Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etablering af enstrenget og visiteret akutsystem Pr. 1. januar 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etablering af enstrenget og visiteret akutsystem Pr. 1. januar 2014"— Præsentationens transcript:

1 Etablering af enstrenget og visiteret akutsystem Pr. 1. januar 2014
Besluttet på møde i RR den 12. marts 2013. Enhedschef Anne Skriver

2 Enstrenget & visiteret akutsystem
Et politisk ønske i Region Hovedstaden siden 2007 at det akutte beredskab skal være enstrenget at sammenlægning af akutmodtagelser/-klinikker og lægevagt skal indtænkes Sundhedsstyrelsens anbefaling om enstrenget & visiteret akutsystem Aftale om regionernes økonomi for 2013 – visiteret adgang skal frem mod foråret 2014 gradvist indføres Anbefalingerne fra regeringens akutudvalg om integration af vagtlægeordningen og det øvrige akutsystem 2 2

3 Enstrenget & visiteret akutsystem
Hovedstaden skal drive de funktioner lægevagten tidligere har drevet Lægevagten skal integreres med akutmodtagelser og akutklinikker Lægevagtens telefonkonsultation integreres med 1813, der fremover også tilbyder lægefaglig rådgivning Akuttelefonen 1813 vil kunne tilbyde lægebesøg i vagttiden Akuttelefonen 1813 bliver visiterende enhed i forhold til akutmodtagelser/akutklinikker Aftale af 5. marts 2013 & RR den 12. marts 2013 For at skabe et enstrenget akutberedskab er det besluttet at integrere lægevagtens funktioner med hhv akuttelefonen og akutmodtagelse/akutklinikker pr. 1. januar 2014 3 3

4 Borgerne skal fremover kun huske to numre
Ved akut og livstruende sygdom Ved behov for rådgivning & visitation til relevant tilbud 4 4

5 Ved behov for behandling
Fortsat mulighed for: Konsultation i regionens akutmodtagelser/-klinikker Dog ikke på Rigshospitalet Lægebesøg i hjemmet 5

6 Optimal kvalitet & arbejdsdeling
Akuttelefonen 1813 bemandes med erfarne sygeplejersker med efteruddannelse i sundhedsfaglig telefonisk kommunikation og visitation Der vil altid være lægefagligt personale til stede ved akuttelefonen Hvis patienten ønsker det, eller problemet er særligt kompliceret, konfererer sygeplejersken med en læge, eller lægen fortsætter samtalen Ved behov kan der drages nytte af de almen medicinske kompetencer i samspil med de øvrige faglige kompetencer og udstyr i akutmodtagelsen/-klinikken 6

7 Tryghed & patientsikkerhed
Patienterne i akutmodtagelserne og akutklinikkerne skal vente i fælles venteområde, hvor der vil være sundhedsfagligt personale til stede i tilfælde af, at der sker en forværring i patienternes tilstand. Herved skabes tryghed og patientsikkerhed for alle akutte patienter 7

8 Visiteret adgang til det akutte system
Patienter skal ringe til 1813 med henblik på visitation til rette akuttilbud Patienter vil via 1813 kunne påbegynde deres ventetid hjemmefra Selvhenvendere vil fortsat blive vurderet og behandlet i henhold til hastegraden af deres behandlingsbehov 8

9 9

10 Et enstrenget akutsystem sikrer
At borgerne ikke er i tvivl om hvor de skal henvende sig, når de har behov for akut hjælp At borgerne tilbydes den rette behandling, det rette sted uden unødig ventetid At behandlingen tilbydes på lavest mulige omkostningseffektive niveau Sammenhængende behandling 10 10

11 Informationskampagne
Kampagnen forventes afviklet fra ultimo november 2013 til februar Kampagnen skal bl.a. sikre, at: Borgerne har kendskab til akuttelefonen og kan huske telefonnummeret Borgerne ved, at de skal ringe 1813, når de ønsker hjælp uden for egen læges åbningstid Borgerne ved, at de skal ringe 1813, når de vil på en akutmodtagelse / akutklinik Borgerne ved, hvornår de skal ringe 1813 – så der ikke opstår tvivl om, hvornår man skal ringe 112. 11

12 Debat & spørgsmål 12


Download ppt "Etablering af enstrenget og visiteret akutsystem Pr. 1. januar 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google