Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kloakering af sommerhusområdet i Sømarken

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kloakering af sommerhusområdet i Sømarken"— Præsentationens transcript:

1 Kloakering af sommerhusområdet i Sømarken
2015

2 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Om projektet. Projektet tager udgangspunkt i spildevandsplanens 2. tillæg. Vi ønsker at benytte os af gravitation i videst mulig omfang. Grundet terrænet vil der sandsynligvis blive placeret 3 pumpestationer. Spildevandet vil blive pumpet ind på eksisterende ledning nord for Sømarken. Der er kun tale om spildevand – regnvand skal håndteres på grunden.

3 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Hvilket arbejde udfører Forsyningen? Forsyningen udfører det ledningsarbejde der ligger ude i fællesarealerne. Forsyningen placerer pumpestationer og elskabe hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til terrænhøjde. Forsyningen placerer skelbrønd til hver enkelt matrikel.

4 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Hvilket arbejde skal den enkelte lodsejer udføre? Lodsejer skal føre matriklens spildevand frem til den tildelte skelbrønd. Lodsejer skal sørge for sløjfning af septiktank. Udgifter til dette arbejde påfalder lodsejer.

5 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Ledningsføring

6 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Pumpestation og elskabe

7 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Økonomi? Forsyningen fremsender regning på tilslutning. Tilslutningsbidrag 2014-priser: kr. inkl. moms. Omkobling på egen grund skal der indhentes privat tilbud på. Regning skal betales senest en måned efter anlægget er færdigt.

8 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Tidsplan Projektet bliver sendt i udbud ultimo 2014. Opstart gravearbejde tidligt 2015 – afhængigt af vejret. Forventet pause i sommerperiode – tidsrum? Opstart igen efter sommerperiode 2015. Projektet ventes færdigt ultimo 2015.

9 SØMARKEN NY-KLOAKERING
Løbende kontakt Der ligges op til at der er løbende kontakt mellem Forsyningen og grundejerforeningen. Forsyningen kan fremsende byggemødereferater hvis det ønskes. I tilfælde af spørgsmål eller bekymring opfordres I til at kontakte Forsyningen med det samme.


Download ppt "Kloakering af sommerhusområdet i Sømarken"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google