringsprincipper tilrettelægges, så de stimulerer sygehusenes arbejde på at øge produktiviteten via driftsoptimering (potentiale for produktivitetsforøgelse) Peger i retning af en incitamentsmodel (takststyringsmodel) Potentialet for produktivitetsforbedringer er forskelligt fra amt til amt og fra sygehus til sygehus => differentieret model

6 6 Gennemgang af fysiske rammer Vigtigt at alle sygehuse får et ensartet udgangspunkt mht. bygninger, apparatur og IT for at kunne indgå i incitamentsmodellen på lige fod Derfor statusgennemgang af sygehusene i regionen, så der er et grundlag for at lave investeringsbudgetter for 2007

7 7 Forberedelse af specialeplanlægning Forventning: –Ultimativ og gennemgribende specialeplanlægning her og nu Forudsætningerne er ikke til stede –Struktur af faglig rådgivning skal afklares –Korrespondance med national gennemgang af specialerne –Politisk forankring

8 8 Screening af funktioner Sikre at eventuelle ”nødlidende” funktioner identificeres (mht. drift, patientunderlag og kvalitet => ”Quick and Dirty” – runde Få områder her og nu, bl.a. politiske bestemte planlægningsopgaver: –Fødselsbetjening i Sønderjylland og skadebehandling i Sønderborg Andre området på lidt længere sigt –Blandt andet organkirurgi, herunder kræftkirurgi

9 9 Den kommunale opgave Forebyggelse/sundhedsfremme Genoptræning Hjælpemidler Sundhedsaftaler med kommunerne baseret på dialogbaseret proces både på det politiske og det administrative niveau


Download ppt "Status for regionsdannelsen - hvor er vi i Region Syddanmark Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, den 6. april 2006 I ndlæg v/sundhedsdirektør Jens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google