Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune Budgetseminar 20. April 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune Budgetseminar 20. April 2012."— Præsentationens transcript:

1 Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune Budgetseminar 20. April 2012

2 Indhold Udfordringer Mål: Deltagelse og kompetencer Indhold: Kvalitet i læringsmiljøer Målrettet skoleudvikling Struktur: Understøttende scenarier Økonomi: Ondartede og godartede midler

3 Udfordringer Polarisering blandt børn og unge Flere muligheder Bedre sundhed Lavere kriminalitet Flere muligheder Bedre sundhed Lavere kriminalitet Udskillelse Dårlig trivsel Hård kriminalitet Udskillelse Dårlig trivsel Hård kriminalitet Stram økonomi Demografi: 40% af lærere over 50 år Stram økonomi Demografi: 40% af lærere over 50 år Skoletilknytning og kundskaber afgørende

4 Udfordringer Med det dalende elevtal og stram økonomi -er der fare for, at kvaliteten og indholdet I læringsmiljøerne udhules? Skolestruktur har ikke en stor selvstændig betydning elevernes resultater. Men det har den for de økonomiske handlemuligheder.

5 Mål: Deltagelse og kompetencer Faglige kompetencer Relationelle og innovative kompetencer Eksistentielle og etiske kompetencer Eksistentielle og etiske kompetencer Brug for et helstøbt kompetenceideal

6 Mål: Deltagelse og kompetencer Dagtilbud Grundskole Ungdomsudd. Deltagelse i fritidsliv og fællesskaber Sundhedsfremme, forebyggelse og sikkerhed Effekt- mål Effekt- mål

7 Mål: Progression og effekter Progression Gennemførelse af 1. år af ungdomsuddannelse Start på ungdomsuddannelse Tilmelding til ungdomsuddannelse Uddannelsesparathed og afgangsprøveresultat Overgang mellem indskoling, mellemtrin og overbygning Overgang fra dagtilbud Gennemførelse af ungdomsuddannelse

8 Indhold: Kvalitet af læringsmiljøer - sammenhæng i forløb? Nærhed Kontinuitet Fokus på grund- kompetencer Glidende overgange Børnemiljøer Ungemiljøer Dagtilbud Grundskole Ungdomsudd. Netværk Valgmuligheder Fokus på uddannelsesplan Rullende udskoling?

9 Indhold: Kvalitet af læringsmiljøer - indivdualisering? Vægt på fællesskab Vægt på fællesskab Individua- lisering Individua- lisering Kunnskapsskolen, Lund Essunga Bør ikke være en religionskrig Børn lærer i fællesskaber, men det kan være forskelligt, hvilke fællesskaber der er meningsfulde og befordrende

10 Indhold: Kvalitet af læringsmiljøer - organisering af specialressourcer Almenområdet bør have en let og ubureaukratisk adgang til specialressourcer Viden og rådgivning (videnscentre og konsultationsmodeller) Målrettede tilbud (tidlig indsats, re-integration…) Samspil med psykiatri etc. Budgetter (udlægning af specialmidler) Pas på med pseudo-integration af almen- og specialmiljøer Pas på med afspecialisering af PPR og andre specialfunktioner

11 Målrettet skoleudvikling - partnerskab om skolen Elever Foræl- dre Professio- nelle Ledelse Skoleledergruppen som strategisk forum I samspil med forvaltningen Skal understøtte partnerskaber mellem skolens interessenter Byråd og forvaltning skal styre på rammer og støtte på indhold

12 Struktur: Understøttende scenarier Stordrift: Bæredygtige helhedskoler Stordrift: Bæredygtige helhedskoler Netværk: Fællesskaber Netværk: Fællesskaber Differentieret efter alder Differentieret efter alder Synergi ligger ikke i mursten (fysisk struktur spiller dog en rolle)

13 Økonomiske løftestænger Klasseoptimering Bedre inklusion og tidlig indsats Læringsteknologi Fælles ledelse og administration Klasseoptimering Bedre inklusion og tidlig indsats Læringsteknologi Fælles ledelse og administration + + Grønthøstere –og generelle “effektiviseringer” Spare på faglige og pædagogiske investeringer “Forbud” mod at bruge specialfunktioner Grønthøstere –og generelle “effektiviseringer” Spare på faglige og pædagogiske investeringer “Forbud” mod at bruge specialfunktioner - -

14 Opsamling


Download ppt "Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune Budgetseminar 20. April 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google