Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mandag 3. marts 2008 18. januar 2007 2007 Borgmester Jannich Petersen, V Udbud og partnerskaber i Gribskov Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mandag 3. marts 2008 18. januar 2007 2007 Borgmester Jannich Petersen, V Udbud og partnerskaber i Gribskov Kommune."— Præsentationens transcript:

1 mandag 3. marts 2008 18. januar 2007 2007 Borgmester Jannich Petersen, V Udbud og partnerskaber i Gribskov Kommune

2 mandag 3. marts 2008 Partnerskabspolitik...Byrådet ser således ikke udbud, udlicitering, partnerskaber eller offentlig-privat samarbejde som et mål i sig selv, men som et middel, der kan anvendes, hvis det ud fra en samlet betragtning er økonomisk fordelagtigt og kan forenes med de kvalitetskrav, som byrådet ønsker for ydelserne. Gribskov Kommune skal derfor løbende overveje mulighederne for samarbejder om drifts- og serviceopgaver med henblik på opnåelse af kvalitets- og effektiviseringsgevinster. Overvejelser om indgåelse af partnerskaber og samarbejder skal således være en integreret del af Gribskov Kommunes styring og planlægning af aktiviteter for herved at sikre en optimal udnyttelse af de økonomiske rammer, som politikerne har stillet til rådighed.....støttes af alle partier fra Ø til DF....

3 mandag 3. marts 2008 Den praktiske proces - udbudspolitikken - Politisk og administrativ afklaring Tror vi at opgaven kan løses anderledes / bedre – nye løsninger? Er der et marked / kan der skabes et? Er der særlige strategiske eller styringsmæssige hensyn? □ Kan der effektiviseres? □ Er der store transaktionsomkostninger?..fast procedure med tæt dialog og politisk vidensopbygning..

4 mandag 3. marts 2008 Hvorfor samarbejde med private? □ Vi er ikke verdensmestre i alt! □ Mange opgaver kræver enten meget kompleks viden eller store investeringer. □ Partnerskaber kan udvikle (nye) løsninger til gavn for både kommunen og den kommunale leverandør. □ Rum til udvikling af løsninger over lang tid baseret på gensidig tillid. □ Styr på driftsøkonomien!

5 mandag 3. marts 2008 Ældreområdet i Græsted - Gilleleje 100 mill kr over ti år. Udbudsgevinsten har været stigende gennem perioden, da volumen/budgetgrundlaget i perioden har været stigende. □ Førstegenerationsudbudet (1996) omfattede borgere i eget hjem havde et volumen på 25 mill.kr og en opnået økonomisk gevinst på 18%. □ I 2. generationsudbudet (2000) var hele centerdriften på 89. mill. kr. Økonomiske gevinst på 15% af udbudsvolumen. Samlet set er der herved opnået en gevinst på ca. 100 mill kr. da udbudsvolumen er vokset som følge af flere borgere i hele perioden. □ 3. generations udbudet (2005/6) var på ca. 60 mill. kr med en årlig gevinst på 5 mill. kr. Fald i volumen, da en stor del at hjemmeplejen for borgere i eget hjem kom ind under godkendelsesordningen i 2003/2004. □ Oven i den økonomiske gevinst på godt 5 mill kr. er der årligt en gevinst på ca. 1 %, da priserne reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset og ikke som alternativ udviklingen i PL - indekset.

6 mandag 3. marts 2008 Pleje Gribskov □ Traditionel organisering i Helsinge. □ Aftale om fortsat kommunal drift, men på lige vilkår i fht den private aktør □ Omlægningen til en ren udfører virksomhed har bl.a. betydet levering af kvalitet og ydelser fastlagt af det politiske niveau i form af kvalitetstandarder for ældre/plejeområdet. □ Processen har betydet optimeret styring og en væsentlig sænkning af omkostningsniveuaet på ældreområdet samtidig med at kvalitet og service er fastholdt.

7 mandag 3. marts 2008 Gribskov status Erfaringer □ OPP-light: Handicapboliger og dagsinstitution i Græsted □ Tilbagekaldelse af udbud af daginstitution (OPP-light) ‏ Nye projekter □ Svømmecenter i Græsted □ Udbud af vejvedligehold og grønne områder □ Udbud af rengøring Nye projekter □ Samlet kørselsudbud □ Energiforbruget (ESCO) ‏ □ Jobcentret (offentligt- privat selskab) ‏


Download ppt "Mandag 3. marts 2008 18. januar 2007 2007 Borgmester Jannich Petersen, V Udbud og partnerskaber i Gribskov Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google