Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionale kulturaftaler En frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner; en ’kulturregion’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionale kulturaftaler En frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner; en ’kulturregion’"— Præsentationens transcript:

1 Regionale kulturaftaler En frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner; en ’kulturregion’

2 Hvorfor regionale kulturaftaler? En central kulturpolitisk målsætning: Et rigt kulturliv i hele landet! •Alle borgere i hele landet skal have let adgang til et mangfoldigt udbud af kunst og kultur af høj kvalitet. •Kulturpolitikken skal styrke kvaliteten af de kulturelle tilbud over hele landet gennem øget arbejdsdeling, øget koordinering og en ligeværdig dialog. •Kulturministeriet, inkl. styrelser, bidrager med politiske sigtelinjer, rådgivning, vejledning, koordinering og (en vis) økonomi. •Kommunerne bidrager med en vilje til samarbejde, en fælles vision og fælles mål, konkrete projekter og (en vis) økonomi.

3 Kulturaftalernes formål •At understøtte kommunernes engagement på kulturområdet •At styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser hvor det giver mening. •Styrke den tværgående tænkning – institutionelt og fagligt. •At sætte fokus på mål og effekter i den lokale kulturpolitik. •At fremme og udvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen. •At opsamle og videregive viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet •Den grundlæggende tanke: Et antal kommuner i en fælles region vil i samarbejde kunne udrette noget, som de ikke kan udrette hver for sig.

4 Kulturministeriet har fokus på særlige aktiviteter, der kan: •fremme projekter af høj faglig kvalitet •synliggøre fælles referencerammer i kulturen og kulturarven •fremme kunstneriske og kulturelle initiativer, der øger borgernes nysgerrighed og lyst til at opsøge mere viden •styrke læring og dannelse gennem kulturtilbud på traditionelle kulturinstitutioner •fremme kulturelle projekter, der er bredt inkluderende, og som gør os til medejere af det samfund, vi lever I

5 Fremtidens kulturaftaler Nyt aftalekoncept - afbureaukratisering: •Fokus på mål og resultater frem for detaljer •Sikre ’den røde tråd’: Vision – Indsatsområder – mål – konkrete projekter •Inddragelse af styrelserne tidligere i processen og løbende sparring •Større dispositionsfrihed på det lokale niveau

6 Kulturaftalens indhold – den røde tråd! Vision Indsats-område Mål Indsats-område Mål Indsats-område Mål Indsats-område Mål

7 Fra vision til mål: Niveauer i aftalen •Meningsfuld dialog – meningsfuld aftale

8 Kulturregion Fyn som eksempel •Vision; Den fynske kultur skal funkle og inspirere. Kultur skal være inkluderende, tankevækkende og pirke til folks nysgerrighed. Kultur skal udfordre og konfrontere i mødet med borgerne. •Indsatsområde; Fyn er film – Filmområdet skal være Fyns kulturelle dynamo, noget som skaber genklang på nationalt og internationalt plan. •Mål 1; Bygge bro mellem den filmkulturelle indsats og uddannelsesindsatsen på Fyn. •Mål 2; Fokus på fødekæden for talentudvikling i film. •Mål 3; Styrke mulighederne for at opleve, forstå og skabe film. •Mulige aktiviteter; skolebio, styrke publikumsdelen i Odense Filmfestival, læreruddannelse, netværk, online studiefaciliteter.

9 Opsamling: •Fælles lokalt og statsligt fokus. Kvalitet i højsædet! •Der er en - eller flere - bærende ideer. En vision! •Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi opnå? •Afsæt i lokale styrker. •Parate til at samarbejde. •Sætte tid af til det organisatoriske. •Prioritere en vis økonomi til området.


Download ppt "Regionale kulturaftaler En frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner; en ’kulturregion’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google