Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab"— Præsentationens transcript:

1 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab
En introduktion

2 Udfordringen Hvordan vil du implementere patientsikkerhed som en ledelsesværdi? Hvordan vil du sikre, at alle medarbejdere tænker sikkerhed ind i alle beslutninger?

3 Indhold Hvad er en patientsikkerhedsrunde?
Hvad er patientsikkerhedskultur? Hvorfor gå patientsikkerhedsrunde? Hvordan gør man? Hvorfor virker det?

4 Hvad er en patientsikkerhedsrunde?
Et ledelsesredskab En metode til at fremme en patientsikkerhedskultur En metode til at fremme en proaktiv patientsikkerhedskultur.

5 Hvad er en patientsikkerhedsrunde?
Topledelsen og medarbejdere i et enkelt afsnit mødes for at drøfte: Problemer, der betyder noget for sikkerheden i det daglige arbejde Den patientsikkerhedskultur, der hersker i afsnittet/på afdelingen.

6 Hvad er en patientsikkerhedskultur?
En organisations patientsikkerhedskultur er karakteriseret ved dens holdninger til læring af fejl og risici vedrørende patientsikkerhed.

7 Hvad er en patientsikkerhedskultur?
En udviklet patientsikkerhedskultur erkender: Vi er ikke ufejlbarlige Vi kan lære af vores fejl Vi kan identificere og handle på specifikke problemer og risici Vi tænker patientsikkerhed ind i alle vores beslutninger

8 Patientsikkerhedskultur
Hvordan bringer du disse erkendelser videre til dit personale? Hvordan implementerer du disse værdier i din organisation?

9 Patientsikkerhedskultur
På en patientsikkerhedsrunde viser du personalet, at du værdsætter: Direkte kontakt med den kliniske hverdag Åben dialog med personalet om patientsikkerhedsforhold Problemer følges op af handling.

10 Hvordan gør man? Topledelsen beslutter, at der skal gennemføres patientsikkerheds-runde på sygehuset. Det anbefales at planlægge patientsikkerhedsrunder for 1 år ad gangen.

11 Hvordan gør man? Topledelsen beslutter hvem af dem, der skal være teamleder for patientsikkerhedsrunden. Der sammensættes et team med: Afdelings-/afsnitsledelsen Medarbejderrepræsentanter Den patientsikkerhedsansvarlige Risikomanageren. Hvem er topledelsen? Topledelsen er det ledelsesniveau som er mindst et niveau over daglig ledelse.

12 Hvordan gør man? 1 Ledelsen beslutter 2
Risikomanager og afdeling forbereder Min. 14 dage før planlagt runde 3 Patientsikkerhedsrunden gennemføres Tager 1½ - 2 timer 4 Risikomanageren, den patientsikkerhedsansvarlig og evt. afdelings- & teamleder analyserer og udarbejder handlingsplaner 2 uger fra trin 3 5 Afsluttende møde med fremlæggelse af handlingsplaner 1 uge efter trin 4 Oversigt over trin, tidsforbrug og opgavefordeling.

13 Hvordan gør man? Teamet går rundt i afdelingen/afsnittet
Teamlederen fører ordet: Spørger medarbejderrepræsentanterne, medarbejdere i afdelingen og evt. patienter og pårørende om positive og negative oplevelser om patientsikkerhed Risikomanageren og den patientsikkerhedsansvarlige noterer … fortsættes

14 Problemerne kan vurderes ud fra:
Hvordan gør man? Teamet vælger hvilke af de identificerede problemer, der skal udarbejdes handlingsplaner for Problemerne kan vurderes ud fra: Hvilke der skal accepteres Hvilke der skal kontrolleres Hvilke der skal elimineres … fortsættes

15 Hvordan gør man? Risikomanager og den patientsikkerhedsansvarlige (samt evt. repræsentanter fra afdelings/afsnitsledelse og teamlederen) udarbejder handlingsplaner for de identificerede problemer. Efter 2 uger fremlægges handlingsplanerne for medarbejderne.

16 Hvorfor virker det? ”Det er så positivt! Alle er positive overfor det!!” ”Vi har afsnit, der spørger os, hvornår det er deres tur? Hvornår kommer I, så vi også kan gå en patientsikkerhedsrunde?” Jf. Informanter nr. 3 og 11, fra interviewundersøgelse, 2006.

17 Hvorfor virker det? Topledere, der har prøvet det, siger, det er fordi det giver godt kendskab til den lokale patientsikkerhedskultur synliggør patientsikkerhed som en ledelsesværdi giver god kontakt med personalet Informant nr. 3 og 11, fra interviewundersøgelse blandt topledere, der har gået patientsikkerhedsrunde. (2006). Jf. interviewundersøgelse, 2006

18 Hvorfor virker det? Det er let at gå patientsikkerhedsrunde Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet et læringssæt om patientsikkerhedsrunder og gjort det endnu lettere!

19 Læringssæt DSPS læringssæt indeholder bl.a.:
Systematisk beskrivelse af metoden Udkast til Informationsmateriale til afdelings/afsnitsledelser Informationsmateriale til medarbejdere Spørgeguides Skabelon til handlingsplan.

20 Derfor! ”Det er så positivt. Det hænger sammen med, at vi alle lærer så meget og at vi står dér sammen – ledelse og personale – og koncentrerer os om vores kerneydelse.” Jf. Informant nr. 9, fra interviewundersøgelse, 2006.


Download ppt "Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google