Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerske Lone Woelders

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerske Lone Woelders"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerske Lone Woelders
Opfølgende telefonopkald efter indlæggelse til patienter med hjerteinsufficiens Sygeplejerske Lone Woelders

2 Hjertesvigtsklinikken på Hillerød Hospital
Organisering Konsultationer mandag, onsdag, torsdag og fredag Telefonkonsultation og Ringe-hjem ordning Varetages af tre sygeplejersker og to læger Formålet med hjerterehabilitering ”Rehabilitering af hjertepatienter har som formål at forbedre patientens funktionsniveau, fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden af invaliditet, og gøre det muligt for hjertepatienten at vende tilbage til en personligt tilfredsstillende rolle i samfundet.” Sundhedsstyrelsen

3 Baggrund Hvordan opstod idéen?
I forbindelse med arbejdet med patientforløbsbeskrivelserne opdagede vi, at der manglede opfølgning i overgangen fra indlagt til ambulant patient Vi besluttede at arbejde videre med dette for at øge sammenhængen i patientforløbet for patienter med hjertesvigt Krav/Anbefalinger: Den Danske KvalitetsModel (DDKM) Kp Forebyggelse og sundhedsfremme Kp Overdragelse Joint Commision (JCI) Kp. VE: Vejledning af patient og pårørende Anbefales i Sundhedsstyrelsens patientforløbsmodel Anbefales i Region Hovedstadens plan for den ældre medicinske patient

4 LUP spørgsmål: Vidste du ved hvilke symptomer eller ændringer i din tilstand, du skulle kontakte din praktiserende læge eller sygehus efter din udskrivelse?

5 Forhindre genindlæggelser
Formål med opfølgning Tryghed Forhindre genindlæggelser

6 Hvordan skal det fungere?
Alle patienter der har været indlagt i Kardiologisk-Endokrinologisk afdeling med diagnosen hjerteinsufficiens, skal ringes op efter udskrivelsen. Opringningen skal ske indenfor 2-3 døgn efter udskrivelsen. Plejepersonalet faxer en henvisning til hjertesvigtsklinikken på udskrivelsesdagen. Hjertesvigtsklinikken ringer til patienten.

7

8 30 minutter til forberedelse, samtale og dokumentation
Samtalens indhold Hvorfor ringer vi, og hvem er vi? Tryghed Vægtøgning Ødemer Åndenød Medicinadministration Er hjemmeplejen genoptaget/adviseret Andre spørgsmål Overveje tilbud om akutbesøg i hjertesvigtsklinik Dokumentation i OPUS 30 minutter til forberedelse, samtale og dokumentation

9 Evaluering af perioden 1.januar – 31.oktober 2011
Antal opkald 43 Alder (median) 73 år Kønsfordeling 37 mænd 6 kvinder Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage relateret til hjerteinsufficiens 4 (9,3 %)

10 Har vi ringet indenfor 48 timer?
Data viser: Mediane opkaldstid er: 70 timer 16 af opkaldene er foretaget indenfor 48 timer 11 af opkaldene er foretaget mellem 48 og 72 timer 16 af opkaldene er efter 72 timer 8 af opkaldene efter 72 timer skyldes problemer med at få fat i patienten på telefonen

11 Hvad har samtalerne vist?
Vægtstigning 3 patienter havde vægtstigning (7 %) Medicinproblemer 7 patienter havde medicinproblemer (16 %) Åndenød 3 patienter havde forværring i åndenød (7 %) Ødemer 1 patient havde tiltagende ødemer (3 %) Hjemmeplejen 2 patienter havde problemer med manglende hjemmepleje Utryghed 12 patienter angav at være utrygge ved deres tilstand og/eller behandling (28%) – ingen af disse patienter havde kontaktet egen læge eller hospital

12 Patienttilfredshed Hvad giver patienterne udtryk for:
Stor tryghed ved at vi følger op på dem. Interesse for gentagelse af information. Tilfredshed med muligheden for at få besvaret egne spørgsmål. Hvad synes vi patienterne får ud af det: De virker mere trygge efter samtalen. De får styr på uafklarede spørgsmål ang. medicinen. De virker glade for, at vi interesserer os for om tingene fungerer i hjemmet. De får bedre styr på, hvordan de skal reagere ved forværring i deres sygdom.

13 Perspektiver for ”Ringe hjem ordningen”
Vi skal ringe til alle, der har været indlagt med hjerteinsufficiens i afdeling H Vi skal følge op på patienttilfedsheden med feedbackmøder og spørgeskemaer Vi skal fortsætte med løbende kvalitetsmonitorering Og vi skal teste forbedringstiltag inden vi går i drift med dem


Download ppt "Sygeplejerske Lone Woelders"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google