Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT TRÆDE I DE BEDSTE FODSPOR – FRA PRODUKTIONSSKOLE TIL ERHVERVSUDDANNELSE Under programmet ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelserne”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT TRÆDE I DE BEDSTE FODSPOR – FRA PRODUKTIONSSKOLE TIL ERHVERVSUDDANNELSE Under programmet ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelserne”"— Præsentationens transcript:

1 AT TRÆDE I DE BEDSTE FODSPOR – FRA PRODUKTIONSSKOLE TIL ERHVERVSUDDANNELSE Under programmet ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelserne” - Undervisningsministeriet

2 Målgruppe for projektet 1. Udsatte og marginaliserede unge karakteriseret ved lavt selvværd og lav selvtillid, stor usikkerhed, indadvendthed, ”at være stille”, ensomhed og isolation, oplevelse af social marginalisering, negative skoleerfaringer og faglig utilstrækkelighedsfølelse 2. Professionelle fra produktions- og erhvervsskoler ledere, vejledere, lærere m.v.

3 Involverede, aktiviteter og produkter

4 Tilsigtede effekter Metoder Konkrete bud på nye samarbejdsformer i forhold til overgang og fastholdelse 100% af deltagerne for afklaret uddannelsesvalg og 80% fastholdes i uddannelse 70% af de professionelle oplever at få kvalificeret deres arbejde med et fokus på bedre overgang og fastholdelse • Kortlægningen gennemføres gennem kvalitativ interview af unge med bevægelse mellem/i PS og EUD • Forløbet har sit grundlæggende udgangspunkt i: Et fokus på ressourcer og udvikling Intensive vejledningsforsøg Forløbets resultater vurderes gennem RKA, tilbagemelding fra EUD og interview af de unge • Temadage organiseres gennem aktionslæring og evalueres gennem online survey

5 Forankring af resultater Nuværende praksis ved overgang På baggrund af en vurdering af aktiviteternes potentiale for at bedre overgangen til og fastholdelse i EUD: • Udarbejdes en implementeringsplan, som sigter mod implementering af understøttende aktiviteter inden for gældende budgetramme • Indgår resultaterne som omdrejningspunkt på tema- og pædagogiske dage Individuelt men i 50% af tilfældene tager FPS kontakt til EUD Eleven tager selv til formøde og tilmelder sig EUD Eleven gør intet indledende men tilmelder sig EUD I 33% af tilfældene tager FPS med til formøde og overbringer viden


Download ppt "AT TRÆDE I DE BEDSTE FODSPOR – FRA PRODUKTIONSSKOLE TIL ERHVERVSUDDANNELSE Under programmet ”Bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelserne”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google