Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helle Ulrichsen Screening i et organisatorisk perspektiv Hvad er konsekvenserne af indførelse af screeningsprogrammer?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helle Ulrichsen Screening i et organisatorisk perspektiv Hvad er konsekvenserne af indførelse af screeningsprogrammer?"— Præsentationens transcript:

1 Helle Ulrichsen Screening i et organisatorisk perspektiv Hvad er konsekvenserne af indførelse af screeningsprogrammer?

2 Helle Ulrichsen Emner i oplægget Dilemmaer om ressourcer Behandling vs. forebyggelse Henvendelse, fysiske rammer og svar Konsekvenser af indførelse af screeningsprogrammer Implementering, afledte undersøgelser og behandlinger Eksempler fra mammografiscreeningen i Region Hovedstaden

3 Helle Ulrichsen Midt i et dilemma Knappe ressourcer. Ressourcer fra de syge borgere med et behandlingsbehov og til de raske borgere. Eksempler herpå i hele landet - herunder mammografiscreening i Region Hovedstaden.

4 Helle Ulrichsen Mammografiscreening i Region H – økonomiske ressourcer Politiske forhandlinger om budget 2009. Økonomien er presset. Nationalt krav om første screeningsrunde er gennemført med udgangen af 2009. Kan ikke nås med egen kapacitet. Det forventes, at koste 30 mio. kr. at tilkøbe screeninger hos private udbydere. Skal findes andre steder på budgettet.

5 Helle Ulrichsen Personaleudfordringen Mangel på personale. Hvor skal personalet bruges. Eksempelvis ved samtidig indførelse af mammografiscreening og kræftpakker. Samme personalegrupper, der er nødvendige til pakkeforløb for brystkræft og mammografi- screeningen.

6 Helle Ulrichsen Personalets dilemma Personalets logik, at man prioriterer de mest syge patienter først. Vanskeligt at skulle undersøge raske borgere, når det betyder øget ventetid for de behandlings- krævende patienter.

7 Helle Ulrichsen Sundhedsvæsnet - behandling vs. forebyggelse Traditionelt mest fokus på behandling i sundhedsvæsnet. Sundhedsvæsnet har også en forebyggende rolle - screeningsprogrammerne et godt eksempel.

8 Helle Ulrichsen Screeningsprogrammer på kræftområdet Screening i Region Hovedstaden: Screening for livmoderhalskræft for kvinder mellem 23 og 65 år: Årligt inviteres ca. 150.000 Deltagelse 57 % Screening for brystkræft for kvinder mellem 50 og 69 år Årligt inviteres 96.000 (ved fuld implementering) Deltagelse 62 % (det tidligere H:S program)

9 Helle Ulrichsen Forskellige tankesæt Forskellige tankesæt alt efter om man har fokus på behandling eller forebyggelse. I forebyggelsen er tilbuddet til raske borgere, der ikke selv har henvendt sig. Tilbuddet skal være et andet.

10 Helle Ulrichsen Risici i screening Der er i screeningsprogrammer risiko for: Sygeliggørelse Bekymring for sygdom Overbehandling Det er afgørende at disse problemer begrænses mest muligt.

11 Helle Ulrichsen Anderledes henvendelse Tydeligt at der er tale om et valgfrit tilbud. Informeret valg - grundig information om tilbuddet og om fordele og ulemper ved deltagelse. Henvendelsen skal fremstå seriøs og undgå unødig sygeliggørelse.

12 Helle Ulrichsen Andre fysiske rammer Når patienten skal møde fysisk op, skal de fysiske rammer helst være: -Ikke hospitalsagtige -Adskilt fra steder hvor syge patienter færdes.

13 Helle Ulrichsen En anden type svar Hurtigt svar for at undgå unødig ængstelse. Tilbud om hurtig opfølgning i tilfælde af mistanke om sygdom. Sikker opfølgende undersøgelse af høj kvalitet, da der som udgangspunkt er tale om raske borgere – kun lav risiko er acceptabel. God vejledning så en falsk positiv prøve ikke giver langvarig bekymring.

14 Helle Ulrichsen Konsekvenser af indførsel af screenings- programmer Ressourcer til: Implementering Afledte undersøgelser Stigning i antal behandlinger

15 Helle Ulrichsen Administration Etableringen af en administrativ funktion til udsendelse af eksempelvis invitationsbreve og svarbreve samt bookning af tider til videre undersøgelser mv.

16 Helle Ulrichsen Rekruttering og uddannelse Vanskelig rekrutteringssituation pga. personale- mangel. Screening kræver, at meget tidlige tegn på sygdom opdages – derfor behov for ekstra uddannelse af personalet. I mammografiscreeningen er der mangel på radiografer og speciallæger i radiologi. Søgt rekrutteret i hele Skandinavien uden held.

17 Helle Ulrichsen Apparatur og anlæg Nyt screeningsprogram kræver investering i apparatur og anlæg I Region Hovedstadens mammografiscreening 36 mio. kr. til apparatur 22,5 mio. kr. til anlæg

18 Helle Ulrichsen It-systemer Nyt screeningsprogram kræver udvikling af it- systemer både på lokalt og landsdækkende niveau. Daglige drift af programmet Dataindsamling til løbende kvalitetssikring

19 Helle Ulrichsen Opfølgende undersøgelser Ved mistanke om sygdom skal der gennemføres yderligere undersøgelser. I landsdækkende screeningprogrammer er der tale om opfølgende undersøgelse i stort omfang. I Region Hovedstadens mammografiscreening vil ca. 2000 kvinder årligt blive indkaldt til opfølgende undersøgelse.

20 Helle Ulrichsen Efterfølgende behandling Ved sygdom kræves efterfølgende behandling. Specielt i første runde af screeningen (prævalens- runden) findes mange ekstra sygdomstilfælde. Også på lang sigt sker der en generel forøgelse af behandlingsbehovet.


Download ppt "Helle Ulrichsen Screening i et organisatorisk perspektiv Hvad er konsekvenserne af indførelse af screeningsprogrammer?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google