Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunale Indsatsområder 2009 - 2010 Oplæg til beskæftigelsesudvalgets møde d. 25. 02. 08.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunale Indsatsområder 2009 - 2010 Oplæg til beskæftigelsesudvalgets møde d. 25. 02. 08."— Præsentationens transcript:

1 Kommunale Indsatsområder 2009 - 2010 Oplæg til beskæftigelsesudvalgets møde d. 25. 02. 08

2 Særlige Ringsted kendetegn •Central placering •Vækstområde / Bosætningsområde for København •Mange virksomheder indenfor produktion og service •Meget byggeri •Stor tilgang til sygedagpenge •Lav uddannelsesgrad og mange ufaglærte •Udsatte grupper af indvandrere •Mange passive på kontanthjælp •Mange unge på kontanthjælp

3 Hovedindsatsområder • Korttidsledighed – match 1 – 3 –Aktivering og indsats for gengangere • Uddannelse og opkvalificering / flaskehalse –Særlig indsat for uddannelse af unge og efteruddannelse af ufaglærte • Langvarigt ledige på kontanthjælp – match 4 – 5 –Indslusning på job, job på særlige vilkår, aktiv tilværelse • Integration –Ældre indvandrere, kvinder, arabisktalende gruppe • Sygedagpenge –Hurtig indsats, kortere sagsbehandling, fasholdelse

4 Korttidsledighed •Indsats for match 1 - 3 –job i døren –straksaktivering –aktiv jobsøgning –flaskehalsområder –fokus på rådighed •Særlig indsats for ”gengange” –fastholdelse i job / aktivitet –Mentorer og samarbejde med virksomheder om fastholdelse

5 Opkvalificering - Flaskehalse •Unge under 25 –Tilbud om uddannelse før job –Fastholdelse i uddannelse - Mesterlære - Voksenlærlinge –Aktivering / revalidering mod flaskehalsområder •Borgere med lav uddannelsesgrad / ufaglærte –Efteruddannelse af basale kundskaber - dansk og regning. –Voksenlærlinge og voksenelever –Kompetenceløft projekter på virksomheder

6 Langvarigt ledige – match 4 - 5 •Fortsætte indsatsen i Ny chance til alle –Aktivering af alle •Samarbejdsprojekter med virksomheder –Indslusning af langvarigt ledige –Praktik – løntilskud - Mentorer - Sideproduktion •Aktiviteter for særlige målgrupper –Misbrug – Psykisk svage – Socialt udsatte

7 Integration •Fokus på danskkundskaber for de sprogligt svage •Tyrkiske målgruppe –fokus på uddannelsessvage unge – særligt unge mænd –langvarigt ledige over 50 år med nedslidning i aktivitet –Indsats for kvinder uden arbejdsmarkedserfaring •Arabisktalende målgruppe –fastholde fokus på indsats for flygtningegruppen fra Irak

8 Sygedagpenge - Fastholdelse •Sygedagpengeopfølgning –Tidlig indsats - Fokus på hurtig sagsbehandling –Tidlig afklaring af arbejdsevne / evt. funktionsnedsættelse –Inddragelse af arbejdsgiver – fastholdelse – tilbagevenden –Arbejdspladsens betydning / indretning –Inddragelse af andre parter – A kasser – læger – familie –Aktivitet i sygeforløbet –fokus på muligheder –Tilbud til virksomheder med meget sygefravær

9 Det rummelige arbejdsmarked •Funktionsnedsatte / handicappede –Særlige grupper med funktionsnedsættelse –Tidlig fokus på erhvervsmuligheder for funktionsnedsatte –Arbejdspladsindretning – hjælpemidler – kompensation –Oplysning til- og hvervning af- arbejdsgivere •Ledighedsydelse –Fokus på motivation – medvirken – rådighed - revurdering •Unge –Fokus på uddannelse til unge handicappede


Download ppt "Kommunale Indsatsområder 2009 - 2010 Oplæg til beskæftigelsesudvalgets møde d. 25. 02. 08."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google