Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samspil på tværs i Silkeborg Oplæg 09. maj 2012 – Thisted UU leder Erik Rohde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samspil på tværs i Silkeborg Oplæg 09. maj 2012 – Thisted UU leder Erik Rohde."— Præsentationens transcript:

1 Samspil på tværs i Silkeborg Oplæg 09. maj 2012 – Thisted UU leder Erik Rohde

2 Samordnet ungeindsats  På tværs på flere niveauer  Garantiskolen i Silkeborg – et samarbejde mellem Ungdomsuddannelserne m. flere og Silkeborg Kommune  Ungestrategien i Silkeborg – et samarbejde mellem flere kommunale afdelinger med andel i unge mellem 15 – 30 år.  Silkeborg Uddannelsesforening – den fælles platform

3 Ungestrategi i Silkeborg  Politisk beslutning 2010/Byråd  Mål = koordineret ungeindsats – kommunal Garantiskole!  Udgangspunkt i eks. politikker/strategier  Styregrupper/arbejdsgrupper  Strategiens fokus er konkrete tiltag  Fra A til B – uddannelse og selvforsørgelse  Udviklingsarbejde med andre kommuner

4 Ungestrategi i Silkeborg  KL – partnerskabet om en ”Helhedsorienteret ungeindsats”  Teoretisk ramme/forandringsteori  Definer og præsicer 3 elementer  1.Delmålgrupper af borgere/unge – 9 grupper  2.Evidensbaserede indsatser  3.Fastlagte mål

5 Ungestrategi i Silkeborg  Vision (aldersgruppen 15 – 29 år)  95% målsætningen i 2015  Mission = konkrete tiltag gennem fælles indsats på tværs  Målgruppen = ca. 8 % brug for ekstra støtte  1100 borgere i Silkeborg

6 Ungestrategi i Silkeborg  • Unge med psykiske lidelser  • Socialt udsatte unge  • Unge der falder fra eller zapper  • Fagligt svage unge  • Unge med mangelfuldt uddannelsesperspektiv  • Unge med adfærdsproblemer  • Unge mødre  • Unge med misbrugsproblemer  • Kriminalitetstruede unge

7 Ungestrategi i Silkeborg  Silkeborg Byråd /ledetråd - tilkendegivelser  1.Øget vejledning  2.Øget koordination  3.Øget ansvar  4.Inddragelse af frivillige

8 Ungestrategi i Silkeborg  Organisering - sektionslederniveau UU Fam Ha/Psy. UNG Job/Ko Ungest. Soc.

9 Ungestrategi i Silkeborg  Manual for hvordan vi skal arbejde med den valgte forandringsteori  Beskrive en af målgrupperne  Planlægge inddragelse af en udvalgt gruppe af medarbejdere – forandringsambassadører  Fælles sprog  Øvebaner for medarbejdere  Indsatser – fundering og dokumentation  Langt sejt træk

10 Ungestrategi i Silkeborg  Udfordringerne  1.Ændring af organisationskulturerne i de involverede afdelinger (Kommunal Garantiskole tænkning)  2.Medarbejderudvikling  3.Resultatbaseret styring  4.Økonomi  5.Tidsrammen 2 – 3 år

11 Organisering Garantiskolen EUD netværk GYM netværk EU- projekt FoU - projekt Projekt Z Arbejds gruppe A Arbejds gruppe B Rusmiddel politik Silkeborg Uddannelsesforening Ekstern deltager Ekstern deltager

12 Silkeborg Uddannelsesforening  Direktørniveauet + erhvervsliv  3 indsatsområder:  Uddannelse til flere  Attraktivt uddannelsesmiljø  Profilering af Silkeborg som Uddannelses by


Download ppt "Samspil på tværs i Silkeborg Oplæg 09. maj 2012 – Thisted UU leder Erik Rohde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google