Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Validering af spørgeskemaet til Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2009 26. November 2009 Evalueringskonsulent Mette Foged.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Validering af spørgeskemaet til Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2009 26. November 2009 Evalueringskonsulent Mette Foged."— Præsentationens transcript:

1 Validering af spørgeskemaet til Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2009 26. November 2009 Evalueringskonsulent Mette Foged

2 •Fakta om LUP •Spørgeskemaet •Formålet med valideringen •Fakta om valideringen •Opsamling på valideringsinterview •Resultater af valideringen

3 Fakta om LUP •LUP 2009 – nyt koncept •Gennemføres hvert år •Indlagte og ambulante patienter •Resultater på afdelings-, sygehus-, regions-, speciale og landsniveau •Patienter fra offentlige sygehuse samt patienter behandlet på privathospitaler efter aftale om udvidet frit sygehusvalg

4 Fakta om LUP •Udtræk fra landspatientregistret •17 specialer for indlagte patienter •19 specialer for ambulante patienter •231.193 postomdelte spørgeskemaer •Svar fra 123.821 patienter (54 %)

5 Spørgeskemaet Nationale spørgsmål •Tidligere anvendte spørgsmål •Undersøgelser af patienters prioriteringer •Indikatorer i Den Danske Kvalitets Model •Beregning af sygehusenes kvalitet på www.sundhedskvalitet.dk Regionale spørgsmål •Brugerpaneler •Indput fra regionens hospitaler •Tidligere anvendte spørgsmål

6 Valideringen Formålet er at afprøve: •om patienterne forstår hensigten med spørgsmålene (konstruktvaliditet) •om spørgeskemaet indeholder relevante aspekter af de udvalgte temaer (indholdsvaliditet) •om svarkategorierne er tilstrækkelige

7 Valideringen •Patienter fra offentlige sygehuse •Papirversionen af spørgeskemaet •12 afdelinger og 12 ambulatorier fordelt på 12 sygehuse i alle 5 regioner •Specialer: intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, pædiatri, parakliniske diagnostiske specialer, diagnostisk radiologi •138 patienter/forældre

8 Valideringen • Tilfældig udvælgelse af patienter • Enkeltpersons interview • Varighed 15-30 min. • Interviewsituationen

9 Valideringsinterview Specifikke spørgsmål •fortæl med egne ord •hvilke overvejelser ligger til grund for besvarelse •betydning af specifikke ord •svarkategorier

10 Valideringsinterview Generelle spørgsmål •længde •udseende •kommentarer til øvrige spørgsmål Spørgsmål til følgebrevet •længden •nødvendige oplysninger •tonen

11 Opsamling på valideringsinterview •Indtastning af patienternes svar •Svar fra interview sammenholdes med svar fra spørgeskema •Midtvejsopsamling •Justering af spørgsmål •Afsluttende opsamling •Endelig godkendelse af spørgsmål og følgebrev •Beslutning om specialer

12 Resultater af valideringen •Oplevede du, at én eller flere kontaktpersoner på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? •Forskellig opfattelse af kontaktperson –dem man har kontakt med på afdelingen –hele personalgruppen –dem der kontaktet en •Definition på kontaktperson –en kontaktperson er en sundhedsperson, der skal informere dig og sikre sammenhæng i dit forløb

13 • Oplevede du, at der opstod unødig ventetid under din undersøgelse/behandling i ambulatoriet, der forlængede dit/dine besøg? Resultater af valideringen Ved modtagelsen i ambulatoriet •Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Undersøgelse-/behandlingsforløb •Oplevede du, at der opstod unødig ventetid, der forlængede dit/dine besøg?

14 Resultater af valideringen Spørgsmål - version 1 •I hvilken grad oplevede du, at der var overensstemmelse mellem de informationer du fik under indlæggelsen? Patienternes svar •Om det, jeg fik at vide om min sygdom da jeg blev indlagt, svarede til det, jeg på forhånd troede, at jeg fejlede. Spørgsmål - version 2 •I hvilken grad oplevede du, at de informationer du fik fra forskelligt personale på sygehuset, stemte overens? Patienternes svar •Om det var enslydende informationer, jeg fik fra forskellige læger og sygeplejersker

15 Resultater af valideringen Specialet diagnostisk radiologi •kvinder til mammografiscreening •ikke patienter i behandlingsforløb •ingen kontakt med læger eller plejepersonale •”åbne” ambulante besøg •ingen ventetid fra henvisning til besøg •ingen kontakt med læger eller plejepersonale

16 Validering Sikre sig, at alle forstår spørgsmålet Recently a survey was conducted by the U.N. worldwide. The question asked was: ”Would you please give your opinion about the food shortage in the rest of the world?” The survey was a huge failure. In Africa they did not know what ”food” meant. In Western Europe they did not know what ”shortage” meant. In Eastern Europe they did not know what ”opinion” meant. In South America they did not know what ”please” meant and In the U.S. they did not know what ”the rest of the world” meant.

17 www.patientoplevelser.dk


Download ppt "Validering af spørgeskemaet til Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2009 26. November 2009 Evalueringskonsulent Mette Foged."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google