Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geriatri og geriatrisk sygepleje i et vadested

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geriatri og geriatrisk sygepleje i et vadested"— Præsentationens transcript:

1 Geriatri og geriatrisk sygepleje i et vadested
Konsekvenser af den ændrede opgavefordeling mellem sygehus og kommune

2 Hvad er der sket og hvorfor?
Demografiske og samfundsmæssige udfordringer Opgave og strukturreformen En ny sundhedslov – et fælles sundhedsvæsen Større krav og færre ressourcer til et effektivt sundhedsvæsen

3 Fakta Udvikling i antal sengedage

4 Opgave- og strukturreformen
Fra 13 amter til 5 regioner Fra 271 til 98 kommuner Størrelse og bæredygtighed i fokus Én indgang for borgerne – nærhed contra stordrift Klarhed om ansvarsfordelingen mellem regioner og kommuner– bedre kvalitet og sammenhæng i ydelserne

5 En ny sundhedslov – også en væsentlig reform
Ét fælles sundhedsvæsen – et fælles ansvar Første lovgivning indenfor sundhedsfremme og forebyggelse To nye begreber – den borgerrettede og den patientrettede – hvem har opgaven og ansvaret Finansieringsreform: medfinansiering som incitament til større kommunal involvering

6 Større krav, færre ressourcer og høj effektivitet
Massiv omlægning fra stationær til ambulant virksomhed LEON-princippet Den teknologiske udvikling Flere nye og mere komplekse pleje- og behandlings opgaver ud til kommunerne (gælder både somatik, kirurgi og psykiatri) Fokus på evidens, sundhedsøkonomi, ”value for money”

7 Hvad betyder det for kommunerne?
Kommunerne skal finde deres sundhedsfaglige identitet Dokumentation lokalt og nationalt er en mangelvare Forskellige paradigmer skal finde sammen i en fælles faglighed Den traditionelle organisering er udfordret En generalist organisation med behov for specialistkompetencer Mange sektorer i den kommunale organisering Den akutte indsats i fokus Den individuelle indsats - stordriftsfordelene De kommunale faglige kompetencer er udfordret

8 Den ældre medicinske patient i fokus
Kommunerne prioritere indsatsen højt. Uklarheder på rollefordelingen mellem sygehuse og kommuner – ex. hvilke specialistkompetencer skal være hvor? Hvordan sikrer vi de gode indlæggelses- og udskrivningsforløb? hvordan bliver vores erfaringer til ny viden?

9 Flere og mere komplekse plejeopgaver
Ny sygehusstruktur påvirker kommunerne Opgaveglidning er kommet for at blive Der er behov for kontinuerlig udvikling af de faglige kompetencer Den kommunale organisering skal: medvirke til at sikre det rette match mellem borger og medarbejder Sikre kontinuitet og sammenhæng i opgavevaretagelsen

10 Hvad kan vi sammen gøre? Definere rammer, opgaver og ansvar
Sætte den geriatirske patient på dagsordenen Sundhedsaftalerne er et vigtigt værktøj Faglig anerkendelse og respekt på tværs af sektorerne Demensindsatsen er et godt eksempel

11 Hvor der er vilje er der vej - og blandt de faglige aktører
findes der masser af vilje


Download ppt "Geriatri og geriatrisk sygepleje i et vadested"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google