Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor er vi nu? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor er vi nu? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner"— Præsentationens transcript:

1 Hvor er vi nu? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner
Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv

2 Forældreaften i oktober
Hvor er vi nu? Juletræsfest Danmarksstafet Lektiecafé En levende skole – hele dagen Sjov på Kalbyris Moonlight Forældreaften i oktober Gam3

3 Forældreaften i oktober
Hvor er vi på vej hen? Twitter Juletræsfest Danmarksstafet En levende skole – hele dagen Klub/ SFO 2? Moonlight Foreninger Sjov på Kalbyris Forældreaften i oktober Gam3 Lektiecafé

4 Hvor er vi nu? Overholder/ handler på aftaler
Indgår i konstruktive dialoger Forlanger meget af andre, men mest af os selv Viser forståelse for andres synspunkter Lever op til og viser hinanden tillid Bringer eleverne i centrum og ikke i klemme

5 Hvor er vi på vej hen? Overholder/ Øget ambitions-niveau
handler på aftaler Indgår i konstruktive dialoger Forlanger meget af andre, men mest af os selv Reform (hvad med hjemmene?) Lever op til og viser hinanden tillid Viser forståelse for andres synspunkter Bringer eleverne i centrum og ikke i klemme

6 Hvor er vi nu? CUD-model/ Faglighed på Kalbyris Hatties fem største
Viden og ikke vaner Indsats-områder Evalueringsplan/ dokumentation

7 Hvor er vi på vej hen? CUD-model/ Faglighed i S
Hatties fem største Faglighed i S Kompetence-løft af personalet Viden og ikke vaner Ny Nordisk Skole Faglighed på Kalbyris Inklusion og understøttende foranstaltninger Indsats-områder Evalueringsplan/ dokumentation Fokus på og viden om læring

8 Hvor er vi nu? Skole-hjem-samarbejde SSP APV Gensidig respekt AKT
Elevråd, børnemøder En pæn skole – et godt miljø Undervisningsmiljø-undersøgelse, målsætningssamtaler

9 ? Hvor er vi på vej hen? Skole-hjem-samarbejde SSP APV
Gensidig respekt AKT Elevråd, børnemøder En pæn skole – et godt miljø Undervisningsmiljø-undersøgelse, målsætningssamtaler

10 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
At gøre en god skole bedre At give folkeskolen et fagligt løft

11 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
Udfordringer: Niveauet i læsning og matematik er ikke højt nok. De faglig svage/stærke elevers potentiale udvikles ikke nok. Udskolingen klæder ikke eleverne tilstrækkeligt på til at vælge ungdomsuddannelse.

12 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
Overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

13 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
Indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger

14 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
Skolen indgår i samarbejde/partnerskaber med: Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv Kunst- og kulturskoler Kommunale musik- og ungdomsskoler

15 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
En længere og mere varieret skoledag: Øget undervisningstid (flere fagopdelte timer og understøttende undervisning) 0.-3. kl.: 30 timer/uge i gennemsnit (1200) 4.-6. kl.: 33 timer/uge i gennemsnit (1320) 7.-9. kl.: 35 timer/uge i gennemsnit (1400) Pauser indgår i den samlede undervisningstid. OBS! Alt er minimumstimetal.

16 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
Valgfag, der kan tilbydes i kl.: Tysk Fransk Spansk Medier Billedkunst Fotolære Filmkundskab Drama Musik Håndværk og design Madkundskab Almindelige indvandrersprog Arbejdskendskab Eleverne på klassetrin skal vælge mindst et valgfag. Der kan dispenseres for andre valgfag.

17 Skolereform – et lovforslag i høringsfasen
Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de kan i 9. klasse i dag. Hele skoledagen er undervisning. På alle klassetrin skal der indgå motion og bevægelse i et omfang svarende til 45 min./dag. Det er obligatorisk og tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse. Tiden skal målrettes både de fagligt svage og stærke elever og skal placeres inden for undervisningstiden i ydertimerne om eftermiddagen. Svarende til 2 timer/uge i kl. (kan ikke erstatte åbningstid i fritidstilbud). Svarende til 3 timer/uge i kl. Svarende til 2 timer/uge i kl.

18 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Masterplan Forældrenes/elevernes deltagelse

19 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Kim: Lektiehjælp En levende skole – hele dagen Samarbejde mellem lærere/pædagoger Øget fokus på faglighed i førskole/0. kl. SFO’ens organisering

20 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Morten: Ny Nordisk Skole Inklusion og understøttende foranstaltninger Samarbejde med UU Mindske betydningen af social baggrund

21 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Thomas: Indsatsområder Evalueringsplan Undervisningsdifferentiering Bevægelse og motion Refleksion (sammenhæng mellem teori og praksis)

22 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Lars: Skolens profil Øget fokus på fælles mål Linjer og valgfag (herunder innovation og entreprenørskab) Skolens samlede faglige kompetencer Timefordelingsplan Øget ambitionsniveau Arbejdstid (Lov 409)

23 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Forældrenes deltagelse: Gode idéer? Hvad er relevant for jer? Hvem byder ind hvor?


Download ppt "Hvor er vi nu? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google