Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til 6. kursusdag om virksomhedscentre TOVHOLDERFUNKTIONEN FOR VIRKSOMHEDSCENTRE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til 6. kursusdag om virksomhedscentre TOVHOLDERFUNKTIONEN FOR VIRKSOMHEDSCENTRE."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til 6. kursusdag om virksomhedscentre TOVHOLDERFUNKTIONEN FOR VIRKSOMHEDSCENTRE

2 Opgaveløsning ifm. virksomhedscentre  3 niveauer af opgaveløsning ● Lede (ledelsesfunktion) ● Koordinere (tovholderfunktion) ● Udføre (jobkonsulentfunktion)  Opgaveløsning ● Samme person kan løse opgaver på flere niveauer  Ledelse tovholder jobkonsulenter ● Vigtigt at definere snitflader i samarbejdet

3 Snitflader i det interne samarbejde Tovholderfunktion Ledelsesfunktion Jobkonsulentfunktion Sikre opbakning og prioritering Ansvar for det daglige samarbejde med kandidater og mentorer Sikre sammenhæng og progression i indsatsen

4 Ledelsesfunktion  Centerledelsen skal gå foran! ● Melde klart ud til jobcenterorganisationen, at virksomhedscentre skal være en væsentlig del af normalindsatsen for match 4 ● Udarbejde visitationsstrategi med inddragelse af relevante medarbejdergrupper, så der sikres en smidig og hurtig visitation. Sikre løbende justering af strategien ● Bane vejen for tværgående kommunalt samarbejde fx med Familieafdeling, Ydelseskontor e.l.(på tværs af afdelinger, faggrupper, lovgivninger) ● Udpege tovholder

5 Jobkonsulentfunktion  Udføre det daglige samarbejde på enkeltsagsniveau  Omfang ● Team af jobkonsulenter (2-5 stk.) ● Hver især ansvar for 1-3 virksomhedscentre (alle praktikforløb) ● Hvert virksomhedscenter har sin egen jobkonsulent (én indgang)  Den udvidede jobkonsulentfunktion (”XL”) Kommunale baglandVirksomhed Kandidater Jobkonsulent

6 Samarbejde med virksomheden  Jobkonsulenten laver ugentlige opfølgninger på arbejdspladsen  Er tilgængelig for mentor(er) på hotline  Samarbejder tæt med mentor(er) omkring problematikker ifht. kandidaterne (fx fravær)  Er virksomhedens indgang til jobcentret - ja til hele det kommunale system

7 Samarbejde med kandidater  Jobkonsulenten står for udredning og afklaring af kandidaterne – finder sted på arbejdspladsen  Laver ugentlige opfølgninger på kandidaterne + evt. telefonisk kontakt  Er opmærksom på løbende progression i kandidatforløb  Sikrer udslusning til job, uddannelse eller andet forløb

8 Samarbejdet med baglandet  Jobkonsulenten samarbejder med sagsbehandlere i jobcenter (har evt. del af myndighedsansvar)  Samarbejder med sagsbehandlere fra andre afdelinger/forvaltninger (om parallelindsats)  Samarbejder med medarbejdere i aktiveringstilbud, fx ved visitation  Erfaringsudveksler i jobkonsulentteam  Samarbejder med tovholder om opkvalificering af mentorer

9 Tovholder-/koordinatorfunktion  Søge midler til tovholderfunktionen ● AMS ● LBR  Tovholderfunktion omfatter 1. Planlægge og etablere VC (matche behov) 2. Sikre sammenhæng og progression i indsatsen 3. Skabe overblik over samlet indsats 4. Kommunikere om indsatsen 5. Opkvalificere mentorgruppen

10 1. Planlægge og etablere virksomhedscentre  Forberede oprettelse af nye virksomhedscentre  Udvikle evt. forforløb til virksomhedscentre  Indgå aftaler/kontrakter med virksomheder om etablering og drift af virksomhedscentre  Vejlede virksomhederne i udpegning af mentorer  Sikre, at LBR bliver informeret og inddraget ved oprettelse af virksomhedscentre

11 2. Sikre sammenhæng og progression  Optimere samarbejde med andre kommunale afdelinger/forvaltninger ved parallelindsats (evt. i samarbejde med ledelse)  Optimere samarbejde med UU vejledning og uddannelsesinstitutioner  Sikre samspil med øvrige aktiveringstilbud (fx ved visitation)  Tilrettelægge opfølgning på borgerne efter endt forløb i et virksomhedscenter

12 3. Skabe overblik over samlet indsats  Skabe overblik over de samlede virksomhedscentre mht: ● Visitation og flow til centrene ● Opfølgning og evt. justering af aftaler med virksomhederne  Følge udviklingen i jobkonsulentteamets samarbejde med virksomheder og kandidater  Opsamle erfaringer fra virksomhedscentrene  Løbende gøre status på kandidaternes videre arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse

13 4. Kommunikere om indsatsen  Formidle resultater og gode historier til politiske udvalg, LBR og medier  Udforme informationsmateriale til kandidater, kolleger og virksomheder  Formidle status og resultater af indsatsen til jobcentrets medarbejdere

14 5. Opkvalificere mentorgruppen  Planlægge og gennemføre mentoruddannelse  Etablere og drive mentornetværk ● Med deltagelse af ansvarlige jobkonsulenter ● Evt. afsæt i eksisterende netværk ● Netværksmøder  Erfaringsudveksling  Blive klædt på til opgaven (fx oplæg om målgruppens barrierer)  Kendskab til jobåbninger (evt. virksomhedsbesøg) ● Anerkendelse af mentorernes indsats (evt. præmiering)  OBS! ● Opkvalificering af mentorerne sker først og fremmest i det daglige samarbejde med jobkonsulenterne

15 Virksomhedsmentorer  Mentoropgaver ● Ansvar for den daglige drift af VC ● Ansvar for alle kandidatforløb (arbejdsopgaver. motivation, trivsel) ● Ansvar for koordinering af det interne samarbejde om virksomhedscentret (m. ledelse, tillidsvalgte og øvrige kolleger) ● Ansvar for løbende samarbejde med jobcenter (én indgang til virksomheden)  Opgavefordeling ● Overordnet mentor ● Daglige mentorer

16 Snitflader i det eksterne samarbejde Tovholder Daglige mentorer Jobkonsulenter Overordnet mentor Virksomhedsledelse Centerledelse Virksomhedscenter Jobcenter Kandidater  Etablering af virksomhedscentre  Etablering og justering af virksomhedscentre, løbende mentoropkvalificering  Dagligt samarbejde med kandidater og mentorer, virksomhedens indgang til kommunen

17 Spørgsmål  Hvordan er snitfladerne hos jer imellem de tre niveauer? Hvem gør hvad? ● Lede (ledelsesfunktion) ● Koordinere (tovholderfunktion) ● Udføre (jobkonsulentfunktion)


Download ppt "Velkommen til 6. kursusdag om virksomhedscentre TOVHOLDERFUNKTIONEN FOR VIRKSOMHEDSCENTRE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google