Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdigrundlag Vision og mission Værdier og mål Oktober 2011 - Version 2.1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdigrundlag Vision og mission Værdier og mål Oktober 2011 - Version 2.1."— Præsentationens transcript:

1 Værdigrundlag Vision og mission Værdier og mål Oktober 2011 - Version 2.1

2 Indhold Processen Vision Mission Værdier Mål & Fokusområder Rammer

3 VÆRDIPROCESSENS FORLØB Ledelse og bestyrelse udstak rammerne Visionsdage blev afholdt Med proces facilitator For medarbejdere og bestyrelse 18. september & 27. november 2010 Derefter har medarbejdere operationaliseret mål og værdier Genstand for arbejde i pædagogisk forum Dialogmøder forår & sommer 2011 med forældre Opdateret version efter input efterår 2011

4 VISION HLSK skal fortsat være et solidt, synligt og attraktivt skoletilbud, som rekrutterer sine elever gennem forældrenes aktive tilvalg af skolen.

5 MISSION – hvad er skolens opgave? HLSK vil, gennem et aktivt inddragende, dialogbaseret og gensidigt forpligtende samarbejde med forældre: hjælpe børnene til at blive til livsduelige mennesker forløse det enkelte barns potentialer ved at skabe forudsætninger for at barnet kan realisere egne muligheder i respekt for andre menneskers ret til samme tilbyde en skoledag der styrker børnenes evne til at bidrage til- og engagere sig i samarbejde

6 MISSION – hvad er skolens opgave? synliggøre fællesskabets værdi og børnenes medansvar herfor. tilrettelægge læringen sådan at børnene bevarer deres nysgerrighed, åbenhed, fordomsfrihed og mod skabe et indholdsrigt skoleliv med alsidige udfordringer for børnenes faglige, sociale, musiske og fysiske udvikling

7 VÆRDIER Mod Vi har lyst og mod til at tage ansvar for egne handlinger Vi har mod til at skabe muligheder for fordybelse og nysgerrighed Vi har mod til en åben og inviterende dialog Vi har mod til at tage initiativ og selv at skabe nyt Leder, medarbejdere, elever og forældre accepterer at udvikling ofte kræver forandring

8 VÆRDIER Nyskabelse Vi udfordrer hinanden til at tænke nyt, både fagligt og socialt Vi arbejder sammen for at finde nye løsninger Vi arbejder kreativt i vores undervisning Vi nytænker løbende måden vi underviser på og strukturen vi arbejder under

9 VÆRDIER Ordentlighed Vi bevarer en respektfuld tone i alle relationer mellem elever, medarbejdere og forældre Vi udviser ordentlighed og tillid i relationer Vi tager ansvar for fællesskabet og hinanden Vi holder hvad vi lover Der er overensstemmelse mellem det vi siger og det vi gør Vi er troværdige i vores samtaler og aftaler

10 MÅL Faglige mål Det er skolens klare prioritering at undervisningen sker på et stærkt og velfunderet fagligt niveau. Som fri grundskole leverer vi en undervisning der som minimum ”står mål med folkeskolens”. Undervisningen leveres kreativt og varieret med særligt fokus på undervisningsdifferentiering.

11 MÅL Socialiserende mål Gennem en skoledag der er præget af nysgerrighed, optimisme, energi, ærlighed og humor ønsker vi at hjælpe børnene med at blive til livsduelige mennesker. Vi ønsker at styrke børnenes integritet ved at læringen og trivslen på skolen fokuseres på at give børnene mod, ansvarlighed, selvværd, empati og tolerance.

12 MÅL OG FOKUSOMRÅDER I skolen prioriterer vi at give børnene forståelse for og færdigheder til at indgå i forpligtende fællesskaber ved at fokusere på: Samarbejde Trivsel Refleksion Dialog Medinddragelse Rummelighed Respekt Imødekommenhed Kreativitet

13 MÅL Økonomiske mål at sikre en sund og velkonsolideret skoledrift

14 RAMMER Indholdsmæssige og strukturelle rammer Vi ønsker en skole der giver børnene udfordringer i et overskueligt skolemiljø, hvor vi har fokus på både trivsel og læring. Vi ønsker at børnene bliver fortrolige med mange udtryksformer. Vi ønsker et skolemiljø hvor forankring og forandring er bevidste begreber.

15 RAMMER Medarbejderne Kompetente og engagerede medarbejdere der er dedikeret til skolens målsætning, er den grundlæggende forudsætning for at få opfyldt vore mål.

16 RAMMER De fysiske rammer Vores smukke gamle højskolebygninger udgør, sammen med vores gode udearealer, de fysiske rammer for vores skole. Ved løbende vedligeholdelse tilstræber vi at tilvejebringe fysiske rammer der understøtter den undervisning vi leverer. Vi tænker og handler grønt i vores dagligdag og når vi renoverer og vedligeholder vores bygninger.


Download ppt "Værdigrundlag Vision og mission Værdier og mål Oktober 2011 - Version 2.1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google