Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitet i praksis Processen har været undervejs i … år SAKT lægger sig op ad de europæiske standarder i forhold til terapeut-kompetencer På baggrund.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitet i praksis Processen har været undervejs i … år SAKT lægger sig op ad de europæiske standarder i forhold til terapeut-kompetencer På baggrund."— Præsentationens transcript:

1

2 Kvalitet i praksis Processen har været undervejs i … år SAKT lægger sig op ad de europæiske standarder i forhold til terapeut-kompetencer På baggrund af en generalforsamlingsbeslutning har SAKT´s bestyrelse nedsat et Certificeringsudvalg og et Censorkorps. Censorkorpset består af 6 personer.

3 Censorkorps Bodil Andersen er formand for gruppen. Peter Rasmussen Ulla Wattar Susanne Vind Irene Oestrich Randi Øibakken

4 Certificerings-normer Certificeringen følger den modificerede Beck og Young Scala, Amended, september 2004. Der henvises i øvrigt til Cognitive Therapy Scale Rating Manual, 1980 for en uddybning af Beck og Young Scala samt 2006-oversættelse af ”Amended CTS-skala 2004” ved Ulla Wattar. Der sigtes mod på sigt at implementere nyere validerede ratingsskalaer – eksempelvis CTACS.

5 KRAV I Uddannelse Faglig erfaring Teoretisk viden Klinisk praksis Psykolog / cand.med. m. b- autorisation Min. 3 års psyk. erfaring efter udd. 450 timer teori- og metodetræning i psykoterapi (efter bach.) min 200 af disse = kognitiv teori fra godkendte undervisere efter kandidat Min 300 t praksis (max 30 gruppe) i KAT Min 15 klientforløb ligeligt fordelt over min 3 diagnostiske kriterier

6

7 KRAV II Supervision Overgangsordning(?) 150 timers supervision af terapi fra godkendte kognitive supervisorer Terapeuter der opfylder min. 50% af kriterierne 3-5 kan få midlertidig dispensation, hvis de indenfor to år opfylder resten af kriterierne

8

9 Krav III Case-study skriftlig opgave skal være på ca. 4000 ord placere sin ”sag” i sammenhæng med relevant nyere litteratur. identificere de problemer og mål, klienten præsenterer fremvise data ved hjælp af standardiserede mål, som man har anvendt for at måle fremskridt placere sin ”sag” i sammenhæng med relevant nyere litteratur identificere de problemer og mål, klienten præsenterer planlægge og udføre et sammenhængende kognitivt- adfærdsterapeutisk behandlingsprogram, som er en logisk konsekvens af ens sagsformulering evaluerer resultatet af behandlingsprogrammet kritisk i relation til den aktuelle teori, forskning og kliniske principper

10 Certificeringsforløb I Ansøgningen med tilhørende materiale downloades fra www.sakt.dk/ansøgning www.sakt.dk/ansøgning A) En teoretisk opgave B) To sessioner med tilhørende sagsformulering opstillet i skemaform. Ansøgningsgebyr = 5.000 USB-memory stick samt tilhørende skriftlig accept fra klient/patient Censorkorpset er underlagt tavshedspligt SAKT forsøger at ”parre” ukendte censorer og ansøgere For at bestå sessionen skal ansøger opnå karakteren 4 eller derover på hvert item.

11 Certificeringsforløb II Bestået >> ansøger indstilles til certificering ved SAKT´s Certificeringsudvalg I tvivl >>second opinion fra anden censor Ikke bestået >> kommentering af de items, der ikke er bestået Såfremt det ene af de 2 elementer (teoretisk opgave hhv. session) bestås og det andet ikke gør, kan en opgraderet version af den teoretiske opgave henholdsvis en ny session fremsendes indenfor 6 måneder Tidshorisont cirka 3 måneder fra ansøgningstidspunkt

12 Kontakt sakt@sakt.dk Censorgruppens tovholder: Bodil Andersen bodil.andersen@dadlnet.dk

13 Skalaens indhold I 1. Generelle interview procedurer Dagsorden Patientfeedback Samarbejde Pacing og fordeling af tid/indhold 2. Interpersonel effektivitet Empati Interpersonel effektivitet – Om at fremkalde passende følelsesmæssigt udtryk Professionalisme/etiske praksisstandarder

14 Skalaens indhold II 3. Specifikke kognitive adfærds teknikker Guided discovery” – sokratisk dialog Sagsformulering Identifikation af nøgle kognitioner, følelser og adfærd Kognitive teknikker Adfærdsteknikker Brug af hjemmearbejde 4. Styring af processpørgsmål

15

16

17 Tips, tricks og gode råd Brug video og selvrating Sørg for at træne hvert punkt i ratingen Brug video og selvrating Træn punkterne med din supervisor Brug video og selvrating CTS-skalaens ophav og implikationer Brug video og selvrating

18 Illustrationer http://www.youtube.com/watch?v=BWDQ-PdmS8k http://www.youtube.com/watch?v=w5GdlEYGzJQ http://www.youtube.com/watch?v=a0YyC1iS8Rc&feature =related http://www.youtube.com/watch?v=a0YyC1iS8Rc&feature =related

19 Krav til censorer Autorisation, specialistgodkendelse, supervisorgodkendelse fra Dansk Psykolog Forening / Dansk Psykiatrisk Selskab Certificering gennem SAKT eller EABCT-godkendt fra andet regi. Deltagelse i minimum tre samratinger inden selvstændigt ansvar for censurering Følordning: deltagelse i minimum to samratinger med godkendt censor i forbindelse med censurering af bånd Krav til løbende deltagelse i samratinger; minimum 3 x årligt i den tid man er fungerende censor

20


Download ppt "Kvalitet i praksis Processen har været undervejs i … år SAKT lægger sig op ad de europæiske standarder i forhold til terapeut-kompetencer På baggrund."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google