Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Klimatilpasning – nye.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Klimatilpasning – nye."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Klimatilpasning – nye rammer for vandsektoren Kåre Svarre Jakobsen Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Klimatilpasning – Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning samt sikre hurtig implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv. Sikre at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatilpasning indenfor max 2 år. Modernisere vandløbs- og vandforsyningslovene. Undersøge om vandselskaberne har tilstrækkeligt gode muligheder for at finansiere klimatilpasning og om behovet for klimatilpasning i form af andre tiltag end kloakering gør det hensigtsmæssigt at justere arbejdsfordelingen mellem kommuner, vandselskaber og myndigheder i øvrigt.

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanerne. Staten understøtter kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ved at stille data og kort til rådighed for kommunernes risikokortlægning og ved at gennemføre de nødvendige ændringer af regelgrundlaget. Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Kommunale klimatilpasningsplaner - Det står i økonomiaftalen

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Aktiv klimatilpasningsindsats – opfølgning på regeringsgrundlaget Motto: ”Fra passiv viden til fælles handling” Tre handlingsspor: 1)Ny lovgivning 2)Styrket vejledning 3)Løsningsorienteret dialog

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Ny lovgivning (Handlingsspor 1) 1.Klimalokalplaner foråret 2012 2.Præcisering vedr. miljø- og servicemål 3.Lånebekendtgørelse 4.Takster 5.Kommunale klimatilpasningsplaner 6.Fingerplan 2013

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 3: Priori- tering 4: Kom- mune- plan Faserne fra kortlægning via prioritering til kommuneplan SIDE 6 Oversvømmelses- og værdikort sammenfattes i et risikokort, som prioriteres i de risikoområder, der skal indgå i kommuneplanen SIDE 6 1: Oversvømmelses- kort 1: Værdikort 2: Risiko- kort

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Detaljeret kortlægning på vej - oversvømmelsesdirektivet

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Kortlægning og analyser SIDE 8 Statens kort er et screeningsværktøj, som kommunerne kan vælge at supplere med mere detaljerede kortlægninger Kort for havvand Oversvømmelseskort Kort for grundvandKort for vandløb Kort for nedbør Kort for strømningsveje Kort for oversvømmelse fra kloakker

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 SIDE 9 Rundspørge af Dansk Miljøteknologi: ”Alle kommuner med en enkelt undtagelse bekræfter, at man forventer at overholde tidsfristen…” Rejseholdet har afholdt 56 1:1 møder med kommuner/forsyninger samt deltaget på seminarer, workcamps, konferencer mv. Hovedparten af landets kommuner har besluttet at lave kommuneplantillæg Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Status for klimatilpasningsplanerne

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Hvordan kommer vi fra plan til handling? 1.Fra kommuneplan til sektorplan a.Spildevandsplan, beredskabsplan, klimalokalplan mv. 2.Udnyt nye finansieringsmuligheder (og gamle…) 3.Ny viden og erfaringsudveksling a.Netværk, best practice, teknologifane mv. 4.Søg synergien 5.”Elefanten skal spises i flere bidder…” 6. Aftaler med staten om arealer… 7.Samarbejd med erhvervslivet a.forsikringsselskaber, virksomheder, kloakmestre mv. 8.Aktiver borgerne

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 SIDE 12 Letforståelig info om klimasikring: •borgernes ansvar •gratis klimatilpasningstjek •klimatilpasning fra kælder til kvist •økonomiske fordele ved klimasikring •gode råd når skaden er sket •illustrative videoer Kampagnemateriale fra Naturstyrelsen www.klimatilpas.nu

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 SIDE 13 Indsæt nyt billede Format: H10,7 x B7,6 cm 1. Klik på billede-ikonet og indsæt billede i korrekt størrelse Eksempler på lokale borgerkampagner

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Teknologifaneblad på klimatilpasning.dk Fanebladet skal formidle viden om teknologiske løsninger til kommuner, forsyninger og virksomheder. Samlet overblik over støtteordninger, netværk, partnerskaber og relevante igangværende og afsluttede projekter. Et nyt partnerskab skal skabe synergi mellem videninstitutioner, virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder. Lancering i løbet af efteråret 2013

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 ”Vandet på landet” kilde: Colourbox

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen EVA - møde 2013 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Klimatilpasning – nye."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google