Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lokalsamfundet som læringsrum Ledelsesseminar i Gribskov Kommune 10. oktober 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lokalsamfundet som læringsrum Ledelsesseminar i Gribskov Kommune 10. oktober 2012."— Præsentationens transcript:

1 Lokalsamfundet som læringsrum Ledelsesseminar i Gribskov Kommune 10. oktober 2012

2 Indhold Mål: Udfordringer og visioner Indhold: Helhed i læringsforløb Inklusion: Helhed af alment og specielt Netværk: Helhed i lokalsamfund Dialog: Helhed i styring

3 Udfordringer og visioner Polarisering blandt børn og unge Flere muligheder Bedre sundhed Lavere kriminalitet Flere muligheder Bedre sundhed Lavere kriminalitet Udskillelse Dårlig trivsel Hård kriminalitet Udskillelse Dårlig trivsel Hård kriminalitet Stram økonomi og nye strukturer Stram økonomi og nye strukturer Skoletilknytning og kundskaber afgørende

4 Udfordringer og visioner Team Inst. Områ de Forvalt ning Byråd Færdigheder Individ Evidens Styringskæde Økonomi Dannelse Fællesskab Erfaring Autonomi Kvalitet Behovet for rammesætning og åbenhed

5 Udfordringer og visioner Faglige kompetencer Relationelle og innovative kompetencer Eksistentielle og etiske kompetencer Eksistentielle og etiske kompetencer Brug for et helstøbt kompetenceideal

6 Udfordringer og visioner Progression Gennemførelse af 1. år af ungdomsuddannelse Start på ungdomsuddannelse Tilmelding til ungdomsuddannelse Uddannelsesparathed og afgangsprøveresultat Overgang mellem indskoling, mellemtrin og overbygning Overgang fra dagtilbud Gennemførelse af ungdomsuddannelse

7 Barn Dagtilbud Skole Undomsudd Sundhedspleje Kamme- rater Familie Andre borgere Andre borgere Foreninger Forebyggelse, beskyttelse, støtte og behandling Videnscentre og stabe Udfordringer og visioner

8 Helhed i læringsforløb Barn Dagtilbud Skole Ungdomsudd Kamme- rater Familie Andre borgere Andre borgere Foreninger Nærhed Kontinuitet Leg/læring Basale kompetencer Fokus på chancelighed Netværk Valgmuligheder Praktisk/teoretisk Uddannelsesparathed Fokus på gennemførelse

9 Helhed i læringsforløb Barn Dagtilbud Skole Ungdomsudd Kamme- rater Familie Andre borgere Andre borgere Foreninger Metodeprogrammer Lokal praksis Reflekterende praksis

10 Helhed i læringsforløb Barn Dagtilbud Skole Ungdomsudd Kamme- rater Familie Andre borgere Andre borgere Foreninger Fælles ledelse Netværksvariant: Kollegium Hierarkisk variant Distriktsledelse

11 Helhed af alment og specielt Barn Dagtilbud Skole Ungdomsudd Sundhedspleje Kamme- rater Familie Andre borgere Andre borgere Foreninger Eksklusion: Abstrakte kompetenceidealer/ “akademisering” Individualisering Faglige tunnelsyn/ Fejlfindingsspiraler Skel: alment-specielt Eksklusion: Abstrakte kompetenceidealer/ “akademisering” Individualisering Faglige tunnelsyn/ Fejlfindingsspiraler Skel: alment-specielt Inklusion Sammenhængende og alsidige læringsmiljøer Fokus på deltagelsesmuligheder i fællesskaber Fælles metodeansvar/refleksion anerkendelse, stifinding Arbejdsdeling/frontlinje-specialister Inklusion Sammenhængende og alsidige læringsmiljøer Fokus på deltagelsesmuligheder i fællesskaber Fælles metodeansvar/refleksion anerkendelse, stifinding Arbejdsdeling/frontlinje-specialister Koalitionsopbygning: Langsigtet strategi, forældreinddragelse, politisk ejerskab, faglig substans, forpligtende videndeling, fælles ejerskab til dilemmaer Koalitionsopbygning: Langsigtet strategi, forældreinddragelse, politisk ejerskab, faglig substans, forpligtende videndeling, fælles ejerskab til dilemmaer

12 Sundhed/ forebyggelse Sundhed/ forebyggelse Helhed af alment og specielt Dagtilbud Skole Ungdomsudd Sundhedspleje Eksklusion: Test – diagnosticering uden for kontekst Midler udløses ved udskillelse Egne specielle metoder Specialtilbud: fokus på pladser Pseudo-inklusion Eksklusion: Test – diagnosticering uden for kontekst Midler udløses ved udskillelse Egne specielle metoder Specialtilbud: fokus på pladser Pseudo-inklusion Inklusion Konsultativ praksis – diagnose-i-kontekst Midler i spil i almenområdet Metodefællesskab med almenområdet Specialtilbud: fokus på forløb Inklusion Konsultativ praksis – diagnose-i-kontekst Midler i spil i almenområdet Metodefællesskab med almenområdet Specialtilbud: fokus på forløb Koalitionsopbygning: Klare samarbejdsaftaler med videnscentre, opbygning af metodefællesskaber, NY-SPECIALISERING Koalitionsopbygning: Klare samarbejdsaftaler med videnscentre, opbygning af metodefællesskaber, NY-SPECIALISERING PPR Familierådgiv- ning Specialtilbud

13 Helheden i lokalsamfundet Lokalsamfundet – hvor ligger det? Lokalsamfundet er det nære rum for fællesskaber Udvikler sig, bl.a. med barnets alder Har netværkskarakter – og er dynamisk

14 Helheden i lokalsamfundet Bevægelsen udad: Dagtilbud, skoler og klubber drager ud og omgivelsernes læringsrum, f.eks. –Naturen –Kulturskolerne –Folkebibliotekerne Bevægelsen indad: Dagtilbud, skoler og klubber inviterer omverdenen ind som entreprenører i udviklingen af læringsmiljøer: –Folkebiblioteket i samarbejde med pædagogiske læringscentre –Ungdomsskolen som udvikler af ungemiljøer –Familierådgivningen som fremskudt forpost i forebyggelse

15 Helhed i styringen Kvalitet i styringsdialogen Ledergruppen som strategisk forum I samspil med forvaltningen Understøtte partnerskaber mellem skolens interessenter Team Inst. Områ de Forvalt ning Byråd

16 Rammesætning Dialog Enkel styring Enkle og kontinuerlige mål Opfølgning og feedback Rammer, der frisætter Facillitering Plads til at dele dilemmaer Plads til meningsfulde handlerum


Download ppt "Lokalsamfundet som læringsrum Ledelsesseminar i Gribskov Kommune 10. oktober 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google