Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kristen Kistrup, formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri og

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kristen Kistrup, formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri og"— Præsentationens transcript:

1 Kristen Kistrup, formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri og
Workshop om: ”En integreret, rehabiliteringsorienteret og helhedsorienteret indsats i et fagpolitisk perspektiv. Fokus på brobygning og integration af faglighederne i hhv. psykiatri og socialpsykiatri” Kristen Kistrup, formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri og Pernille Jensen, næstformand for Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

2 Program for workshoppen
13.30 Vi starter minutters fælles oplæg 14.00 Gruppearbejde går i gang – instruks følger! 14.35 Opsamling i plenum og afsluttende refleksioner 15.00 Workshoppen slutter

3 1. Hvad skal der til – centrale elementer:
Mener vi det samme, når vi siger ”integreret og helhedsorienteret”? Hvis det er en god idé, hvorfor er det så svært? Pas på med historieløsheden – ikke nyt fænomen. Nødt til at se systemisk på problemerne – ikke bare appellere til god vilje Projekterne under ”Psykiatri på tværs” eller Psykiatriens Hus i Silkeborg er gode nok, men næppe løsningen i bestemt form ental…

4 1. Hvad skal der til – centrale elementer:
Vores bud: Recovery som styrende målsætning for alle indsatser – uanset hvor de er organisatorisk forankret. Klarhed over kompetence- og magtfordeling: Det medicinske perspektiv kan ikke definere den sociale indsats eller omvendt Rehabilitering som det fælles udgangspunkt Fælles fokus på jobskabelse – på et meget tidligt tidspunkt, jf. IPS Kendskab til hinandens kulturer og samarbejde på tværs – det fungerer dér, hvor vi kender hinanden!

5 2. Hvilke veje ser vi, hvilke går vi allerede?
På den store – og lange - bane: Et opgør med siloerne og opdelingen – mellem region og kommune, og internt i regioner og kommuner? Hvor er ambitionerne i regeringens psykiatriudvalg – og hvad tør/kan vi selv pege på? ”Whole life – whole system”? I det små – det kan lade sig gøre: Fx Projekt om velfærdsledelse på Frederiksberg – fællesskab på tværs med patienten/borgeren i fokus Fx Sandwich-møder – Fælles skolebænk, få ansigter på hinanden, nemmere at tage kontakt og skabe løsninger nu og her

6 3. Udfordringer vi møder?  Organiseringen og lovgivningens forskellige foki Forskellige kulturer og manglende kendskab giver fjendebilleder lette vækstvilkår Tendenser til stærkt øget centralisering og specialisering er problematiske i forhold til lokale, netværksbaserede løsninger Omstruktureringer og omlægninger ødelægger samarbejdende netværk i hverdagen Fællesskab og samarbejde på tværs betragtes ikke som kerneydelse

7 4. Hvordan imødegå disse? Rehabilitering: indsatsen skal tilrettelægges ud fra borgerens livssituation og beslutninger. Tænk hvis alle bidrog til processen – med udgangspunkt i borgerens eget ”powerstatement” og en fælles plan? Præmiér samarbejde, gør samarbejdet til kerneydelsen! Opdyrk fælles uddannelse /fælles skolebænk, udveksling, fælles projekter, fælles adresse og fælles forpligtende mål, som modvirker ”fiasko-forskydning” og ”dem og os-tænkning” Hav processen sammen, så der er fælles ejerskab til resultaterne

8 4. Hvordan imødegå disse? Hent inspiration i de 7 principper for åben dialog og overfør dem til en dansk kontekst: Hurtig hjælp, inden for 24 timer Netværket inddrages fra dag 1 Indsatsen tilrettelægges fleksibelt og i nærmiljøet Den ansvarlige tovholder følger patienten/brugeren i hele forløbet Teamet følger patienten/brugeren i hele forløbet og kan suppleres ved behov Tolerance for usikkerhed, tiden som medspiller. Undgå forhastede beslutninger og strategier, successiv udvikling af indsatsen Dialogbasering. Fokus på at fremme dialog i familien/netværket og sekundært på at frembringe ændringer hos brugeren/patienten; at opbygge en ny gensidig forståelse Ansæt personer med egen erfaring! Følg seriøst op på de aftaler, der allerede findes Brug telefonen – gør det!

9 Spørgsmål til gruppearbejdet:
Genkender I de udfordringer/barrierer oplægget fremlægger? Er der nogen vigtige, vi har overset? Hvad gør I allerede og hvad kan I – allerede på mandag – gøre endnu mere for skabe brobygning og sammenhænge? Hvordan bidrager mennesker med egen erfaring til disse skridt – og i hvor høj grad har de været med til at definere dem? Hvilken hjælp kunne I efterlyse – fra regeringen, fra KL og Danske Regioner, fra faggrupperne, fra uddannelsesstederne, fra forskningen eller andre?

10 Procesplan for gruppearbejdet
Spørgsmålene er til inspiration, skal ikke nødvendigvis besvares Gruppen vælger en ordstyrer – fx den der bor længst mod nord Gruppen vælger en opsamler, der undervejs giver gruppen forslag til, hvad der har været de væsentligste overvejelser Gruppearbejdet foregår i runder, ingen indlæg over 1 minut De sidste 5 minutter af gruppearbejdet indkredser I - med hjælp fra opsamler - de 1 til 2 vigtigste overvejelser, som I vil fremhæve

11 Spørgsmål til gruppearbejdet:
Genkender I de udfordringer/barrierer oplægget fremlægger? Er der nogen vigtige, vi har overset? Hvad gør I allerede og hvad kan I – allerede på mandag – gøre endnu mere for skabe brobygning og sammenhænge? Hvordan bidrager mennesker med egen erfaring til disse skridt – og i hvor høj grad har de været med til at definere dem? Hvilken hjælp kunne I efterlyse – fra regeringen, fra KL og Danske Regioner, fra faggrupperne, fra uddannelsesstederne, fra forskningen eller andre?


Download ppt "Kristen Kistrup, formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri og"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google