Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Du skulle jo gerne ville være derhjemme” Ansvarlighed som nøglen til patientinddragelse Mari Holen Post.doc. ved Center for sundhedsfremmeforskning, RUC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Du skulle jo gerne ville være derhjemme” Ansvarlighed som nøglen til patientinddragelse Mari Holen Post.doc. ved Center for sundhedsfremmeforskning, RUC."— Præsentationens transcript:

1 ”Du skulle jo gerne ville være derhjemme” Ansvarlighed som nøglen til patientinddragelse
Mari Holen Post.doc. ved Center for sundhedsfremmeforskning, RUC og Psykiatrisk forskningsenhed, Regions Sjælland Landskonference for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning 6. Juni 2012

2 Patientinddragelse Politisk og faglig målsætning
Diffust og samtidig magtfuldt begreb Udspringer af forskellige strømninger i sundhedsvæsenet Transformering af patient til en kunde

3 Hospitalet som institution
Hospitalet er ikke en neutral ramme hvor alle handlinger er mulige Patient er ikke noget isoleret, men skabes i samspil med institutionen Kravene kan sammenkoges til at patienter skal være aktive og tage ansvar Ansvarlighed er en nøgle til at forstå medinddragelse Ansvarlighed er samtidig ikke én ting Ansvarlighed er påvirket af forskellige former for institutionelle rationaler der eksisterer i klinikken .

4 Institutionelle rationaler
At gå fra fokus på den enkeltes handling, til at se på rammebetingelser for handlinger Inspireret af Roses begreb om tankestil Tankestile som bestemte måder at tænke, se og praktisere på Tankestile henviser ikke bare til bestemte måder at forklare på, men definerer også, hvad der skal forklares – dvs. hvad der opfattes som et objekt

5 Institutionelle rationaler
Institutionelle rationer byder sig til for både kollektive og individuelle aktører Gør handlinger, udsagn og erkendelser meningsfulde inden for den sociale virkelighed de fungerer i Aktørerne må derfor forholde sig til dem Er ikke determinerende i den forstand at de bestemmer handlinger – de er afhængige af at blive opretholdt i praksis De institutionelle rationaler fletter sig også sammen

6 Forhandling af ansvarlighed i hospitalet - spotpunkter
Spot på tre patient indlagt på en nyremedicinsk afdeling, der umiddelbart udtrykker tilfredshed med indlæggelsen – ”glade for at komme i afdelingen” Spot på forhandlinger af relationen mellem hjem og institution Spot på hvordan et biomedicinsk, neoliberalt og omsorgsrationale fletter sig ind i forhandlingerne af ansvarlighed

7 Lis ”Jeg har været nyresyg i 25 år”
Er glad for at komme i afdelingen ”når det nu skal være” Viser økonomisk ansvarlighed og medicinsk compliance

8 Beth ”Jeg har eksisteret, ikke levet”
Beth fylder sit natbord med personlige ejendele ”Når jeg bliver kørt op i afdelingen for at blive indlagt, er det som at komme hjem” ”Nu skal du jo heller ikke blive for glad for at være indlagt – du skulle jo gerne ville være derhjemme” Potentiel mangel på økonomisk ansvarlighed, men også accept af medicinsk definitioner Ansvarlighed kobles til patientens moral

9 Lis Lis føler sig bedre – vil gerne hjem
Har ikke en stabil INR : ”Vi skal ikke have taget nogle chancer” Diskussion i personalegruppen: Årsagen til hendes svingende INR – skyldes det manglende compliance? Ansvarlighed – et spørgsmål om troværdighed

10 Carl Indlagt pga dysreguleret diabetes
På morgenkonferencen vurderer sgpl at han nu er reguleret og kan komme hjem Carl vil dog ikke ”stikke sig selv” – ”det gør for ondt” Er Carl aktiv nok? Stadig indlagt 3 dage efter han er blevet ”rask” ”Han kan købe to sandwich så han har en til frokost og en til eftermiddagskaffen”

11 Ansvarlighed Gennem multiple praktiseringer og forhandlinger af relationen mellem hjem/institution bliver patienter positioneret som ansvarlige/ikke ansvarlige Ansvarlighed ser ud til at have betydning for hvordan patienternes egne perspektiver bliver inddraget Ansvarlighed ændrer sig alt efter hvilke rationaler der trækkes på

12 Medinddragelse Det kan se ud som om et biomedicinsk rationale er ved at flette sig sammen med et neoliberalt rationale Samtidig kan omsorgsrationale se ud som det rationale der i højest grad inkluderer patientens egne perspektiver Et neoliberale rationale, som er sagt at skulle øge medinddragelse, er ikke nødvendigvis det, der giver mere medinddragelse i en klinisk virkelighed


Download ppt "”Du skulle jo gerne ville være derhjemme” Ansvarlighed som nøglen til patientinddragelse Mari Holen Post.doc. ved Center for sundhedsfremmeforskning, RUC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google