Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Kvalitet i sygeplejen i det accelererede forløb ved hofte- og knæalloplastik Trine Kruse Helle Bergstedt Marianne Lundegaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Kvalitet i sygeplejen i det accelererede forløb ved hofte- og knæalloplastik Trine Kruse Helle Bergstedt Marianne Lundegaard."— Præsentationens transcript:

1 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Kvalitet i sygeplejen i det accelererede forløb ved hofte- og knæalloplastik Trine Kruse Helle Bergstedt Marianne Lundegaard Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH

2 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3

3 Fakta om afdeling O Stor afdeling fordelt på 2 matrikler –Odense med akut og elektiv aktivitet –Ca. 800 knæ- eller hoftealloplastikoperationer / år –Middelfart med elektiv aktivitet –Arbejdet med accelererede patientforløb indenfor alloplastikområdet siden 2000 –Patientforløbet har været gennemarbejdet grundigt 3 gange –Patientforløb gennemarbejdet med lean-værktøjer i 2008 –Gennem hele patientforløbet – også samarbejdet med de praktiserende læger – hvordan henvises til os. Praksiskoordinatorer med i forløbet

4 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Liggetider – udvalgte patientgrupper 1999-2009

5 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Fra 997 ptt. der brugte 45 senge i 1999 Til 1.253 ptt. der brugte 32 senge i 2005 22,1 ptt./seng til 39,2 ptt./seng: +77% De første 4 mdr 2009: 561 ptt. på 4 mdr. svarende til 1683/år der bruger 34,5 seng svarer til 48,8 ptt./seng -> +121% Resultater

6 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Hvordan søger vi at kvalitetssikre sygeplejen i accelererede patientforløb? Ved at forberede patient før indlæggelse ved bl.a: –Sikre at patienten er velinformeret om forløbet –Afstemme forventninger (rask – ikke syg) –Sikrer medinddragelse af patient og pårørende –Kender de fysiske rammer Ved at arbejde efter standarder og referenceprogram Ved at have personale med stor indsigt i det accelererede patientforløb Ved at have de nødvendige fysiske rammer

7 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Holdning i afdelingen: ”Vi betragter dig som rask med en ”reservedel”, der skal udskiftes. Derfor hurtigst muligt op i eget tøj og træne”

8 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Første besøg i ambulatoriet : Lægelig vurdering Journal-skrivning Udlevering af pjecer Information om info-dagen

9 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Andet besøg / info-dagen: Foregår i afdelingens opholdsstue Finder sted ca. 14 dage før indlæggelsen 5-7 patienter + evt. pårørende

10 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Flow-chart for informationsdagen Kl. 7,45 – 10,00Røntgenafdelingen og BFG Kl. 9,45 – 10,00Patienterne ankommer til opholdsstuen i afdeling O-3 Kl. 10,00 – 10,30Information ved ortopædkirurg Kl. 10,30 – 10,45Information ved anæstesisygeplejerske Kl. 10,45 – 11,00Information ved O-3 sygeplejerske Kl. 11,00 – 11,15Information ved fysioterapeut Kl. 11,15 – 11,30Information ved ergoterapeut Kl. 11,30 – 12,00”Pause” Kl. 12,00 – 15,00Individuel del

11 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Fordele ved info-dagen At patienten/pårørende er velinformeret forud for indlæggelsen At patienten er operationsklar At patienten har set afdelingen At patienten har mødt personalet At patienten er klar over de forventninger der er til vedkommende i forbindelse med operation og optræning Øget kvalitet og effektivitet – herunder undgår aflysninger på operationsdagen Ressourcebesparende

12 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Sygeplejerskens rolle på info-dagen At være koordinerende for hele dagen At fortælle om fokus-områder  Kost  Hygiejne  Hjemlige forhold  Smertebehandling/tromboseprofylakse  ”Hvad skal jeg have med” At optage individuel sygeplejeanamnese  Med uddybelse af ovenstående fokusområder  Tage hånd om individuelle problemstillinger  Sikre patientens forståelse for forløbet

13 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Indlæggelses-forløbet Sygeplejen udføres af velkvalificeret personale med stor forståelse og indsigt i det accelererede patientforløb Personalet fungerer som patientens konsulent Den udleverede pjece benyttes til at understøtte informationer Der planlægges med kontinuitet i sygeplejen Elektive patienter samles i afdelingen Udskrivelse starter ved indlæggelse

14 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Hvordan sikres den bedste kvalitet i forløbet fremover: Afgørende forudsætning at pt. oplever kontinuitet i behandlingsforløbet. Forventningsafstemning Sikre patient og pårørendes forståelse af gruppeinformation i den efterfølgende individuelle del. Kontinuerlige patienttilfredshedsundersøgelser med udgangspunkt i patientens tanker om forbedringer – patienter stiller forbedringsforslag Holde fokus hos specialistsygeplejerskerne som den gennemgående person i hele forløbet

15 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Udfordringer Patienten stiller krav og har sin egen mening om forløbet Færre personaler til at håndtere patientforløbene DDKM med deraf følgende krav Derfor skal vi stadig arbejde med: –Effektivisering –Standardisering – men ikke glemme det individuelle behov –Faglig specialisering –Plads til omsorg til den enkelte

16 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Ønsker for fremtiden - med henblik på kvalitetsudvikling Info-skærme der tager udgangspunkt i fokusområder under indlæggelse og i særdeleshed efter udskrivelsen – samarbejde med Teknologisk Institut DVD hvor praktiske instruktioner visualiseres Robotteknologi Mulighed for telefonisk / internetbaseret opfølgning efter udskrivelse Ambulantbesøg til agraffjernelse og opsamling Patienttilfredshedsundersøgelse

17 22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Tak for opmærksomheden


Download ppt "22-08-2014Nov. 2008 J.J. O-3 Kvalitet i sygeplejen i det accelererede forløb ved hofte- og knæalloplastik Trine Kruse Helle Bergstedt Marianne Lundegaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google