Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemet vedrører hele Hørsholm

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemet vedrører hele Hørsholm"— Præsentationens transcript:

1 Regn- og spildevand i Hørsholm Kommune v/ Peter Antonsen Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013

2 Problemet vedrører hele Hørsholm
Kapacitets mangle i fællessystemet er problem i hele Hørsholm. Kortet viser de områder hvor der allerede er registreret problemer med spildevand som presse op til jordoverfladen. Selv ved moderate regnskyl ud- sættes vandløb og kyststrækning for urenset spildevand

3 Niras rapportens seks løsninger + 3 hybrider
1. Et-strenget system: Fastholdelse af fælleskloakering 2. To-strenget system: Separatkloakering 3. To-strenget system: Separering af vejvand (komb. med andre løsninger) 3a. Separering af vejvand til Øresund 2100 m3 bassin før Bolbrorenden. Aflastning via Bolbrorenden til Øresund 3b. Separering af vejvand + 78 % Matrikler til Øresund Aflastning - ingen 3c. Separering af vejvand + 57 % Matrikler til Øresund Aflastning via havledning til Øresund 4. To-strenget system: Separering sker ifm. nye/genopførte ejendomme 5. To-strenget system: Brug af LAR (Lokal Afledning af Regn) 6. Et-strenget system: Lukning af vejriste

4 To overordnede løsningsprincipper
Et-strenget system To-strenget system (fællessystem) (separatsystem) Renseanlæg / Pumpestation Recipient, (hav, å) Recipient, (hav, å) Renseanlæg / Pumpestation Overløbsbygværk Lokal nedsivning Bassin Regnvand Spildevand og regnvand Spildevand Skelbrønd Skelbrønd

5 Et-strenget system - fælleskloakering
Spildevand og overfladevand føres væk via samme kloakledning Overfladevand fra vej er tilsluttet fællesledning Hus har tilsluttet spildevand og overfladevand til fællesledning Rød = spildevand Blå = regnvand Hørsholm Vand er ledningsejer Skel Lodsejer er ledningsejer

6 To-strenget system – separatkloakering
Delvis adskillelse af regn- og spildevand Regnvand og spildevand fra hus ledes væk i fællesledning (rød) Regnvand fra vej ledes væk via regnvandsledning (blå) Hørsholm Vand er ledningsejer Skel Lodsejer er ledningsejer

7 To-strenget system - separatkloakering
Hel adskillelse af regn- og spildevand Spildevand fra hus ledes væk via fællesledning/spildevandsledning (rød) Regnvand fra tage og befæstede arealer ledes væk via regnvandsledning (blå) Hørsholm Vand er ledningsejer Skel Lodsejer er ledningsejer

8 To-strenget system - separatkloakering
Kombination af separatkloakering og delvis LAR (Lokal Afledning af Regn) Spildevand ledes væk via fællesledning/spildevandsledning Regnvand ledes væk dels via faskine, dels via regnvandsledning (blå) Forudsætning: Mulighed for nedsivning Hørsholm Vand er ledningsejer Skel Lodsejer er ledningsejer

9 Sammenligning af seks mulige løsninger

10 TEKNISKE BILAG

11 Klimaændringer i Danmark sætter nye krav når gamle kloakledninger skal udskiftes.
Den danske klimatilpasningsstrategi har valgt at anvende FNs klimapanel, IPCC,  A2- og B2-scenarier samt EU2C. Det betyder at Danmark man i fremtiden forventer et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl. De problemer vi har i dag kan kun forventes at blive værre.

12 Serviceniveau Til dimensionering af kloakprojekter i Hørsholm Kommune anvendes et samlet sikkerhedstillæg på 1,56. Sikkerhedstillægget består dels af et tillæg på 30 % for udviklingen i klimaet og dels et 20 % for usikkerhed på beregninger. Serviceniveau og sikkerhedstillægget er baseret på anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn" nr. 29 ” Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer”. Skrifterne angiver retningslinjer og er almindelig praksis i Danmark. gen. Serviceniveauet er med vedtagelse af spilde-vandsplanen ansvarspådragende for forsyning.

13 UDEN MED SIKKERHEDSFAKTOR SIKKERHEDSFAKTOR


Download ppt "Problemet vedrører hele Hørsholm"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google