Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:"— Præsentationens transcript:

1 Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:
At udvikle innovative studieformer på alle professionsuddannelserne med sigte på at øge de studerendes interesse for og kompetencer til at arbejde innovativt og entreprenant i deres senere arbejdsliv. At underviserne i fællesskab kan udvikle ideer til, hvordan innovative studieformer og undervisning i entreprenørskab fortsat kan iværksættes i den eksisterende undervisning og professionsuddannelser. At udvikle, gennemføre og opsamle viden og erfaringer fra et kombineret fire dages efteruddannelsesforløb At underviserne afprøver erhvervet viden og kompetencer i egen undervisning. At professionsuddannelsener får uddannet egne innovationskonsulenter, som kan fungere som katalysatorer i forhold til en generel udbredelse af innovative studieformer samt undervisning i innovation og iværksætteri på professionsuddannelserne. At projektet markerer startskuddet til dannelse af et formaliseret ”Innovationsnetværk” på tværs af de tre professionshøjskoler. At give andre professionshøjskoler og uddannelsesinstitutioner muligheder for at hente inspiration og viden fra projektet.

2 Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:
At styrke kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen, herunder at sti- mulere og kvalificere studerende til at anvende egen faglighed i nye og utraditionelle kontekster. At opkvalificere undervisere på professionsuddannelserne og inspirere til nye undervisningsformer, materialer og innovativ didaktisk tænkning. at tænke kreativt og udvise virkelyst indenfor entreprenørskab, så de innovative kompetencer bliver styrket både for undervisere gennem at deltage i uddannelsesforløbet såvel som deres for studerende på professionshøjskolerne i Region Syddanmark. at udvikle og afprøve pædagogiske didaktiske redskaber, hvor kreativitet, innovation, iværksætteri og entreprenørskab lægges i nogle rammer, der medvirker til innovativ læring. At erhvervsudviklingsstrategiens nøgleord: Initiativ, nytænkning og virkelyst også er nøgleord for projekt Entreprenørskab på kryds og tværs. At projektet vil styrke undervisernes adfærd til i højere grad at være entreprenante og arbejde kontinuerligt med en innovativ didaktik. At projektet medvirker til at skabe og fastholde en iværksætterkultur på professionshøjskolerne og samtidig være med til at øge antallet af iværksættere, der kommer ind i et vækstforløb efter endt professionsuddannelse. At der ved en opkvalificering af undervisere på professionshøjskolerne skabes bedre rammer og betingelser for, at flere studerede inden for de videregående uddannelser vil udvikle entreprenør- såvel som intreprenørskab.

3 Didaktiske overvejelser…
Projektet skal fremme: • lysten og evne til at være entreprenante og innovative undervisere • et innovativt miljø på uddannelserne • nye undervisningsforløb der udvikler det entreprenante hos undervisere og studerende • undervisernes innovationsdidaktiske handlekompetence Underviserne skal gennem uddannelsesforløbet opleve og gennemføre kreative processer og udvikle sine doing-kompetencer sideløbende med knowing-kompetencer. Den innovative didaktiks mål er at etablere undervisningsstrategier, der udvikler den lærendes evne til at få nye ideer gennem bevidst anvendte metoder til nytænkning, idéskabelse og kreativitet. Den innovative didaktik lægger op til udvikling af nye undervisningsformer. Indholdsmæssigt har projektet undervisning i -og om entreprenørskab. Målet for efteruddannelsen er at underviserne principielt betragter dette fagområde som andre fagområder og underviser med sigte på at styrke nogle brede og vedvarende entreprenørskabs- og innovative kompetencer.

4 PROJEKT-FORLØB Udvikling af pilotprojekt Pilotprojekt Justering
En repræsentant fra hvert UC i projektgruppen. 2 sparringsmøder fra 6 forskellige grundudd. a 2 timer. Pilotprojekt 10. undervisere fra hvert UC 30 undervisere i alt Forsøg med frivillig overnatning Uge 9 (ons,tor,fre) 18 lektioner Justering Vidensopsamling og vidensopbygning 2 sparringsmøder fra 6 forskellige grundudd. a 5 timer Gennemførsel af 4. udd. dag. Konkurrence Oplæg Uddannelsesforløb 2 hold med 25 undervisere på hvert hold på de tre UCér 3 sammenhængende dage 150 undervisere går gennem det samme forløb

5 Kursus model Teori Øvelser 1. dag 2.dag 3. dag Anne Kirketerp
Danfoss Universe Universe Research Lab ”SKUB metoden” Den kreative platform Ålborg Universitet 2.dag Ebbe Kromann Frederiksberg Seminarium ”KIE model” Den kreative platform Ålborg Universitet 3. dag Valdemar Duus Syddansk Universitet ”Entreprenørskabs Søjlen” Den kreative platform Ålborg Universitet

6

7 Sparrings gruppen UC Vest: Jordemoruddannelsen Fysioterapi uddannelsen
UC Lillebælt: Læreruddannelsen Ergoterapiuddannelsen UC Syd: Pædagoguddannelsen (Åbenrå) Sygeplejerskeuddannelsen Projektgruppen: Socialrådgiveruddannelsen Pædagoguddannelsen

8 Marken Produktet Konceptet Ideen Råstof Jord Energi Microchip Tanken
Samfund Landbrug Industri Information innovation Omdrejnings-punkt Marken Produktet Konceptet Ideen Råstof Jord Energi Microchip Tanken Mål Overleve Procedure Fortælle Skabe Ledelses-fokus Gør det Gør det hurtigere Gør det rigtigt Gør det rigtige Arbejde ”Very hard work” ”Hard work” ”Work” ”Hard fun” Fokus Musklerne Maskinen Kompetencen kreativiteten Ambitionen Social Material Viden Mening

9


Download ppt "Målet med projekt Entreprenørskab på kryds & tværs er:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google