Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tre nye tilbud til patienter i Nord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tre nye tilbud til patienter i Nord"— Præsentationens transcript:

1 Tre nye tilbud til patienter i Nord
Centerchef Anne Mertz, Psykiatrisk Center Nordsjælland

2 Det psykiatriske akutberedskab - tidl. udrykningstjenesten
De tre nye tilbud Akutteam Følge-hjem-ordning Det psykiatriske akutberedskab - tidl. udrykningstjenesten

3 Akutteamet skal sikre hurtig, akut psykiatrisk hjælp med henblik på at:
sikre hurtig bedring/stabilisering af patientens tilstand hindre unødige indlæggelser sikre mulighed for hurtig udskrivelse styrke samarbejdet om patienten mellem hospital, kommune, praktiserende læge, vagtlæge og politi.

4 svær angst, uro eller søvnløshed isolation fra social kontakt
Akutteamet behandler voksne over 18 år med akut opståede psykiatriske problemstillinger som: svær angst, uro eller søvnløshed   isolation fra social kontakt hallucinationer, fx hører stemmer, ser syner eller føler sig forfulgt øget irritabilitet/vredesudbrud svær tristhed eller selvmordstanker Eksklusionskriterier: Personer med demens og patienter med behov for afrusning.

5 Organisering Teamet er tilgængeligt alle ugens 7 dage mellem kl – 23.00, hvor der aftales tid til akutte eller opfølgende samtaler og behandling hos teamet. Borgere kan selv henvende sig til akutteamet, hvis der er opstået et akut psykiatrisk problem. Andre kan også henvende sig, fx: Pårørende Praktiserende læge Vagtlæge Hjemmepleje/kommunale medarbejdere Naboer/beboerforeninger m.v. Ansatte i akutteamet: 6 sygeplejersker, 1 psykolog og læger fra akutmodtagelsen

6 Behandlingen kan bestå af:
Vurdering Støttende samtaler/krisesamtaler Korttids kognitiv adfærdsterapi Konflikthåndtering Medicinsk behandling Formidling af generel viden om psykiatriske sygdomme (psykoedukation) Etablering af kontakt/støtte til og samtaler med pårørende Etablering af kontakt/støtte og koordinering til sociale myndigheder og andre samarbejdspartnere. Etablering af kontakt/støtte og koordinering til arbejdsgivere

7 Følge-hjem-ordning skal sikre gode, rettidige og kordinerede udskrivelser
Hensigten er, at patienten og netværket trygt og roligt inddrages i planlægningen af udskrivelsen, når en patients problemstillinger er komplekse og der er farer for behandlingssvigt eller genindlæggelse. Patienten ”følges hjem” på en måde, der sikre koordination med både professionelt og privat netværk. Der følges op i dagene/få uger efter udskrivelsen.

8 Indsatsen ifølge-hjem-ordningen vil typisk være
Samtale og koordination i psykiatrisk afsnit med patient om udskrivningen Hjemmebesøg Følge patienten hjem Psykoedukation Støtte patient i nye tankemønstre og handlemuligheder I samarbejde med patienten skabe kontakt til relevante instanser i primærsektoren såsom praktiserende læger/speciallæger, socialforvaltning, hjemmepleje, socialpsykiatrien, misbrugscentre m.m. Samtale med pårørende /netværk Samtale med andre behandlere

9 Organisering af følge-hjem-ordning
1 fuldtids sygeplejerske i Hillerød 2 deltids sygeplejersker, 1 i Frederikssund og 1 i Helsingør

10 Det psykiatriske akutberedskab pr. 1
Det psykiatriske akutberedskab pr. 1. januar 2013 (tidligere udrykningstjeneste) For at få kontakt til Det psykiatriske akutberedskab skal man ringe til vagtlægen eller politiet, som bedømmer, om der skal ske videre henvisning. Pr. 1. april 2013 kan også ringes direkte til vagtcentralen ( telefon nr. udmeldes senere fra Den Præhospitale Virksomhed) Den Præhospitale Virksomheds sundhedsfaglige visitatorer på AMK-Vagtcentralen modtager opkald og vurderer patientens behov. Åbningstid Hverdage fra kl til 8.00 næste morgen, samt lørdage, søndage og helligdage hele døgnet. Alle relevante samarbejdspartnere modtager uddybende orientering om den nye procedure.

11 Hvem kan henvende sig til det psykiatriske akutberedskab?
Alle mennesker med akut psykiatrisk behandlingsbehov Mennesker med akut opstået eller akut forværring af psykotisk angst. Mennesker, der er i svær affekt/har selvmordtanker Pårørende, naboer, socialarbejdere, politi, eller andre som oplever, at et andet menneske har brug for akut psykiatrisk hjælp Man kan ikke henvende sig anonymt.

12 Hvad sker der efter henvendelse?
Når Det psykiatriske akutberedskab er kontaktet vil den vagthavende psykiater afgøre, hvad der videre skal ske, fx.: 1) Rådgivning af lægevagten 2) Telefonisk rådgivning af patient og/eller pårørende 3) Udkørsel til patientens opholdssted

13 Hvor kan man henvende sig ved akutte psykiatriske problemer?
Voksne: Psykiatrisk akutmodtagelse/skadestue i Hillerød: Telefon: – åben, uvisiteret modtagelse Region Hovedstadens Akuttelefon: 1813 Vagtlægens telefonnr.: Somatisk akutmodtagelse: Nordsjællands Hospital - Hillerød Dyrhavevej 29, 3400 Hillerød (indgang 04, indkørsel via Bakkedraget. Akutklinik, Helsingør, som har åbent alle ugens syv dage kl Politiet:112 eller Børn og Unge: Akutmodtagelse I Børne-ungdomspsykiatrien, afd. i Glostrup: telefon 38 64  Akutmodtagelsen har åbent hele døgnet året rundt, og henvendelse kan ske uden forudgående henvendelse Den Sociale døgnvagt i den pågældende kommune


Download ppt "Tre nye tilbud til patienter i Nord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google