Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærersamarbejde i Århus Folkeskole og ungdomsuddannelser Lærersamarbejde i Århus Kommune 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærersamarbejde i Århus Folkeskole og ungdomsuddannelser Lærersamarbejde i Århus Kommune 2009."— Præsentationens transcript:

1 Lærersamarbejde i Århus Folkeskole og ungdomsuddannelser Lærersamarbejde i Århus Kommune 2009

2 Hvad består Lærersamarbejde i Århus af? Lærersamarbejdet i Århus fokuserer i skoleåret 2009/ 2010 på fem fag eller temaer. Fag & temaer skifter fra år til år. Tema- grupperne definerer i vid udstrækning selv indhold, form og metoder for samarbejdet og rammerne for lærersamarbejde er i 2009/2010 tematiseret som følger:

3 Hvad består Lærersamarbejdet i 2009 - 2010 af? Tema Mentorordninger. Lærere fra folkeskolen og erhvervsuddannelser – SoSu, EUD, HG Tema Samfundsfag. Lærere fra folkeskolen og HHX, HTX, HF og STX Tema Naturvidenskabelige fag. Lærere fra folkeskolen og HHX, HTX, HF og STX Tema Matematik. Lærere fra folkeskolen og HHX, HTX, HF og STX Tema Engelsk. Lærere fra folkeskolen og HHX, HTX, HF og STX

4 Tovholder, produktkrav & timer til deltagerne  Hver tema-gruppe har en tovholder. Tovholderen er kontaktperson og medvirker til at holde fokus på opgaven og tema-gruppens produkt.  Produktet kan være et formidlingsprodukt, et oplæg, en brochure, eller det kan være tema og indhold for et faggruppemøde med deltagelse fra flere skoler og skoleformer eller lignende.  Hver af de deltagende lærere tildeles 20 timer i skoleåret 2009/ 2010.

5 Hvem kan deltage i Lærersamarbejdet?  Lærere fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne, dvs. både de gymnasiale: HHX, HTX, HF, STX & de erhvervsrettede: Social- og Sundhedsuddannelser, EUD, HG kan deltage i samarbejdet.  Spørg din leder.

6 Hvor og hvordan?  I skoleåret 2009/ 2010 starter Lærersamarbejdet med et fælles møde: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9, 8000 Århus C torsdag den 27. august, kl. 12.30 – 15.30  På dette møde tilknyttes man – efter eget valg og interesse – en af de nævnte temagrupper. Herefter aftales møder, arbejdsform (besøg på hinandens skoler/ i hinandens klasser, udveksling af materialer el. lign), produkt for lærersamarbejdet og andet praktisk. Umiddelbart efter dette møde, går lærersamarbejdet i gang.

7 Tilmelding til Lærersamarbejde Håkon Grunnet, VIA UC hagr@viauc.dk hagr@viauc.dk Eller til: Henrik Johansen, Børn & Unge, Århus Kommune hjoh@aaks.aarhus.dkhjoh@aaks.aarhus.dk

8 Hvorfor Lærersamarbejde? Lærersamarbejdet er et af en lang række initiativer, der tager sigte på at understøtte målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er et ambitiøst mål. Lærersamarbejdet i Århus er kun et blandt mange andre initiativer, der bidrager hertil  Lærersamarbejdet medvirker til at kvalificere overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.  Lærersamarbejdet er med til at tilvejebringe tværgående samarbejde mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne i Århus Kommune via information, videndeling, drøftelser og aftaler.  Lærersamarbejdet medvirker til at skabe overskuelighed, sammenhæng og kontinuitet i elevernes skole og uddannelsesforløb

9 Om lærersamarbejdet - følgegruppe Skoleleder Torben Antonsen, JellebakkeskolenKaren Jespersen, Århus Social- og SundhedsskoleRektor Lars Scheibel, Aarhus KatedralskoleRektor Arvid Bech, Marselisborg GymnasiumRektor Knud Vestergaard Nielsen, Århus KøbmandsskoleOmrådeleder Ivan Lauridsen, Århus Tekniske Skole, Teknisk Gymnasium VibyLærer Birgitte Højholt, JellebakkeskolenLærer Birgitte Jensen, Aaby SkoleKonsulent, Henrik Johansen, Børn & Unge, Århus KommuneKonsulent Håkon Grunnet, VIA UC (sekretær)

10 Om lærersamarbejdet  Lærersamarbejdet i Århus er et initiativ under Børn & Unge, Århus Kommune, der samarbejder med erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i Århus-området  Yderligere information om lærersamarbejdet: Henrik Johansen, Børn & Unge, Århus Kommune, hjoh@aaks.aarhus.dkhjoh@aaks.aarhus.dk Håkon Grunnet, VIA University College, hagr@viauc.dk (sekretær for Lærersamarbejdet i Århus) www.viauc.dk hagr@viauc.dkwww.viauc.dk


Download ppt "Lærersamarbejde i Århus Folkeskole og ungdomsuddannelser Lærersamarbejde i Århus Kommune 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google