Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teori-Praksis-holdning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teori-Praksis-holdning"— Præsentationens transcript:

1 Teori-Praksis-holdning

2 Bæredygtig udvikling Fra problemperspektiv til løsningsperspektiv
Hensyn til kommende generationer Globalt perspektiv Fordelingsperspektiv: Rige og fattige Dvs. handler om et styrket alment hensyn: Hvad er godt for andre, et andet sted på et andet tidspunkt Dilemma: Stabilitet – udvikling Dilemma: økologi, økonomi, velfærd Udfordring: usikkerhed, kompleksitet, etik, valg af løsninger Demokratisk spørgsmål

3 Uddannelse for bæredygtig udvikling
Udvikle befolkningens demokratiske handlekompetence i forhold til BU = engageret, kompetent medvirken til at udvikle løsninger Basal gentænkning og ændring af uddannelser: Dynamisk samspilstænkning Tværfaglig problemløsning Konstruktiv sociologisk fantasi Kritisk og etisk refleksiv dannelse Transformativ læring Ingen BU uden UBU, men UBU alene gør det ikke BU som global læreproces, men ofte hæmmer BU-indsats læring. UBU handler om at fremme læring som del af BU

4 Teori og praksis – udvikling og læring
Fra hierarkisk vidensproduktion og –formidling til læring i netværk med forskellige aktører, Deltagelse, problemløsning i praksis, erfaring og dialog Praksis <-> Teori: sanseerfaring og refleksion Individ <-> Samfund: social læring i med- og modspil Fra holdninger som forbrugerpræferencer til holdninger, som noget man får gennem deltagelse

5 Bu og ubu i kommuner/regioner
UBU som netværkslæring = skabe koblinger mellem UBU- og BU-aktører: Skoler, Universiteter, Folkeoplysende organisationer, NGO’er, Beboerforeninger, Virksomheder, Handelsstanden, Forsyningstjenester, Medier, Forvaltninger, Politikere m.v. Eksempler: Vestforbrænding, skoler, kommuner Grantoftegård, socialforvaltningen, økologisk produktion og distribution Brugergruppen i Albertslund: Beboerforeninger, Miljøforvaltning, Politikere, Forsyningstjenester

6 Tænk i Mødepladser Skabe kontakt på tværs af institutioner, sektorer, folk Fælles om formulere problem/udfordring Fælles om idéudvikling

7 Tænk i læringsrum Sørge for tid og rum til læring
Tid til dialog – med- og modspil om en sag Tid til at undersøge problemer og udvikle svar Tid til at involvere andre Kendte eksempler: Folkehøjskoler og studiecirkler Nyere: Lokal Agenda 21 centre og netværk

8 Tænk i historie Dels procesbevidsthed:
Hvad har vi med i bagagen, som vi kan bygge videre på? Hvor står vi i dag: Hvad bør gøres? Hvordan kommer vi videre? Dels fortælling om fortid-nutid-fremtid som vidensskabende metode

9 Tænk i vinduer Udfordre lokal viden gennem dialog med verden
Inspiration og læring gennem ligheder og forskelle Finde byggesten til egne konstruktioner For eksempel: Tværgående ERFA-grupper Venskabsbyer Medier: Visualisering af lokal-global samspil

10 Tænk i mediatorer Aktører som fremmer læring mellem systemer og aktører Oversættere Initiativtagere Netværkere Facilitatorer Fx mellem kommune og borgere Ex. Grønne guider Fx mellem BU-teknikere og UBU-folk Ex. Miljøcertificering i skoler og andre offentlige institutioner

11 RCE-netværk United Nations University: Regional Centre of Expertise
Findes bl.a. i Skåne – og etableret i år i Danmark Regionale/nationale mødesteder og læringsrum for UBU (vidensdeling og –udvikling: UUBU) Vision: Lokale netværk af BU & UBU aktører …. og ja, det koster penge!


Download ppt "Teori-Praksis-holdning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google