Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mentorgruppen Baggrund for mentorgruppens arbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mentorgruppen Baggrund for mentorgruppens arbejde"— Præsentationens transcript:

1 Mentorgruppen Baggrund for mentorgruppens arbejde
Aarhus Kommunes mentorprojekt for børn og unge med dansk som andetsprog Gruppens anbefalinger til Folkeskolen og til Aarhus Kommune

2 Baggrund for gruppens arbejde
2004 – Projekt ”Uddannelsesguider”/ Aarhus Købmandsskole og AARHUS TECH Forlænges i 2005 og 2006 Nudansk ordbog Mentor: En vejleder eller rådgiver 2004 – 2013 –

3 Gruppens arbejde frem til 2012
Hvilke former for mentorer findes der og hvilke opgaver har de? Kortlægning af forskellige mentorindsatser i Aarhus Kommune Formidling af gruppens arbejde i artiklen: ”Mentorordning – hvorfor og hvordan”

4

5 Aarhus Kommunes mentorprojekt
130 mentorer fordelt på 50 forskellige uddannelsesretninger Indgåede aftaler: 272

6 Hvordan gjorde vi? Udarbejdelse af spørgeskemaer
Spørgeskemaer sendt til de deltagende skoler Sammenskrivning af resultat af spørgeskemaerne Besøg hos Mercuri Urval Sammenfatning af anbefalinger til Folkeskolen og Aarhus Kommune

7 Hvad ønskede vi at vide mere om?
Spørgeskemaets 14 spørgsmål havde følgende 4 overskrifter: Erfaringer med mentortilbuddet Indholdet af mentortilbuddet Overgangen til ungdomsuddannelserne Status og fremadrettet

8 Hvad fandt vi ud af? Positive erfaringer med mentortilbuddet fra alle skoler Indholdet af mentortilbuddet er forskelligt fra skole til skole Fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne håndteres forskelligt Samtlige skoler ønsker en udvidelse af tilbuddet

9 Gruppens anbefalinger - til Folkeskolen
Mentorordningen skal være en del af skolens overordnede strategi Skolens ledelse skal bakke op om og involvere sig i projektet Skolen skal stille en ressourceperson til rådighed som bindeled mellem mentor og skolen Skolen skal bakke op om mentors forældresamarbejde

10 Gruppens anbefalinger - til Aarhus kommune/Mercuri Urval
Tilbuddet skal gælde for alle elever i klasse som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse Mentorarbejdet skal have større fokus på erhvervsuddannelserne Der skal etableres et samarbejde mellem kommunens mentorer og mentorerne på erhvervsuddannelserne

11 Hvad siger loven? Mentorer i 9. og 10. klasse § 11. Kommunen skal sørge for, at der etableres en mentorordning for elever i 9. og 10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse Erhvervsskolerne § 53. Skolen skal stille mentorer til rådighed for de elever, der har behov for støtte og vejledning fra sådanne kontaktpersoner for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb

12 Mentorgruppen Yderligere oplysninger får hos gruppens medlemmer:
Birgitte Jensen, Åby Skole Birgitte Lykke Sørensen, SOSU Kirsten Boelt, tidl. Strandskolen Sussie Jensen, AARHUS TECH


Download ppt "Mentorgruppen Baggrund for mentorgruppens arbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google