Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talentvejen, hvad? Før start på ungdomsuddannelsen – prioritere brobygning og introforløb endnu højere. Styrket samarbejde med UU og folkeskole. Undervejs.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talentvejen, hvad? Før start på ungdomsuddannelsen – prioritere brobygning og introforløb endnu højere. Styrket samarbejde med UU og folkeskole. Undervejs."— Præsentationens transcript:

1 Talentvejen, hvad? Før start på ungdomsuddannelsen – prioritere brobygning og introforløb endnu højere. Styrket samarbejde med UU og folkeskole. Undervejs i ungdomsuddannelsen – særlige talentindsatser, styrket samarbejde med virksomheder. Undervejs i ungdomsuddannelse – synliggøre videreuddannelsesmuligheder gennem brug af kompetencer fra videregående uddannelser. Efter ungdomsuddannelse – evt. tage videregående uddannelse. www.talentvejen.nu

2 Talentvejen, hvorfor? Talentvejens overordnede mål: -Fremme vækst i små og mellemstore danske virksomheder gennem: -At styrke EUDs organisatoriske og didaktiske kompetence i f t at spotte og videreudvikle talenter i ungegruppen -At skabe et mere transparent uddannelsessystem, som understøtter vækst og innovation gennem motivation, engagement og udvikling af talentkompetencer i elevgruppen -At trække et talentspor fra Folkeskolen gennem EUD til de videregående uddannelser og virksomheder, så de stærke elever kan se EUD som indledning til en karriere. www.talentvejen.nu

3 Talentvejen, hvorfor? -Fremme vækst i små og mellemstore danske virksomheder gennem -at styrke elevernes handlekompetence, så de oplever at innovative ideer kan udvikles og implementeres. -Styrke erhvervsskolerne som strategisk samarbejdspartner for mindre virksomheder med vækstpotentiale. -Bidrage til et imageløft af erhvervsskoleområdet, og dermed tiltrække og motivere flere stærke unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. -Styrkeen sammenhængende indsats fra Folkeskole til videregående uddannelser via en holistisk tilgang til talentfremme i ungegruppen. -Understøtte 95 % målsætningen. www.talentvejen.nu

4 Målgrupper 1)Primær målgruppe er unge med iboende talenter, som kan udvikles og transformeres, så de unge i deres kommende arbejdsliv kan bidrage til udvikling og vækst i virksomheder gennem innovation og fagfaglig styrke 2)Sekundært er målgruppen undervisere og vejledere i Folkeskolen, undervisere på EUD og virksomheder med interesse i at bidrage til talentfremme. 3)”Mor”/ Far, søskende, kammerater m.m. www.talentvejen.nu

5 Talentvejen, hvordan? 1)Opsamling af erfaringer. 2)Udvikling af værktøj til screening. 3)Udvikling af en undervisningspraksis. 4)Iværksætte en bred vifte af talentudviklingsforløb med afsæt i en fælles definition, men med lokal tilpasning i f t samarbejdet med virksomhederne. 5)Igangsætte initiativer til at styrke samarbejdet med virksomhedssiden om det målrettede arbejde med talentfremme. 6)Nye regionale netværk mellem erhvervsskoler, Folkeskole og videregående uddannelser (institutionskæder). www.talentvejen.nu

6 Talentvejen, gevinst for virksomheder? -Dygtige og engagerede elever, der er ambitiøse i forhold til faget. -Selvstændige elever med god helhedsforståelse og overblik, som er gode at sende ud til kunderne. -Elever, der vil være en god faglig udfordring i dagligdagen. Talentet vil efterspørge spændende og udfordrende opgaver og bidrage med vilje og engagement. -Talentet/-erne vil have en positiv virkning på det faglige miljø, herunder læringsmiljøet i virksomheden. -Dialog, samarbejde og sparring med erhvervsskolen omkring talentet, så der sikres god læring og udvikling hos talentet. -Positiv profilering af virksomheden som en attraktiv arbejdsplads, der har fokus på udvikling af talentfulde unge mennesker. -Tilbud om mentorkursus til den uddannelsesansvarlige i virksomheden. www.talentvejen.nu

7 Talentvejen, gevinst for talenterne? -Det bliver sjovere og mere udbytterigt at gennemføre en erhvervsuddannelse som fundament for job, karriere og egen udvikling. -Spændende og udfordrende opgaver i uddannelsen. -God sammenhæng mellem teori og praksis. Oplevelse af at der er fremdrift og udvikling uddannelsen igennem. -Særligt fokus fra lærerne og fra praktikvirksomheden. -Den praktiske del af uddannelsen sker i en virksomhed, der har særligt interesse og fokus på talentudvikling. Blandt andet tilbydes et godt læringsmiljø. -Mestring af faget - fagligt blandt de bedste. Opnåelse af stolthed for faget. -Bred forståelse for faget og branchen. -Kompetencer der efterspørges af erhvervslivet. -Et godt afsæt til videre karriere fagligt. www.talentvejen.nu


Download ppt "Talentvejen, hvad? Før start på ungdomsuddannelsen – prioritere brobygning og introforløb endnu højere. Styrket samarbejde med UU og folkeskole. Undervejs."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google