Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til pædagogisk dag!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til pædagogisk dag!"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til pædagogisk dag!
Møllevangskolen Velkommen til pædagogisk dag!

2 Det skole politiske landskab: Brydninger, dilemmaer og åbninger
Møllevangsskolen 22. November 2012

3 Skolen som samfundsmæssigt projekt
Perioder Kompetenceidealer Nationalstatsligt projekt Opdragelse til individ Rettigheder/pligter Velfærdsstatsligt projekt Dannelse til medborger Eksistens/deltagelse 1990+ Global konkurrence ml. uddannelsessystemer Tilegnelse af kompetencer Færdigheder (livslang læring og kompetenceudvikling – som udbreder sig til flere og flere livssfærer, også familien) Chokket i 1991

4 Åbninger lige nu Skoledebatten har længe været organiseret i en række stereotype modstillinger: Færdigheder vs. dannelse Evidens vs. “synsning” Eksklusion vs. inklusion Institutionel selvtilstrækkelighed vs. tværgående samarbejde Meget tyder på, at disse begreber er i bevægelse – både på nationalt og lokalt niveau (f.eks. ny styringsfilosofi i MBU) Her er mange forskellige perspektiver og værdier i spil – og mulighederne for blot at skabe nye krydspres er overhængende

5 Brydninger og åbninger Kompetenceidealer
Fokus på funktionelle færdigheder Fokus på individet og individuel refleksivitet Fokus på dannelse Fokus på fællesskab og deltagelse Udvikling frem mod et mere beriget kompetencebegreb og en nytænkning af forholdet mellem individ og fællesskab Eks. Ny Nordisk Skole

6 Brydninger og åbninger Vidensregimer
Evidens-bevægelsen: Lodtrækningsforsøget som ideal Metodeprogrammer som standardisering Praksisbaseret læring: Narrative vidensformer Personliggjorte Professionsbårne Udvikling frem mod et mere mangfoldigt og reflekteret begreb om viden og faglighed Eks. metodeprogrammer som refleksionsfællesskaber

7 Brydninger og åbninger Profession
Professionsmonopoler Skel: Undervisning/fritid Tværprofessionalisme Helhedsskole Professioner, der konstituerer og spejler hinanden SYNERGI

8 Brydninger og åbninger Inklusion
Problemet som iboende barnet Diagnose Almen- vs. specialområde Problemet som knyttet til samspil Kamp mod diagnosticering Af-specialisering Ny samspil mellem almen- og specialområde under udvikling: Ny-specialisering Diagnose-i-kontekst

9 Brydninger og åbninger Organisering
Skolen som monolit Integritet Professionel autonomi Skolen som del af kommunen Tilpasning Styringskæde Udvikling af nye politikudviklende netværk Nye lokale fællesskaber mellem institutioner Nye og facilliterende roller for forvaltningen

10 Ny national styringsfilosofi undervejs
Ny national styringsfilosofi undervejs? Mål, søgefællesskab og partnerskab Effektmål Folkeskolereform/ partnerskab Ny Nordisk Skole Kommuner Dagtilbud Skole Ungd.udd

11 Overlevelsesstrategier i opbruddet
Åbenhed Udforske det nye Økonomisk pres forstærker krydspres Skolestruktur, arbejdstid, kommunal stordrift Hykleri Pendle mellem positioner Fundamentalisme Fastholde gamle positioner Deler vi kompleksiteten Eller sender vi den videre som dilemmaer

12 Kvalitet i kernen på Møllevangsskolen
Hvor placerer I jer i disse brydningsfelter? Dannelse/kompetence Kvaliteter ved undervisning og læringsmiljø Erfaring/evidens Fællesskab/individ Monoprofessionel/ tværprofessionel Inklusion/eksklusion Integritet/tilpasning

13 Grupperefleksion Kernekvaliteter:
Hvad er de vigtigste kernekvaliteter ved undervisning og læringsmiljø på Møllevangskolen? Giv eksempler Hvilke dilemmaer er der forbundet med at have disse kvaliteter? Udfyld grønne sedler med kvaliteter og gule med dilemmaer og hæng dem op på væggen – over for hinanden

14 Møllevangskolens formel
Stærkt fællesskab Højt fagligt indhold Målrettet metode/ “håndværk” Møde individet


Download ppt "Velkommen til pædagogisk dag!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google