Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De mange muligheders skole Oplæg for skoleledere i Nordjylland 29. sept 2010 Klaus Majgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De mange muligheders skole Oplæg for skoleledere i Nordjylland 29. sept 2010 Klaus Majgaard."— Præsentationens transcript:

1 De mange muligheders skole Oplæg for skoleledere i Nordjylland 29. sept 2010 Klaus Majgaard

2 Indhold Polariseringens trussel Brydninger i skoledebatten Brug for nyt ideal for dannelse og kompetencer Tre helheder i indsatsen –Forløb - læringsmiljøer og overgange –Inklusion –Samspil med lokalsamfundet Økonomiske løftestænger: Skoleudvikling i sparetider Nyt samspil mellem politikere, forvaltning og skoler

3 Polariseringens trussel Fra industrisamfund til innovationssamfund Individualisering Polarisering Uanede udviklings- muligeder Frie valg, skræddersyede uddan- nelsesforløb, udlandsophold etc. Uanede udskillelsesmuligheder Ulighed i sundhed og opvækstvilkår, Voksende restgruppe Integrationssammenstød Polariseret kriminalitetsbillede

4 Brydninger i skoledebatten Fokus på funktionelle kundskaber og færdigheder Læring som overførelse af viden Rummelighed som tolerance for afvigelse OBJEKTIVERENDE TILGANG Funktionel tilgangEksistentiel tilgang Fokus på eksistentiel dannelse Læring som deltagelse i et fællesskab Inklusion som aktiv og gensidig handling DIALOGISK TILGANG Er der tale om modsigelser? Kan de to fokus kombineres?

5 Brydninger i skoledebatten Falske modsigelser i den aktuelle debat Læring Klassen Trivsel Holdet

6 Etiske & eksistentielle Brug for et nyt kompetenceideal Fællesskabets nødvendighed: Individ og fællesskab er hinandens forudsætninger Vi skal have alle med! Faglige Relationelle & innovative Kompetencer

7 Kompetenceidealer Målepunkter DagtilbudSkoleUngdomsudd. Gennem- førelse Udd. parathed Udd. parathed Fritid og kultur Social indsats

8 Udvikling og læring Deltagelse i samfundsliv og kultur Alle unge skal gennemføre en ungdoms- uddannelse Og deltage aktivt i samfunds- liv og kultur Sundhed og trivsel Børn og unge skal sikres sundhed, trivsel og mere lige muligheder for at deltage Politik og strategier Alder Kerneydelser

9 Tre helheder: 1. Forløb – fra nærhed til netværk Behov for nærhed, tryghed og lokalsamfundstilknytning Ny børneskole: Integration med dagtilbud og fritidsliv Børnekultur Fokus på brede kompetencer/ chancelighed Behov for nye deltagelses- og netværksmuligheder Ny overbygning: Linjer/valgfagspakker Ungdomskultur Ny afgangsprøve Overgang til ungdomsudd. DagtilbudSkoleUngdomsudd. BørnemiljøerUngemiljøer

10 Tre helheder: 1. Forløb – fra nærhed til netværk Organisatoriske muligheder Børne- og unge miljøer på samme skole – eller adskilt? Fælles ledelse med dagtilbud – modeller for ligeværdighed mellem professionerne? Campusmodeller for ungemiljøer? Ungdomsskolens som entreprenør i skolen? Ledelsesmæssigt samarbejde med ungdomsuddannelserne? UU’s rolle og forankring?

11 Tre helheder: 2. Inklusion Udskillelse til segregerede tilbud: 5,6 % Indsats lokalt Udvikling af inkluderende læringsmiljøer Kompetenceløft – specialpædagogiske kompetencer Redskaber i dagligdagen, f.eks. klasserumsledelse Specialressourcerne tæt på Inklusionsfremmende budgetmodeller Indsats lokalt og nationalt Tage kampen op med diagnose-spiralen Sikre anerkendelse af alternativer til eksklusion

12 Tre helheder: 2. Inklusion Organisatoriske muligheder: Specialfunktionernes organisering? Budgetmodellerne?

13 Tre helheder: 3. Lokalsamfundet som læringsmiljø Fra institutionsfokus (”Skolen som kulturcenter”) til netværksfokus (”Lokalsamfundet som læringsmiljø”) Strategi, der indbefatter sammenhæng til: –De uformelle læringsrum –Borgere og foreningsliv –Kulturtilbud Fremmer nye deltagelses- og læringsmuligheder, inklusion og demokratiopbygning

14 Tre helheder: 3. Lokalsamfundet som læringsmiljø Organisatoriske muligheder: Distriktssamarbejde / distriktsledelse? Partnerskaber med foreningslivet Nye politiske arbejdsformer (f.eks. Holbæks) En anderledes rolle for forvaltningen?

15 Rød tråd Informant Informant i dialog Deltager i fælles proces Selvbestemmende Selvbestemmende og udførende h Deltagelsestrappen

16 Økonomiske løftestænger Godartede midler Skolestruktur Prioritering af personalets tid Inklusion Fælles ledelse Ondartede midler Reducerede timetal Udhuling af kvalitet, læremidler, efteruddannelse Forsømmelse af bygninger SKOLEUDVIKLING I SPARETIDER

17 Nyt samspil En kæde af læringsrum MedarbejderElev Team Forældre SkoleledelseBestyrelse Distriktet Lokalsamfund Forvaltning Byrådet

18 Nyt samspil Fra Spillet om kompleksiteten: Send kompleksiteten videre til næste niveau Til Styring gennem partnerskab: Dele kompleksitet Inddragelse af skoleledere i det strategiske rum Udvikling af strategisk pædagogisk ledelse


Download ppt "De mange muligheders skole Oplæg for skoleledere i Nordjylland 29. sept 2010 Klaus Majgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google