Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune

2 Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune
Plangrundlag Planovervejelser Proces

3 Ca. 5000 ejendomme udenfor kloakopland
Guldborgsund Kommune 6 gamle kommuner 907 km2 indbyggere 38 renseanlæg Ca ejendomme udenfor kloakopland

4 Plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen Miljøbeskyttelseslov
Formål og lovgrundlag Plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen Miljøbeskyttelseslov Spildevandsbekendtgørelse

5 Regionplan – landplandirektiv Vandplaner Agenda 21 Klimaplan
Plangrundlag Kommuneplan Regionplan – landplandirektiv Vandplaner Agenda 21 Klimaplan 6 gamle spildevandsplaner Strukturplan

6

7

8 Vandplanerne

9 Miljømål - Vandplaner

10 Miljømål vandløb

11 Rensekrav – spredt bebyggelse

12 Rensekrav – spredt bebyggelse

13 Rensekrav – spredt bebyggelse

14 Benchmarking

15 Planovervejelser Reducere spildevandsudledningens miljøpåvirkning af vandområderne Spildevandsrensning i det åbne land Nedbringelse af belastning fra de regnbetingede udløb Centralisering af spildevandsstrukturen Kloakering af landsbyer Separering af spildevand Kloakrenovering Forbedring af serviceniveau i visse områder

16 Planovervejelser SOP X SO OP O Klasse Ned-sivning Biologisk sandfilter
Planovervejelser Klasse   Ned-sivning   Biologisk sandfilter Rodzone-anlæg   Pileanlæg   Samletank   Mini rense-anlæg   SOP X SO OP O

17 Vandindvindings-interesser

18 Planovervejelser Spildevandsstruktur Kloakering eller decentrale løsninger? Miljø, drift og økonomi!

19 Spredt bebyggelse

20 Spredt bebyggelse

21 Økonomi

22 Fremtidig renseanlægsstruktur

23 Spildevandsplan

24 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PLANPERIODE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KLOAKERING AF BYOMRÅDER Ikke fastlagt 1,0 2,0 8,0 6,5 - Landområde 1 Nedlæggelse af renseanlæg og afskæring 16.4 4,0 2,2 Separering af landsbyer 23,0 32,0 Kloakering af det åbne land (etape 1, 2, 3, 4.1, 4.2 og 5) 75,3 67,5 10,4 Landområde 2 Nedlæggelse af renseanlæg og afskæring 14,0 30,0 1,3 Kloakering af det åbne land (etape 6 og 7) 46,0 54,4 Landområde 3 Kloakering af det åbne land (etape 8, 9.1 og 9.2) 29,4 55,2 Landområde 4 0,5 2,5 0,9 Kloakering af det åbne land (etape 10) 53,8 Landområde 5 22,3 Kloakering af det åbne land (etape 11 og 12) 38,8 33,4 KLOAKRENOVERING Løbende kloakrenovering 25,0 REGNBETINGEDE OVERLØB, VANDPLAN OG KLIMATILPASNING Hydrauliske belastingsundersøgelser 10,0

25 Proces Politikere Borgere Forsyningsselskab Rådgiver

26 Det bliver dyrt – lånemuligheder?
Husk!!!! Fastlæg strategi Få Forsyningen med Få politikerne med Stil krav til rådgiver Det bliver dyrt – lånemuligheder? Sørg for at have de administrative ressourcer Information, information & information!!!

27


Download ppt "Spildevandsrensning i det åbne land i Guldborgsund Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google