Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af dommerstrukturen i Dansk Hockey Union 2007 - 2016 Alignment med FIH Umpiring Boost Programme Annemarie Haahr Kristensen og Henrik Ehlers efterår.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af dommerstrukturen i Dansk Hockey Union 2007 - 2016 Alignment med FIH Umpiring Boost Programme Annemarie Haahr Kristensen og Henrik Ehlers efterår."— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af dommerstrukturen i Dansk Hockey Union 2007 - 2016 Alignment med FIH Umpiring Boost Programme Annemarie Haahr Kristensen og Henrik Ehlers efterår 2006

2 Baggrund for projektet  Baggrund for projektet: –Dommermanglen i DHU er meget kritisk! –Motivationen for at indgå i dommergerningen er meget begrænset (blandt andet på grund af det ofte meget udskældte hverv., hvilket ikke fremmer interessen) –Der arbejdes pt. med en ad hoc struktur, hvor der tilbydes uddannelse efter behov. –Der er pt. Ikke en videreuddannelse/uddannelsesstruktur der vedligeholder nuværende DHU dommeres niveau.

3 Muligheder for projektet  Muligheder for projektet: –Kan vi gøre det anderledes end vi plejer: DHU har mulighed for at gå fra ad hoc struktur til en langsigtet og målrettet struktur –DHU har mulighed for at udnytte forskellige støttemuligheder i både FIH, EHF og DIF. Især synes det regionale nordiske tiltag som et særdeles positiv element i forhold til at opnå støtte fra især EHF. –DHU har mulighed for at implementere et uddannelsesprogram i samarbejde mellem dommerklubben og Henrik Ehlers. –DHU har mulighed for udnytte ”Henrik Ehlers effekten” og ”Henrik Ehlers ekspertisen” –DHU har gennem nytænkning mulighed for at udnytte Nordiske stordriftsfordele

4 Muligheder for projektet  Uddannelsesplan: –DHU implementerer et dommeruddannelsesprogram for årene 2007 – 2016 –DHU implementerer uddannelsesprogrammet for en foreløbig periode på 2 år (ultimo 2006/primo 2007 – ultimo 2008) –Uddannelsesprogrammet implementeres i Danmark i et samarbejde mellem dommerklubben og Henrik Ehlers –Uddannelsesprogrammet implementeres (helt eller delvist) i Norden med Henrik Ehlers i spidsen. –Uddannelsesprogrammet præsenteres for FIH og EHF (2006) med henblik på at søge økonomiske ressourcer.

5 Målsætning  Målsætninger for projektet 2006 - 2016 –Elite (2016)  Én skandinavisk World Panel dommer  To danske Grade 1 dommer (FIH) –Bredde (ultimo 2008)  Level 1: 5 personer  Level 2 +3: 15 personer, heraf minimum én kvinde

6 Karriere- og udviklingsstrukturen for dommere. Junior Umpire Level Club Umpire Level 1 National Umpire Level 2 Nordic Umpire Level 3 Evaluering Nordisk Top Talent International Umpire Programme Evaluering Medlemskab af Dommerklubben

7 Junior Umpire Level  Kurset afvikles den 2. august 2006 i forbindelse med Hockeycamp 2006 under ledelse af Henrik Ehlers.  Kurset er Obligatorisk for alle deltagerne.  Forudsætninger: ingen  Pris: gratis  Kurset indeholder : –Præsentation af det at være dommer, dommerens opgaver, roller og fremtoning –Regler og fortolkninger, videoklip mv. –Alle modtager et bevis for deltagelse på Junior Umpire Level –Dommergerningen inkorporeres som et led i træningen (ifølge aftale med trænerne)  EFTER kurset følges der op med invitationer til CLUB UMPIRE LEVEL 1. (åben invitation)  Det er hensigten at kurset afholdes årligt som appetitvækker for dommergerningen  Det er hensigten at kurset på længere sigt også afholdes ved hockeyskoler for de 8-12 årige.

8 Club Umpire Level 1  Club Umpire Level 1 = klubdommer  Kurset afvikles marts 2007 af Henrik Ehlers  Forudsætninger: skal være fyldt 15 år, eller fylde 15 i indeværende år. ÅBEN invitation  Pris: 500 kr. for klubbens første deltager, 400,- kr. for klubbens anden deltager og 300,- kr. for alle øvrige deltagere fra klubben.  Varighed 1 dag  Kurset giver adgang til at dømme kampe i ungdoms-rækkerne, eller ved kampe udpeget af DHU. Ved dokumenteret gennemførelse af minimum 3 kampe indenfor 6 måneder efter kursusafvikling, oprykkes dommeren til Club Umpire Level 1.

9 National Umpire Level 2  National Umpire Level 2 = national dommer  Kurset afvikles december 2007 og senest 6 måneder efter kurset evalueres deltagerne live i Danmarksturneringskamp. Efter positiv evaluering oprykkes Level 1 dommeren til level 2.  Forudsætninger: Club Umpire Level 1  Pris: 500,- til 1000,- kr.  1-2 dage kursus  Level 2 dommere vil minimum én gang inden for 2 år inviteres på ekskursion til eksempelvis Tyskland for at overvære og evaluere forskellige dommerindsatser med det formål at forbedre dommerens forståelse for management af topkampe.

10 Nordic Umpire Level 3  National Umpire Level 3 = Nordisk/Skandinavisk dommer  Kurset afvikles første gang i foråret 2007 eller 2008, som et tilbud til de danske (nordiske) level 2 og 3 dommere. Efter kurset vil level 2 dommerne blive evalueret ved live Danmarksturneringskampe og ved positiv evaluering blive oprykket til level 3.  Forudsætninger: National Umpire Level 2  Pris: 500,- til 1000,- kr.  Varighed 2 dage. Gennemføres af instruktører fra EHF/FIH.  Nordic Umpire Level 3 dommere bliver udviklet yderligere ved at dømme kampe i Norden.  DHU afholder rejseudgifter mv.  På længere sigt etableres dette tiltag som en årligt obligatorisk kursus for alle nationale level 2 og 3 dommere.

11 Nordic Top Talent International Umpire Programme  Nordic Top Talent International Umpire Programme = topdommer  Projektet opstartes i 2007 med deltagelse af de Nordiske Topdommere – max. 2 deltagere pr. land.  Forudsætninger: Nordic Umpire Level 3  DHU afholder rejseudgifter for de danske deltagere.  Gennemføres som dels coachingforløb med fokus på den enkelte dommer og som samlinger ved ”private” turneringer i Norden. Derudover kan der være tale om ekskursioner til Europæiske hockey events, såsom EM eller Champions Trophy.  Dommerne gennemgår et flerårigt coachingforløb, under ledelse af Henrik Ehlers, med henblik på at gøre international karriere indenfor dommergerningen. Tanken er at forstærke teamet med bl.a. Javed Khan, Sverige, samt evt. kapaciteter fra de resterende nordiske lande.  Der opstilles krav til den enkelte om udvikling og fitness til den enkelte. Hvis der ikke sker de forventede, målsatte fremskridt over flere perioder, kan/vil konsekvensen være at dommeren bliver taget af programmet.


Download ppt "Udvikling af dommerstrukturen i Dansk Hockey Union 2007 - 2016 Alignment med FIH Umpiring Boost Programme Annemarie Haahr Kristensen og Henrik Ehlers efterår."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google