Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ringe – Hjem projekt Medicinsk afd. O Herlev hospital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ringe – Hjem projekt Medicinsk afd. O Herlev hospital"— Præsentationens transcript:

1 Ringe – Hjem projekt Medicinsk afd. O Herlev hospital
Præsentation af mig selv. Sygeplejerske i gennem 18 år Medicinsk afd Hjemmesygeplejerske Visitator og koordinerende sygeplejerske Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

2 RegionH ønsker at sætte fokus på at nedsætte antallet af genindlæggelser. Lignende projekter er etableret på: Hillerød sygehus Bispebjerg hospital Amager hospital Frederikssund hospital Gentofte hospital Herlev hospital Koret beskrivelse af de andre projekter, herunder også forskelligeheder – både i størrelse og udformning Udfordringer i de forskellige projekter netværksgruppe Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

3 Målgruppe for projektet på Herlev hospital:
INKLUSION: Ældre patienter på 70 år og derover, som udskrives fra medicinsk afd O inkl. AMA EKSKLUSION: Patienter som udskrives med planlagt genindlæggelse Patienter som tilbydes hjemfølgning Patienter som udskrives til terminal pleje Patienter med bopæl udenfor Herlev hospitals optageområde Patienter som ikke taler eller forstår dansk Patienter som ikke ønsker telefonopringning Er disse kriterier de rette ´kriterier Kunne have været flere ekslusionskriterier, blandt andet demens, da disse patienter ikke er i stand til at forstå informationen og give samtykke. Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

4 Projektets udførelse:
Projektgruppe (Patienter født på lige datoer) Kontrolgruppe (Patienter født på ulige datoer) Alle informeres om projektet og underskriver samtykkeerklæring Projektgruppens deltagere kontaktes senest 3 hverdage efter udskrivelsen telefonisk af projektsygeplejersken og interviewes efter standardiseret spørgeskema. Oplysningerne registreres i database til efterfølgende opgørelse Projektsygeplejersken følger op på opringningen, hvis der er behov for intervention fra f.eks hjemmeplejen Antal genindlæggelser registreres for alle efter 12 uger Hele projektet opgøres efter 12 måneder. Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

5 Erfaringer indtil nu: Svært at inkludere patienter
Patienterne udskrives meget hurtigt Undersøgelser Isolation Stuegang og lign. Andre årsager Flere ekskluderes end først tænkt Demens ikke et eksklusionskriterie, men…. Patienterne er ofte ikke i deres senge, eller der foregår andre ting omkring deres seng. Det vanskeliggører mulighederne for at finde dem og få dem inkluderet i projektet. Mange er isolerede under indlæggelsen, hvorfor der ikke kan indhentes skriftligt samtykke – inkluderes derfor ofte ikke. Mange udskrives direkte fra isolationsstuen. Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

6 Lidt om resultaterne indtil nu:
Dataindsamlingen og bearbejdningen er slet ikke fuldført Patienter i alt: Projektgruppe: 115 inkluderet Kontrolgruppe: 126 inkluderet Ekskluderet pga. Følge-Hjem team: 71 Ekskluderede af andre årsager: 242 Udskrevne uden projekt:327 Disse resultater er meget løse og ikke ordentligt bearbejdet, men alligevel lidt sjove at få med i dag. Jeg har indtil nu kun lavet bearbejning på disse 40 patienter, da det er et stort og tungt arbejde, da min database stadig ikke er i drift. Derfor er reatultaterne lavet manuelt ved opslag i OPUS og GS. Der er ikke taget højde for diagnoser, alder og lign. Det er fuldstændig rå tal Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

7 Lidt om resultaterne indtil nu:
Hvis man ser på 40 patienter i alt, 20 fra projektgruppen og 20 fra kontrolgruppen. Projektgruppen: 17 genindlæggelser 3 døde, alle 3 under en genindlæggelse 9 patienter har ikke været genindlagt indenfor de 3 måneder 2 udskrives til plejehjem 9 indlagt med vejrtrækningsproblemer Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

8 Lidt om resultaterne indtil nu fortsat:
Kontrolgruppen: 8 antal genindlæggelser 4 antal døde 11 antal har ikke været genindlagt indenfor perioden 4 udskrives til plejehjem 4 indlagt med vejrtrækningsproblemer Stort set alle, ca. 99 %, oplever ordningen som meget tryg, og vil gerne ringes op – og gerne mere end en gang. De oplyser nærmest samstemmende, at de ønsker ordningen gøres permanent. Svært at sige om det har en egentlig effekt i forhold til antallet af genindlæggelser. Men jeg oplever at i de tilfælde, hvor jeg har skullet handle på nogle problemstillinger, så har det gjort en forskel for dem der har været involveret, og de har oplevet det som en stor hjælp. Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

9 Intervention: En enkelt borger er blevet hjulpet med kontakt til apoteket i forhold til udbringning af medicin. Hos 5 af borgerne har de enten selv eller deres pårørende, har taget kontakt til kommunen mhp. opstart eller øgning af hjemmehjælp/hjælpemidler. Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

10 Ringe-Hjem i fremtiden – som jeg ser det :
Diagnoser Hvor udskrives patienter til og hvor kommer de fra. Udskrivende sygeplejerske skal ringe – de har et bedre kendskab til patienten, og kender de udfordringer som har været under indlæggelsen, både af plejemæssig og lægelig karakter. KOL patienter indlægges uanset om jeg ringer til dem eller ej. Mange kronikere indlægges hyppigt. Patienter fra plejehjem har tæt tilknytning til fagprofessionelt personale. Og jeg kan oftest ikke få fat i patienten selv på plejehjemmet – og så bliver det personalets oplevelse og ikke patientens. Det skal være en kendt person som ringer op. Jeg sidder ikke med sygeplejepapirerne når jeg ringer, og kender derfor ikke nødvendigvis de problemer som må have været under indlæggelsen – jeg har kun lægejournalen i OPUS. Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær

11 Projektarbejdet Stemmer projektbeskrivelse, mål og handlinger overens.
Vilkår for projektarbejdet, herunder personaleforhold, normering og lign., databaseudarbejdelse, registrering og meget meget mere. Stemmer tidslinien i projektet, er der taget højde for projektets opgørelse og afslutning. Hvordan skal styregruppen samarbejde med de/n projektansvarlige Nok en stor fordel selv at være med helt fra starten, når der tænkes tanker i at lave et projekt. Jeg kommer udefra og kender ikke nødvendigvis de tanker og ideer som ligger bag projektet. Svært at ændre på en protokol, når først projektet er godkendt og er i gang. Mit projekt er for stort til en person, hvilket der nu arbejdes på, så der kan tilføres ekstra personaleressourcer. Tilknytningen til styregruppen har ikke været klart nok defineret fra starten – svært at komme igennem ved vanskeligheder. Ringe-Hjem Projekt, Herlev hospital Projektsygeplejerske Marianne Halkjær


Download ppt "Ringe – Hjem projekt Medicinsk afd. O Herlev hospital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google