Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN"— Præsentationens transcript:

1 SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN
Anna Weibull Praktiserende læge og Specialist i Palliativ Medicin Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing

2 Tovholderfunktionen Den praktiserende læge Kernefunktion Tovholder
Symptomdiagnostik Symptombehandler Henviser Vejleder Patientens advokat Anna Weibull maj 2009

3 Logistikken omkring den palliative patient i Almen Praksis
En ansvarlig læge Besøg patienten selv om han kan komme i klinikken Aftal hvis muligt at mødes med hjemmeplejen i hjemmet Tilgængelighed: telefonsvarer, akut tlf.nr., lægens tlf.nr.? Markering i journalen: ’prio’ ’pall’ **** Terminaltilskud ’Når diagnosen er alvorlig’ ( Aftal altid ny tid i kons eller besøg Handleplan Brug af symptomscreening? ESAS Tryghedskassen Anna Weibull maj 2009

4 HVORDAN GØR JEG? Ringer til pat med livstruende diagnose
Laver markering i journalen Udleverer mit tlf nr. når jeg skønner der er behov Aftaler altid ny tid Anna Weibull maj 2009 Billede Ida Jørsing

5 § 2 aftaler forskellige i regionerne sundhedsaftaler
LOK Ny aftale på landsplan?

6 CHEK-LISTE DSAM’s nye vejledning
Anna Weibull september 2012 Billede Anna Weibull

7 Start af et palliativt forløb – opsøgende besøg:
Aftal hvilken læge i praksis som er ansvarlig for forløbet Lav en tydelig markering i journalen så alle i praksis umiddelbart ved at det er en patient som har høj prioritet. Aftal om muligt møde i hjemmet med patient, pårørende og hjemmesygeplejerske. Sørg for at have tilstrækkelig med tid. Hvor meget ved patient og pårørende om sygdommen? Hvordan er det sociale netværk? Hvad har pt. af fysiske/psykiske problemer? Lav en behovsvurdering/symptomscreening: EORTC-QLQ PAL 15 eller ESAS. Evt. objektiv undersøgelse. Gennemgå medicin. (Ordinationer? Seponering?) Medicinliste til pt. Er der brug for hjælp fra andre fagpersoner? Er der brug for hjælpemidler? Er der åben indlæggelse/hospitalskontakt? Aftal kontaktform – telefon?, akut-tlf.?, mail? Hvordan forholder patienten sig i vagttid? Terminaltilskud? terminalerklæring? Udlever evt. ’Når diagnosen er alvorlig’. Aftal ny kontakt, så pt. altid har en aftale fra gang til gang. Notat-kopi (incl. medicinliste) til hjemmepleje (+ evt. andre aktører).

8 Gennemgå pt.’s behovsvurdering. EORTC-QLQ PAL 15 eller ESAS
Det fortsatte palliative forløb: Gennemgå pt.’s behovsvurdering. EORTC-QLQ PAL 15 eller ESAS Gennemgå den aktuelle medicinering – ny medicinliste. Forsøg at forudse de kommende behov. Overvej om der er behov for en Tryghedskasse. Forbered pt. og pårørende på fremtiden. Kommuniker med hjemmeplejen. Aftal ny kontakt.

9 I terminalfasen: Foretag en fysisk, psykisk og eksistentiel status (evt. EORTC-QLQ PAL 15 eller ESAS) Estimer forventet restlevetid mhp. den fortsatte indsats. Vær forberedt på akutte forværringer og forbered patient, pårørende og hjemmesygeplejerske. Ved ændringer i tilstanden: Overvej årsagerne (reversible?)/klinisk vurdering Tryghedskasse – incl. ordination. Gennemgå den aktuelle medicinering – ny medicinliste. Orientering af patient, i det omfang, patienten har behov eller ønske. Omsorg for og orientering af pårørende. Sørg for at være tilgængelig for patient/pårørende/sygeplejerske: direkte nummer til klinikken og evt. privatnummer. Ved egen læges fravær: Orientering af kollega og evt. vagtlæge. Rådgiv om forholdsregler efter dødens indtræden. Kommuniker med hjemmeplejen. Aftal ny kontakt.

10 KOMMUNIKATION Sørg for at dine samarbejdspartnere ved hvad du aftaler med patienten /fax med hjemmepleje Edifact med palliative team Tlf kontakt hvis der er brug for det Sørg for at du ved hvad de andre involverede parter aftaler med patienten

11 STØTTEMULIGHEDER DEN SIDSTE TID
PLEJEVEDERLAG SL § 104 HJÆLPETILBUD SL § 97 SYGEPLEJEARTIKLER SL §107 PROTEINDRIK SyL § 8,a MEDICIN SyL § 7,c Dine rettigheder som kræftpatient (KB)

12 FORSØRGELSESGRUNDLAG
LØN DAGPENGE PENSION

13 CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL
ÆGTESKAB ARV TESTAMENTE

14 Samarbejde Patienten Pårørende Hjemmeplejen Sekundær sektoren
Palliative team Andre aktører (fx fysioterapeut, præst, psykolog) Anna Weibull maj 2009

15 Hvor kan den sidste tid være?
Hjemme Hos familiemedlem Hospice Lokalt plejehjem Aflastningsplads Sygehus Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing

16 De pårørende Tilgængelighed Kendskab til patienten i klinikken
Tavshedspligten Opfølgning nogle uger efter dødsfaldet Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing

17 Hvem og Hvordan henviser vi til palliative team/hospice?
Den palliative patient med behov for specialiceret palliativ indsats Send en henvisning Brug pall.teams/hospice hjemmeside Ring til hospice Fax til hospice Anna Weibull maj 2009

18 Henvisning til palliative team/hospice
Den tilgrundliggende sygdom Gennemgået behandling Aktuel tilstand Hvilke behov for specialiseret pall. indsats Aktuel behandling Aktuel medicin Netværk, sociale forhold Anna Weibull maj 2009

19 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Anna Weibull maj 2009 Billede Kim Jørsing


Download ppt "SAMARBEJDE I PALLIATIV MEDICIN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google