Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaring med udvikling af decentral spildevandsløsning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaring med udvikling af decentral spildevandsløsning"— Præsentationens transcript:

1 Erfaring med udvikling af decentral spildevandsløsning
Per Krøyer Kristensen GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water – Greener environment

2 Grundfos - Spildevands løsninger
Pumpeløsninger og centralisering er fint! God og anerkendt løsning Masser af kompetence hos rådgivere, entreprenører og leverandører Effektive tekniske løsninger med pumper og større renseanlæg Men Grundfos vil gerne øge valgmuligheden, og vi tror på, at vandrensning lokalt ofte er mere bæredygtigt Så hvordan hænger det samme? På den ene side synes vi man skal se spildevand som en lokal ressource –ikke som et problem der skal flyttes På den anden side kræver dette at der findes løsninger til lokal spildevandsrensning som miljømæssigt og økonomisk er bedre end de alternativer vi har i dag…

3 Styrke ved centralisering – set fra Grundfos synspunkt
RATIONALISERING: Velkendt teknisk løsning Samler spildevandet på få og store anlæg, hvor indsats for effektiv drift –og eventuelle nye rensekrav- bedre kan sikres Mindre indsats i oplandet med hensyn til service og kørsel mm. Forventning om lang levetid og afskrivning på transportanlæg –op til 75 år. Lille service behov for pumper og ledninger Måske god investerings-økonomi når den lange levetid for transportledningen tages i betragtning Måske energibesparelse –men dette afhænger helt at den lokale situation og alternativet “ALLE GØR DET” Så er det vel den bedste løsning?...

4 Ulemperne ved centralisering - set fra Grundfos synspunkt
Transport af spildevand er omkostningsfuldt i investering og kræver en del energi og indsatsen fører ikke i sig selv til bedre vandrensning Vandet samles på større anlæg, med konventionel vandrensning –som ikke er forberedt til eventuelle fremtidige krav til bedre rensning (eksempelvis, P, SS, Bakterier, fremmedstoffer mm) Spildevandsbelastningen centraliseres på få områder, hvor det kan få negativ konsekvens Vandet fjernes fra sit hydrologiske opland, hvilket kan forringe vandmiljøet i lokalområdet Den lange investeringsprofil kan være en risiko: risiko for at den store investering i transport og pumpeløsninger ikke svarer til fremtidsbehovet: Hvem kan spå om behovet for spildevandsrensning i små byer om 75 år? Bor der nogen i det hele taget? Investeringen fokuseres meget på statiske transportanlæg –mindre på bedre vandmiljø Gør genanvendelse af vand og næringssalte vanskelig

5 Fokus på den ”bedste Løsning”
Decentral vandrensning med moderne løsninger kan nå højre bæredygtighed end centrale løsninger Bæredygtighed Økonomi – god teknologi der produceres og levres meget effektivt Sundhed – arbejdsmiljø , badevandskvalitet Miljø – mere rent vand

6 ØKONOMI Hvordan kan et moderne decentralt renseanlæg sikre bedre økonomi?
Udgift til investering i transportanlæg minimeres kraftigt Der investeres ”kun” i et renseanlæg Energiforbruget kan samlet set blive mindre –afhængig af afstand og lokale forhold Det decentrale renseanlæg leveres som et standard produkt –præfabrikeret. Projektomkostninger, bygge og anlægs omkostninger reduceres betragteligt I hele værdikæden produceres mere effektivt og økonomisk ud fra standardisering Anlægget bygges til det nuværende, og kan altid udvides eller flyttes. Risiko for fejlinvestering i transportanlæg med 75 års afskrivning elimineres

7 I hele værdikæden produceres mere effektivt ud fra standardisering…

8 Hurtig og økonomisk etablering på site (Eksempel: Demonstrationsanlæg Bjerringbro 500-1000 PE)

9 MILJØ Hvordan kan et moderne decentralt renseanlæg sikre bedre miljø?
Bedre vandrensning end centrale renseanlæg: MBR/membran filtrering giver bakteriefrit vand,, intet udløb af slam eller partikler, meget lavt fosfor udløb Vandbalance i oplandene sikrer bedre aquatisk liv Miljøet belastes med færre fremmedstoffer og hormonforstyrrende stoffer Muliggør genbrug af vandet og dets næringssalte (P bliver en mangelvare om nogle årtier, og 1 kg N-NH4 koster ca. 50 kWh at producere) Spildevandet bliver en ressource –ikke et affaldsproblem… 

10 SUNDHED Hvordan kan et moderne decentralt renseanlæg sikre bedre sundhed?
Arbejdsmiljø skal være sikret på anlægget, og service behov minimalt Badevandskvalitet : intet udløb af bakterier og virus til miljøet Fjernelse af lokale problemstoffer –feks. Decentral rensning på hospitaler

11 Danmarks første kommunale MBR anlæg
Vi har været undervejs i lidt tid…og har arbejdet med udvikling af det bæredygtige decentrale renseanlæg med MBR teknologi…her er lidt om erfaringen:

12 Resultater fra vores første testanlæg til decentrale renseløsning
Drifts mål –Bjerregrav BioBooster MBR Flow 75 m3/d PE MLSS 20 g/l Tryk I procestank 1 bar Dimensionerings baggrund –Bjerregrav BioBooster MBR COD [mg/l] BOD5 [mg/l] TN [mg/l] TP [mg/l] SS [mg/l] pH Ind 770 350 77 17 750 6,5-8,5 Ud løb <75 <5 NH4 < 0,5 <0,25 “0”

13 COD –Renseresultat marts til oktober 2011
Inlet [mg/l] Outlet % removal [%] Minimum outlet 1436 36,6 97 10,9

14 Fosfor -Renseresultat marts til oktober 2011
Indløb [mg/l) % Red. gns (maj-okt.) Minimum TP Udløb [mg/l] TP 20,6 98 0,05

15 Bakterier- Renseresultat marts til oktober 2011
Bacteriological measurements Indløb [MPN/100ml] Udløbt Bjerregrav [MPN/100ml] Udløb BioBooster [MPN/100ml] Juli Coli form - E. coli 3.100 13 August 15.000 30 3 Oktober 38.000 31 23.900 33 Konklusion: BioBooster MBR/ Ultra-filtrerings renseanlæg fjerner bakterier cirka 1000 gange bedre end almindelige renseanlæg Udløb af suspenderet stof/slam og fosfor er lavere end almindelige renseanlæg

16 Læring og ændringer til BioBooster koncept
I stedet for fælles proces og filtrerings reaktor separares biologisk proces og ultrafiltrering. Dette giver bedre stabilitet og lavere omkostninger til investering og drift Ny og bedre forbehandling

17 Effektiv lokal spildevandsrensning: -bygget på “Ny Teknologi” & “Standard Præ-Fabrikerede Moduler”

18 Grundfos BioBooster`s Nye koncept

19 “Den bedste løsning er den som er mest bæredygtig”
Hvis decentralisering skal betragtes som reelt alternativ så skal det vinde på bærdygdighed ift. centralisering Nye løsninger og teknologier er på vej, Man bør seriøst vurdere og sammenligne alternativer til centralisering Lav en fair sammenligning  ! Undgå urealistiske forudsætninger og marginalbetragtninger Tænk over fremtiden –hvad bringer den? Investering i miljøteknologi er på den absolutte lange bane – og i morgen bliver ikke som i går…

20 Tak fordi du tænker på fremtiden og på nye løsninger


Download ppt "Erfaring med udvikling af decentral spildevandsløsning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google