Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Esbjerg Trafik- & Mobilitetsplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Esbjerg Trafik- & Mobilitetsplan"— Præsentationens transcript:

1 Esbjerg Trafik- & Mobilitetsplan
Susan Schmidt COWI 16. januar 2014

2 Trafik- og Mobilitetsplaner Kommunernes plangrundlag
Et godt fundament for planlægning spænder bredt og indeholder planer som f.eks.: Trafikplaner, trafikmodel Trafiksikkerhedsplaner Kollektiv trafik plan Stiplaner og –prioritering Trafiksaneringsplan Klimaplaner, kommuneplaner og andet, der påvirker efterspørgslen efter mobilitet Planerne danner generelt grundlaget for det fremtidige arbejde med trafik og mobilitet i kommunerne 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

3 Trafik- og Mobilitetsplaner Samler og målretter kommunernes plangrundlag
Når plangrundlaget er på plads, giver det mening at: samle indholdet vurdere konsekvenserne for de trafikale forhold fremadrettet opstille konkrete løsningsforslag i en Trafik- og Mobilitetsplan Trafik- og Mobilitetsplanerne giver politikere og teknikere et overblik over fremtidens udfordringer løsningsmuligheder prioritering af fokus- og indsatsområder 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

4 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Baggrund
I Esbjerg by oplever man en tiltagende trængsel på vejnettet. Kommunen har eksisterende trafikplaner, trafikmodel, stiplan mv., der vedrører trafik og mobilitet kombineret med planer for klima- og sundhedsindsatser mv. Så der var baggrund for at skabe et overblik over fremtidige udfordringer Intentionen er, at planen skal danne ramme for arbejdet med trafik og mobilitet i Esbjerg Kommune frem mod 2030 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

5 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Formål
Formålet med Trafik- og Mobilitetsplanen er bl.a. at: Sikre mobiliteten i Esbjerg frem mod 2030 Reducere trængslen i byen Gøre transporten i Esbjerg mere bæredygtig og miljøvenlig jf. kommunens klimaplan – bl.a. ved øget cykling Gøre Esbjerg til en mere attraktiv by for beboere, erhverv og turisme Opstille konkrete tiltag, som kommunen kan anvende frem mod 2030 Opstille en handleplan for trafik- og mobilitetsområdet frem til 2030 Inddrage folkesundhed i tiltag inden for trafik og mobilitet Nedbringe CO2 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

6 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Udfordringer
Trængsel - trafikarbejdet stiger med over 40 % frem mod 2030 En høj andel af turene foretages med bil Støj, forurening og klimapåvirkning Tiltrækning af beboere, turister Tiltrækning af erhverv 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

7 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Hvordan kommer vi trængslen til livs?
2012 2030 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

8 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Indhold
Trafik- og Mobilitetsplanen består af en baggrundsrapport og en handleplan Baggrundsrapporten indeholder en beskrivelse af: Esbjergs fremtidige, trafikale udfordringer 48 mulige tiltag til sikring af en god mobilitet i Esbjerg frem mod 2030 Vurdering af effekten af tiltagene Handleplanen indeholder: Indsatsområder på kort, mellemlangt og langt sigt En enkel og stringent måde at fremlægge handlingstiltag, opdelt på 6 hovedområder, også kaldet fyrtårne 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

9 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Fyrtårne
Infrastrukturforbedringer Kollektiv trafik Bymiljø og bystruktur Ændret transportadfærd Lette trafikanter Energieffektiv transport 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

10 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Infrastrukturforbedringer - Vindmøllevej og ramper
16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

11 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Kollektiv trafik - Nærbane
Nærbanebetjening Ribe Esbjerg Varde Oksbøl Etablering af ny station i Jerne 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

12 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Ændret transportadfærd - Supercykelsti
6,5 km strækning Mellem Esbjerg N og centrum, herunder Havnen og Banegården Tildelt 8,3 mio. kr. i statslige midler 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

13 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Tiltagskatalog med 48 mulige tiltag
16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

14 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Trafikmodel beregninger - Konsekvenser
16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

15 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Handlingsplan giver overblik
Investeringer på kort sigt frem mod 2016 Ramper ved Vestkystvej Vindmøllevej Nærbane samt station i Jerne, etape A Cykelpendlerruter Samkørsel Alternative drivmidler 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

16 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Handlingsplan giver overblik
Investeringer på mellemlangt sigt Særtransportkorridor fra nyt erhvervsområde Nærbane samt station i Jerne, etape B Højklasset busnet Gas- eller hybridbusser Delebiler Forhold for fodgængere i midtbyen Miljøzoner 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

17 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Handlingsplan giver overblik
Investeringer på langt sigt Opgradering af Vestkystvej Nærbane samt station i Jerne, etape C Byfortætning Bilfrie zoner Lagerhoteller 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

18 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Opnåede resultater
Den gode planlægning giver mulighed for en fokuseret indsats og opnåelse af konkrete mål. Trafik- og Mobilitetsplanen skaber rammerne for de indsatser, Esbjerg Kommune vil arbejde videre med frem mod 2030 Esbjerg Kommune har efter udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen bl.a. opnået: statslige midler til etablering af en supercykelsti i alt 8,3 mio. kr. statslige midler til trafiksikkerhedsby 2014 i alt kr. (projektsum mio. kr.) 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling

19 Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan Vejen frem
Forskelligt hvor udbredt planlægningsværktøjerne er i de forskellige kommuner Det er naturligvis vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte kommunes behov Èt er sikkert – den fremtidige trængsel er vigtig for alle at have fokus på Tak for opmærksomheden – og ? 16. januar 2014 Mobilitet, trængsel og cykling


Download ppt "Esbjerg Trafik- & Mobilitetsplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google