Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Invention og innovation i teknologiundervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Invention og innovation i teknologiundervisningen"— Præsentationens transcript:

1 Invention og innovation i teknologiundervisningen
Opstartsseminar d marts 2008 Invention og innovation i teknologiundervisningen

2 Hvordan hænger det hele sammen?
Supervisory Commitee Bestyrelse Direktion og sekretariat Bevillinger Entreprenørskabssøjlen Iværksætterambassadører Young Enterprise med regioner

3 Hvem er vi? – Selvstændighedsfonden…
etableret i oktober 2004. en erhvervsdrivende fond (Non Profit Organization). støttet af: større danske erhvervsvirksomheder gennem sponsorater, Undervisningsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

4 Young Enterprise - Hvem er vi?
Etableret i 1993. En erhvervsdrivende fond (Non Profit Organization). Støttet af større danske erhvervsvirksomheder gennem sponsorater, Undervisningsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Young Enterprise udgiver undervisningsmateriale til folkeskolen, ungdoms- og erhvervsuddannelserne samt til de korte videregående uddannelser. Landssekretariatet i Odense: - står for de nationale aktiviteter - udgiver undervisningsmaterialer - støtter regionale tiltag - tilbyder videreuddannelse af lærerne.

5 Young Enterprise - Internationale relationer
Worldwide 113 medlemslande Europa 40 medlemslande Danmark 12 regioner Antal elever 2006/2007 Worldwide 7.4 mio Europa 2.1 Mio Danmark 15.669

6 Young Enterprise nationalt – regionernes placering

7 Visionerne Det unikke samspil mellem erhvervsliv og uddannelsessektor skal sikre: ► at de unge gennem deres uddannelsesforløb får oparbejdet de kompetencer, der er med til at styrke væksten i Danmark ► at den enkelte er klar til at møde udfordringerne inden for selvstændighed, innovation og kreativitet i verdenen uden for skolen

8 Selvstændighedsfonden - Strategiske indsatsområder
Selvstændighedsfondens strategiske fokus og indsatsområder er at: medvirke til at skabe en sammenhængende iværksættersøjle i uddannelsessystemet medvirke til opkvalificering af undervisernes og vejledernes kompetencer indenfor innovation, selvstændighed og iværksætteri skabe netværk, kontakter og tæt samarbejde mellem erhvervslivet og udannelses- institutionerne.

9 skabe baggrund for, at ingen forlader
uddannelsessystemet uden, at de har haft mulighed for at modtage undervisning i innovation og iværksætteri samt, at denne er modtaget som en løbende og sammenhængende kompetenceudvikling gennem hele uddannelsesforløbet.

10 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE MATERIALER
Afslutningskonference d. 27. marts 2008 Valdemar Duus Her kommer de til at ligge:

11 Entreprenøriel undervisning
Værdidimension Synligt tegn Det lærer- styrede undervisnings- koncept At gøre den lærende fortrolig med vilkår og betingelser i voksenlivet, f.eks. på en arbejdsplads i en virksomhed At den lærende tilegner sig nyttige kundskaber og færdigheder under en lærers/ undervisers opsyn og ansvar. Det entre-prenørielle læringskoncept At styrke den lærendes selvudvikling og visioner. At den lærende - i kontakt med omverdenen – løser selvvalgte opgaver på en stadig bedre og mere kompleks måde. Undersøger og afprøver muligheder og finder egne løsninger med værdi for andre.

12 Entreprenørskab - en kombination af:
Kreativitet: Evnen til at kombinere kendte ting, ord, begreber eller ny viden på en ny måde og bragt i anvendelse i en ny sammenhæng. Evnen til at generere nye ideer. Innovation: Evnen til at bruge kreativiteten på en måde, så ideen skaber værdi for andre end én selv. Iværksætteri: Evnen til at føre idéer ud i livet Entreprenørielle kompetencer på det gymnasiale niveau: se hæftet”Entreprenørskab i undervisningen”

13

14 Ejlskovsgade 3D - 5000 Odense C Tlf. 6545 2461
Young Enterprise Ejlskovsgade 3D Odense C Tlf Beate Laubel Boysen


Download ppt "Invention og innovation i teknologiundervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google