Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sciencekommune Assens ”Jeg forventer at gøre en lille opfindelse hver tiende dag, og en stor hver sjette måned eller deromkring” Thomas Alva Edison.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sciencekommune Assens ”Jeg forventer at gøre en lille opfindelse hver tiende dag, og en stor hver sjette måned eller deromkring” Thomas Alva Edison."— Præsentationens transcript:

1 Sciencekommune Assens ”Jeg forventer at gøre en lille opfindelse hver tiende dag, og en stor hver sjette måned eller deromkring” Thomas Alva Edison

2 Assens Kommune – en science kommune  Hvorfor Science Kommune? Baggrund for projektet.  I lighed med andre vestlige lande har danske unge i flere år fravalgt naturfag, naturvidenskab, tekniske fag og ingeniørvidenskab. I Assens Kommune ses den samme tendens. Der er i Assens Kommune desuden et generelt behov for at forbedre uddannelsesniveauet og for, at alle unge får en ungdomsuddannelse.  Kvalitetsrapport  Strategier for udvikling af det naturvidenskabelige område.  Ejerskab i hele organisationen er vigtig ”Fantasi er vigtigere end viden. Viden er begrænset. Fantasi omslutter hele verden” Albert Einstein

3 Assens Kommune – en science kommune Projektskitse – dynamisk og foranderlig – skabe en didaktisk platform Vision  ScienceKommune Assens er om 3 år kendt inden for uddannelsessektoren, dagtilbuds- og fritidsområdet og i erhvervslivet på både internationalt, nationalt og kommunalt plan for sin satsning på scienceområdet. Formål  Formålet med sciencekommune - projektet er at koordinere og fremme et engagerende samarbejde inden for science og innovation mellem Assens Kommune med tilhørende dagtilbud, skoler og kultur- og fritidsinstitutioner, lokale uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder.

4 Assens Kommune – en science kommune – Mål for projektet Målene med at udvikle en strategi for science og at skabe en didaktisk platform for projektet er:  i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv at udvikle science området til gavn for både børn i dagtilbud, skoleelever og studerende på uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv  at alle børn og unge får mulighed for at opleve science som spændende og meningsfuldt bl.a. gennem eksperimenter og undersøgende aktiviteter i det omgivende samfund  at understøtte børn og unges handlekompetencer i et globalt samfund  at flere unge tager en uddannelse inden for teknik, natur, IT og sundhed  at fremme mulighederne for at arbejde med helhedsbetonede, tværfaglige, innovative og entreprenørielle undervisningsforløb  at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere inden for det naturfaglige område i kommunen  at skabe synergieffekter i samspillet med øvrige kommunale, nationale eller private initiativer på det naturvidenskabelige område

5 Assens Kommune – en science kommune Assens Kommune Science, innovation/entreprenørskab natur- fagsstrategi Erhvervsliv/partnerskaber – teknik/miljø og sundhed - arbejdsmarkedsområde Dagtilbud Folkeskoler og ungdomsskolen Foreninger, bibliote- ker, naturskole, oplevelsessteder Gymnasium, SDU, DNF og andre aktører

6 Assens kommune – en science kommune Strategi At skabe en platform, hvor der med udgangspunkt i børn og unges potentialer og i samarbejde med andre aktører kan skabes innovative læringsarenaer. De naturvidenskabelige fag skal genopdages som kreative fag, der er en vigtig del af vores kulturgrundlag. Science skal gøres vedkommende og fagligt udfordrende ved at indgå i en tværgående innovativ kontekst. Det er samspillet på arenaerne, der bærer projektet. Projektets omdrejningspunkt er en udvikling og koordinering af den samlede indsats. Det kan være større eller mindre naturfaglige projekter i institutioner og på skoler, uddannelse og kurser, samt understøttelse og udvikling af et samarbejde på det brede område med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, skoler, dagtilbud og fritids- og kulturområdet. ”Det er ikke den stærkeste art, der overlever. Heller ikke den mest intelligente. Det er den, der er mest modtagelig for forandring” Charles Darwin

7 Assens Kommune – en science kommune Igangværende aktiviteter  Innovativt science kursus  Netværk  Science-sild  NEIS  Sciencecamp – partnerskab med ungdomsuddannelser  ScienceEvent 09  Study visit  Kursus for dagtilbud ”natur og naturfænomener”  Naturfagsmaraton  Opfindercafeen – Kloge Åge  Partnerskabsprojekt med erhvervsliv  X-science partnerskabsmodeller

8 Assens kommune – en science kommune Innovativt sciencekursus for lærere ScienceEvent i uge 18 for lærere/elever/virksomhedsfolk Enhver, der ikke har prøvet at lave en fejltagelse, har aldrig prøvet noget nyt” Albert Einstein Det skal krible i fingrene – innovativ scienceundervisnin g

9

10

11 Science i sandkassen  Hvordan ser naturfagligt kompetente børn ud?  Hvordan kender man en naturfagligt kompetent pædagog?  Hvilke aktiviteter støtter børns nysgerrighed?  Kan jeg lave ’science’ i sandkassen?  Tænker børn naturvidenskabeligt – af sig selv?  Hvordan finder man svar på børns mange spørgsmål, og hvordan stiller man spørgsmål til børns undren?  Hvilken type spørgsmål stiller videnskaben, til verdenen? – og hvilke stiller børn?  Skal pædagogen vide ALT om ALT?

12 Erhvervsstrategi Det pædagogiske rum  Skab et miljø, hvor eleverne støttes og opmuntres til at ideudvikle, stille spørgsmål og finde svar - gerne på tværs af faggrænser og med vidensindsamling og inddragelse af aktører udenfor skolens rammer. Partnerskaber og netværk

13 Partnerskabsguiden – Et samarbejde mellem skoler og virksomheder 4 skoler – 4 partnerskaber Delprojekt af Assens Kommune – en science kommune Støttet af Selvstændighedsfonden

14 Science og entreprenørskab – et partnerskabsprojekt – en samarbejdskultur mellem uddannelsesinstitutioner og private/offentlige virksomheder Partnerskabsguiden  Partnerskabsprojektet er et udviklingsprojekt mellem skoler, virksomheder, foreninger, Udvikling Børn og Kultur, Herning Kommune og Selvstændighedsfonden for at understøtte samarbejdet mellem de forskellige sektorer. Konkrete mål:  Partnerskabsaftaler med virksomheder i lokalområdet  Læringsarenaen flyttes til lokale virksomheder eller kulturinstitutioner for skoler/institutioner  Fremme en entreprenørskabskultur hos børn og unge i Assens Kommune  Udvikling og formidling af en model og guide i samarbejde med Herning Kommune  Synliggørelse af børn og unge som ressourcer for fremtidens lokal- og erhvervsudvikling  Synliggøre virksomheders rolle ”Mennesket har en tendens til at betragte sine egne grænser som universets grænser” Arthur Schopenhauer


Download ppt "Sciencekommune Assens ”Jeg forventer at gøre en lille opfindelse hver tiende dag, og en stor hver sjette måned eller deromkring” Thomas Alva Edison."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google