Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

God uddannelsesvejledning - Udvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "God uddannelsesvejledning - Udvikling"— Præsentationens transcript:

1 God uddannelsesvejledning - Udvikling

2 Uddannelsessamtale - udviklings samtale
Generelt om vejledning Formål – mål Rammer Forberedelse Selve samtalen – indhold Skabeloner Opfølgning Hvad skal VI nu her i afdelingen

3 Den gode uddannelsessamtale
Kært barn - mange navne: - Uddannelsessamtalen - Vejledersamtalen - Udviklingssamtalen

4 Uddannelsessamtaler OVERORDNET FORMÅL Sikring af kompetenceudvikling
Vejledning og rådgivning Studieincitament - selvstudier Instrument til uddannelsesplanlægning Udskillelse

5 Med. ekspert De 7 kompetenceområder Professionel Leder/Administrator
Akademiker Sundhedsfremmer Kommunikator Samarbejder Professionel

6 Redskaber Målbeskrivelse De obligatoriske mål og metoder
Uddannelsesprogram Afdelingsspecifikke uddannelsesrammer Portefølje individuelle planer, cases, aktiviteter, litteratur, kurser mm

7 Dokumentation Samtaler og aftaler skal altid dokumenteres
Særlige skemaer - skabeloner egne skabeloner IKKE gamle Sundhedsstyrelsen Hvem ejer - hvem læser? Godkendelse - UAO Brug ved uhensigtsmæssige forløb

8 Læringsrammer i afdelingen
Stuegange: dagens læringsmål, supervision Ambulatorier: direkte supervision flere roller Operationer: aftale før, supervision, feedback Vagt: aftaler fra start,læringsmål/kompetencevurdering Konferencer, mono- og tværfaglige Undervisning (egen-andre): hvornår, hvem, feedback Færdighedstræningslab.: hvad, hvem, hvornår, hvor Organisatoriske aktiviteter/funktioner Arbejdstilrettelæggelse: kontinuitet, udfordringer Uddannelses/udviklings samtaler: (senere)

9 Smarte mål - løbende udvikling i planer
S specifikke M målbare A acceptable R realistiske T tidsbestemt Løbende forbedring

10 Den gode vejleder MÅL OG PLAN:
3-trins model Gerard Egan: The skilled helper 1. Hvor er du nu? Hvor ønsker du at være? Hvordan kommer du Baggrund Opstille SMARTE mål derhen? Status Prioritere mål Strategier - metoder Begrunde mål Tidsplan Opstille handleplan, evalueringsplan vejleder Vejleder stille vejleder sikre lytte neutrale, konkrete, åbne spørgsmål, explorerende, realistisk, fremme refleksion, åbne spørgsmål fokuserede planer respekt, summere op

11 Uddannelses/udviklings samtalen
FORMÅL: status, baggrund (intro) forventningsafstemning overordnede mål MÅL: Erkendelse af eget kompetenceniveau Klarhed over egne/ andres forventninger/mål Opstille konkret plan for kompetenceudvikling

12 Samtalen -RAMMERNE Hvor ofte Hvor lange Hvor Ro Deltagere

13 Samtale skema Anvende hospitalets/afd’s skabelon.
YL udfylder undervejs, Kopi til vejleder, UAO Introduktions samtalen (0-14 dage) uddannelses/udviklingsplan Justeringssamtalerne (2-3 mdr’s interval) justeret uddannelsesplan ved hver samtale Slutsamtalen (sidste måned) status, opmærksomhedspunkter evaluering af afdelingen sikre alle dokumenter er OK

14 Samtalen - FORBEREDELSE
YL skal forberede samtalen: forløb siden sidst, er mål og opgaver opfyldt? samarbejde og trivsel rammer/barrierer for uddannelse/målopfyldelse? status i forhold til uddannelsesprogram ønsker til nye mål/planer, udkast til justeringer Hovedvejleder skal forberede samtalen: hvad blev aftalerne ved sidste samtale trives/fungerer YL godt i afd.? hvordan er den faglige funktion? status nye mål og ønsker for udbytte af samtalen

15 Samtalen Indledning, baggrund v intro
trivsel, arb.opgaver/funktioner, udviklingsrammer Mål og metode: status og nye mål/opgaver A. Faglighed Medicinsk ekspert, sundhedsfremmer, akademiker B: Organisation - ledelse - samarbejde leder/administrator, samarbejder C: Personligt: kommunikator, professionel, karriereplaner Afslutning opsummere aftaler om udviklingsmål og plan opsummere opgaver YL og vejleder tid til ny samtale

16 Justerings samtale INDHOLD 1. Indledning
trivsel, arb.opgaver/funktioner, rammer for udvikling 2. Kompetencemål, de 7 roller: Status + nye mål ift uddannelsesplan A. Faglighed B: Organisation - ledelse - samarbejde C: Personligt 3. Afslutning opsummere aftaler om revideret udviklingsmål og plan opsummere opgaver Kan det forventes at forløbet godkendes - evt UAO ind? tid til ny samtale

17 Samtalen - opfølgning YL færdiggør den justerede plan,
sender endelige plan til godkendelse hos vejleder og udd.ansvarlig ol (kopi) sikrer tid i arbejdsplan til næste samtale Vejleder sikrer opfølgning på aftalte opgaver fx ændring i arbejdstilrettelæggelse, tildelte opgaver, uddannelsesdage, kongrespenge orientere UAO ved problemer

18 Slutsamtale Indledning
trivsel, arb.opgaver/funktioner, rammer for udvikling Status Har uddannelsessøgende opnået en tilfredsstillende kompetenceudvikling i forhold til uddannelsesplanen? Er logbogen udfyldt svarende til forløbet? Opmærksomhedspunkter for YL fremover Rådgivning i forhold til videre uddannelsesforløb - karriere. Uddannelsessøgende’s evaluering af uddannelsesstedet !!!! Sikre at alle dokumenter er i orden og udleveret

19 Skabelonerne....

20 Hvad vil vi gøre her i afdelingen?
IMPLEMENTERING: hvem – hvad - hvornår Information/undervisning Diskussioner – motivation Praktiske forhold Skemaer –FASTHOLDELSE Hvem er tovholder Hvordan følges op - kvalitetssikring Hvordan støttes/superviseres vejledningen Hvordan inkluderes dette i intro af nye læger


Download ppt "God uddannelsesvejledning - Udvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google