Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rehabilitering efter operation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rehabilitering efter operation"— Præsentationens transcript:

1 Rehabilitering efter operation
EPS Rehabilitering efter operation Tværfaglig konference 2010 Kirsten Rud Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

2 Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Tertiær forebyggelse Hvad bygger på tradition, hvad bygger på evidens, hvem rådgiver patienterne og hvem følger op ? Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

3 Sygepleje ved accelererede operationsforløb
EPS Sygepleje ved accelererede operationsforløb Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

4 Patientens forløb på hospital Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Patientens forløb på hospital Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

5 Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Patienternes problemstillinger Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

6 Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Kræft patienter 55% havde ikke eller kun i ringe grad fået et tilbud Her er der et udviklingspotentiale, hvis vi skal leve op til kravet om høj kvalitet i hele patientforløbet Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

7 Knæ og hoftealloplastik Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Knæ og hoftealloplastik Kan vi gøre det bedre, således at patienterne bliver motiveret til at gøre øvelserne og derved bevare funktionsniveauet – eller endog forbedre det ? Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

8 68% bliver præoperativt funktionsvurderet 73% får genoptræningsplaner
EPS Hoftebrud Journalaudit fra 2008: 68% bliver præoperativt funktionsvurderet 73% får genoptræningsplaner 2-4 uger efter udskrivelse starter genoptræningen Samarbejdet mellem hospital og kommune / plejehjem kan forbedres ? Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

9 Organisering af plejen efter udskrivelse
EPS Organisering af plejen efter udskrivelse Udfordringerne bliver, at sygeplejen i primærsektor bygges på sundhedsfaglige kerneydelser og ikke kun på tid Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

10 Samarbejde mellem hospital og kommune Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Samarbejde mellem hospital og kommune Sparsomt fagligt samarbejde mellem hospital og sygeplejen i primær sektor Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

11 Udskrivelse til plejehjem Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Udskrivelse til plejehjem Udfordringen bliver, at fortsætte det tværfaglige samarbejde også efter at patienterne er udskrevet, både på tværs af sektorer og på tværs af faggrænser Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

12 Fremtidens sygepleje i kommunale regi Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Fremtidens sygepleje i kommunale regi - en mulighed er, at etablere et tværfagligt sundhedscenter der har til opgave at koordinere faglig viden mellem hospital og kommunalt regi Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010

13 Enhed for Perioperativ Sygepleje
EPS Kirsten Rud projektleder Enhed for Perioperativ Sygepleje 2010


Download ppt "Rehabilitering efter operation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google