Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GRUNDFOS BIOBOOSTER Nye perspektiver for bæredygtig spildevandshåndtering i et samarbejde mellem Viborg kommune og Grundfos 25. maj 2010 Bent Skovgaard,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GRUNDFOS BIOBOOSTER Nye perspektiver for bæredygtig spildevandshåndtering i et samarbejde mellem Viborg kommune og Grundfos 25. maj 2010 Bent Skovgaard,"— Præsentationens transcript:

1 GRUNDFOS BIOBOOSTER Nye perspektiver for bæredygtig spildevandshåndtering i et samarbejde mellem Viborg kommune og Grundfos 25. maj 2010 Bent Skovgaard, adm. direktør, Grundfos BioBooster A/S

2 Det fysiske resultat af samarbejdet mellem Viborg og Grundfos
Grundfos BioBooster referenceanlæg i Bjerregrav har en kapacitet svarende til indbyggere

3 BioBooster MBR Anlægs-illustration 1500 PE
Grundfos BioBooster anlægsdesign: 6 x 20” containere 1 kontrol 1 forbehandling 1 forsyning 2 MBR 1 DN/Bio-P 1 x slam lager tank 3 % TS 1 x 200 m3 balance tank

4 Bjerregrav renseanlæg, Viborg Kommune

5 Hvad kan BioBooster MBR?
Driftsikkert og automatiseret anlæg til lokalt spildevandsrensning. Bedre rensekvalitet end de store anlæg –pga. membraner Sikkerhed mod slamflugt og bakterier i det rensede vand Fleksibelt og modulært –køb eller leje… Bakteriefrit renset vand takket være nyudviklet MBR teknologi. Overholdelse af fremtidige afløbskrav Lukket system: lugt og støj gener er minimale Høj lokal miljøbeskyttelse Vandet holdes i nærmiljøet. Vandgenbrug til teknisk genbrug, vanding eller rekreative områder

6 Bæredygtig brug af renset spildevand

7 Bæredygtighed og miljø i lokalsamfundet
BioBooster MBR er et alternativ til nedlæggelse af små decentrale renseanlæg Sikrer fremtidige krav til bedre vandrensning (feks. SS, P, bakterier) Kan placeres i lokal området i det anlægget er kompakt, støjfrit og uden lugtgener. Kan udvides i takt med at befolknings tilvæksten i området Vandkvaliteten sikrer højeste krav til miljøbeskyttelse og det rensede vand kan genbruges En bæredygtig løsning Vandet vil bidrage til flora og fauna liv i nærmiljøet og sikrer lokal vandføring i vandløb. Vi holder vandet i lokal-miljøet Skabelse af grønnere områder (parker og skov) Næringssalte i vandet kan bruges som plantegødning, hvorved der spares ressourcer til gødning. Giver de lokale beboer et øget incitament til at tænke på vand og miljø

8 Case Viborg strukturplan
Klejtrup case Centralisering (kloakering + udv. cent. RA) CAPEX: kr. 13,2 mio., OPEX: kr. 3/m3 Decentral traditionel teknologi (aktiv slam) CAPEX: kr. 6,3 mio., OPEX: kr. 4-5/m3 Grundfos BioBooster CAPEX: kr. 7 mio., OPEX: kr. 3-4/m3 + Vandgenbrug Med Grundfos BioBooster fås lugtfri, fleksibel høj-kvalitetsrensning til konkurrencedygtig udgift Hvor meget miljø får man 119,7 mio. kr.?? Kunne moderne MBR anlæg give mere miljøeffekt?

9 Hvad skal der til for at vende vand problemer/trusler til muligheder?
Politisk fokus på at ny teknologi kan løse nutidens – og fremtidens - problemer. Åbenhed overfor nye løsninger Incitament og krav til at rense bedre (f.eks. miljøfremmede stoffer) Motivation til at overveje decentrale løsninger for at sikre lokalt vandmiljø og genbrug, når det giver mening Incitament til at genbruge – lokalt som centralt Vi kunne tænke os!!! Stærkt forbedret muligheder for afprøvning af ny miljøteknologi Danmark ikke alene kan leve af viden - vi skal også kunne levere hardware Skab et positivt udviklingsmiljø med risikovillig udviklingskapital Brug for markedsdrivende regulering


Download ppt "GRUNDFOS BIOBOOSTER Nye perspektiver for bæredygtig spildevandshåndtering i et samarbejde mellem Viborg kommune og Grundfos 25. maj 2010 Bent Skovgaard,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google