Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet,"— Præsentationens transcript:

1 Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet, folkeskolen og Herning Kommune.

2 Historik 1 årigt pilotprojekt december 2008 – december 2009 Erhvervsforeningerne i Vildbjerg og Aulum-Haderup Erhvervsrådet i Herning, Ikast-Brande Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Ungdommens Uddannelsesvejledning Herning Skoleafdelingen Nordea Fonden Selvstændighedsfonden Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

3 Etablering af interessefællesskab Initieret af centerleder for UU-Herning Studietur til Norge Projektets skoleledere og tovholdere To UU-vejledere Tre repræsentanter fra Assens Kommune Repræsentant fra Herningegnens Lærerforening Repræsentant fra LBR/LO Repræsentant fra VIAUC Skoleafdelingen Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

4 Vision 2017 Vision 2017: Herning i arbejde Igangsat af Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesudvalget. To overordnede formål: At sikre, at virksomhederne i Herningområdet også i 2017 kan få den arbejdskraft, de har brug for. At sikre, at der også i 2017 er arbejde til borgerne i Herningområdet. Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab Vision 2017 LedighedssporetUddannelsessporetVirksomhedssporet

5 Projektets formål Uddrag af projektbeskrivelsen: Projektets formål er at udvikle en kultur i skolen, erhvervs- og foreningslivet, der gør det muligt at opfylde målsætningen om, at børn og unge motiveres til livslang læring, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet når læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Jævnfør Vision 2017. Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab Jeg tør! Jeg kan!

6 Politiske årsmål - Folkeskolen Ungdomsuddannelser til alle Alle skoler arbejder målrettet med at fremme elevernes lyst til at lære gennem et eller flere af følgende temaer: 1.Antimobning 2.Læsning i alle fag 3.Entreprenørskab 4.Drenges motivation for uddannelse Der skal være fokus på barnet og den unges potentialer og kompetencer. Den alsidige udvikling skal styrkes under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger og i fællesskab med andre. Lysten til læring skal udfordres og barnet og den unge skal forberedes til næste trin i livet. Udviklingen skal fremmes af ansvar, engagement, gode rammer og gode læringsmiljøer. Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab Succeskriterium/resultatkrav: - at elevernes læseresultater fortsat forbedres - at flere skoler arbejder med entreprenørskab via projekt Partnerskab for Fremtiden

7 What’s in it for me? Uddannelse i Den Kreative Platform og KIE-modellen Erfaringseftermiddage for tovholdere og lærerteam NEIS netværksmøder Undervisningsmaterialer Indmeldelsesgebyr til Young Enterprise Ledelsesnetværk Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

8 www.herning.dk/partnerskab Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

9 Entreprenørskab Hvad? - En ny didaktik med fokus på krop, rummelighed, inklusion og kreativitet samt samarbejde med eksterne partnere i folkeskolerne i Herning Kommune. Hvorfor? - Unges undervisning skal understøtte og afspejle erhvervslivet, så unge ser muligheder i erhvervslivet. - Understøtter børn og unges naturlige nysgerrighed. Hvordan? - Partnerskaber mellem skoler og erhvervsliv i form af idecamps, praktikforløb og virksomhedsbesøg. Partnerskabsaftale Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

10 Hvad er entreprenant undervisning? Entreprenørskab er en didaktik, der bygger på følgende grundprincipper: - samarbejde med eksterne partnere - eleverne arbejder i projektfællesskaber med hver sin kompetence - processen skal lede hen i mod et produkt eller en proces, der har værdi for andre - eleverne motiveres af autentisk læring – ingen ”som-om” - der er behov for det, der laves - der er nytteværdi for andre end eleven selv - der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/et problem - man lærer af at handle, samarbejde og acceptere at begå fejl - læreren er med sin didaktiske kompetence rammesætter, konsulent og procesleder for eleverne Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab

11 Uddannelsesvejledning og entreprenørskab Kendskab til virksomheder, erhvervslivet og arbejdslivet Grundlag for valgkompetence i forhold til valg af uddannelse Positiv holdning til lokalsamfundet Motivation til uddannelse Værdsættelse af elevers talenter og kompetencer Positiv indflydelse på det at gå i skole – tage uddannelse

12 Hvordan bliver et entreprenant forløb til? Skolen beslutter hvornår og i hvilket omfang man vil arbejde med entreprenant undervisning Lærerteamet/lærere planlægger processen. Udvælgelse og kontakt til samarbejdspartnere: Lærerteamet tager selv initiativ til samarbejde med partnere man ønsker at lave aktuelle aftaler med Skolelederen og UU hjælper ved første kontakt til partnere man gerne vil lave varige partnerskabsaftaler med

13 UU som medspiller Skolen beslutter hvilke partnere man ønsker at arbejde sammen med, med det sigte at få en gensidig forpligtende partnerskabsaftale der strækker sig over flere år. Skolen skal min. have 1 aftale i skoleåret 2009/10 Aktiviteten kan for UU indebære: Udsendelse af brev til virksomheder som indledning til et samarbejde Efterfølgende opsøgende kontakt for at aftale et møde Afholdelse af indledende møde med en kommende partner. Information fra skolelederen og UU om de aktiviteter skolen ønsker at lave, samt skolens visioner for entreprenørskab.

14  Modtagelse – øvelse  Camp-regler  Virksomhedernes præsentation  Idéudvikling  Grupperne præsenterer 3 forslag for hinanden – respons  Udvælgelse og beskrivelse af idé  Konsultation med virksomhed  Videre bearbejdning og udvikling samt færdigbearbejdning og øve fremlæggelse.  Overrækkelse af idé til virksomheder Camp-program

15 Skoleafdelingen Camp-service

16 Virksomhedsopgave

17 Kartoffel haps Kartoffel haps: Sport, madpakke og kan også fås til andre nemme mellem måltider. Flere varianter f.eks. en krydret udgave, med bacon/skinke eller chili smag. Kartoffelhapsen er kartoffelmos i en spændende snacksindpakning.

18 Skoleafdelingen Virksomhedsopgave

19 Rambuktyveri sikring Lavt hegn, 90 cm Placeres 1,5m fra facaden Kan i åbningstiden nedsænkes i jorden Stolper med fire 19 mm wires på Wirebrud ved 15 tons pr. wire

20 Fordele 100% sikring mod rambuktyveri Er usynligt i åbningstiden Minimal gene uden for åbningstid Forhindre parkering ved facaden Nem montering

21 Idéfremlæggelse på Kvik

22 7.maj´09

23 Pressedækning

24 7.maj´09 Undervisningsministeriet uddeler anerkendelse for skolens nyskabende samarbejde med erhvervslivet i forhold til undervisningen af de ældste elever Pionerprisen uddeles en gang om året til undervisere fra enten grundskoler eller videregående uddannelser, der har mod på at gå nye veje. Vildbjerg Skole vinder årets pioner-pris

25 Skoleafdelingen Fra projekttimer til linieopdelt overbygning.  Skoleåret 2011-12: 2 projekttimer / uge i entrepenørskab / innovation i 7.årgang  Projektansøgning hos YE til en linieopdelt overbygning. Projektet har til formål at : 1.Indarbejde entreprenørskab på tværs af fagene som et naturligt element i projektarbejdsformen eller opgaven. 2. Fastholde alle elevernes motivation i undervisningen 3. Vægte det kreative og innovative højere i 7. årgang 4. Etablere en arbejdsgruppe til forberedelse af linieopdelt overbygning fra skoleåret 13/14 Næste projekt


Download ppt "Partnerskab for Fremtiden - entreprenørskab i undervisningen Partnerskab for Fremtiden| www.herning.dk/partnerskab Et unikt samarbejde mellem erhvervslivet,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google