Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Drømmescenarie – om 2 til 3 år

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Drømmescenarie – om 2 til 3 år"— Præsentationens transcript:

1 Drømmescenarie – om 2 til 3 år
Ulstrup Skole er anerkendt som skolen, hvor elever på alle trin udfordres i undervisningen ved sammensmeltning af traditionelle fag og nye teknologier og derved opnår nye succesoplevelser. Fundamentet for succesoplevelser er gode sociale kompetencer. Ulstrup Skole vil aktivt arbejde sammen med forældre og elever for at skolens ordensregler danner som grundlag for dagligdagen i skolen. ”Ro i klassen” er en naturlig adfærd. Ulstrup Skole vil løbende søge de bedste erfaringer fra andre skoler og sammenligne egne indsatser og resultater. Ulstrup Skole vil, at Alle elever får grundlæggende kompetencer i It. Multimediet værkstedet tilbyder alle elever en udfordrende opgave, hvor fokus er at kende til produktion af medier frem til brug. Eleverne skal skabe en skoleavis og skolevideo, udenlandske skoler indgår som interview-partner til artikler, f.x. deltager i JyllandsPostens program – ”lav en avis”, musikproduktion, hjemmesider etc. Alle elever har været igennem flere trin af Lego Mindstorm undervisningen. Lego Mindstorms skal bruges som en aktiv ingrediens i den daglige undervisning. Ulstrup Skole er en aktiv deltager i Lego Mindstorms League. For 8. og 9. klasse indgår praktikophold i robotafdelinger på de større danske virksomheder i omegnen. Deltagelse i samarbejde og konkurrencer på forskellige fagområder indgår som del af undervisningen. Fremmedsprog skal styrkes og indgå fra mellemtrinet: Udvekslingsophold skal bruges aktivt og alle elever på ”Cambridge Engelsk” skal som minimum have været på et udvekslingsophold ved udgangen af 9. klasse. De, som gerne vil fordybe sig i matematik, naturfag eller musik/bevægelse tilbydes undervisning med ekstraudfordringer fra mellemtrinet og i udskolingen. Igennem et aktivt og forpligtigende samarbejde med institutioner og organisationer i Ulstrup gives alle elever mulighed for at prøve kræfter med idræt, sport og musik.

2 Drømmescenarie – om 2 til 3 år
Hvad opnår Ulstrup Skole herigennem? Alle elever vil blive udfordret og opleve nye og inspirerende fag. Eleverne i mellemtrinet tilbydes en række kompetencer, der stiller dem bedre i udskolingen og i valget af ungdomsuddannelser Flere elever vil se en spændende tid i 8. og 9. klasse med mange udfordringer gennem kontakten til erhvervslivet og udenlandske skoler.

3 Handling bag ord Handling Mål
Ulstrup Skole er anerkendt som skolen, hvor elever på alle trin udfordres i undervisningen ved sammensmeltning af traditionelle fag og nye teknologier og derved opnår nye succesoplevelser Strategi-planen Fundamentet for succesoplevelser er gode sociale kompetencer. Ulstrup Skole vil aktivt arbejde sammen med forældre og elever for at skolens ordensregler danner som grundlag for dagligdagen i skolen. ”Ro i klassen” er en naturlig adfærd. ”stabiliser hverdag”, ”Pædagogiske rammer”, Skole-hjem samarbejde”, ”Evalueringskultur” Ulstrup Skole vil løbende søge de bedste erfaringer fra andre skoler og sammenligne egne indsatser og resultater. ”Evalueringskultur” Alle elever får grundlæggende kompetencer i It. ”IT – Kompetencekurser” Multimediet værkstedet tilbyder alle elever en udfordrende opgave, hvor fokus er at kende til produktion af medier frem for brug ”IT-Multimedieværksted”, ”Pædagogiske rammer” Lego Mindstorms skal bruges som en aktiv ingrediens i den daglige undervisning. ”IT-Robotværksted”, ”Pædagogiske rammer” Deltagelse i samarbejde og konkurrencer på forskellige fagområder indgår som del af undervisningen ”IT-mulitmedieværksted”, IT-Robotværksted”, … Fremmedsprog skal styrkes og indgå fra mellemtrinet: Udvekslingsophold skal bruges aktivt og alle elever på ”power tysk”, ”Cambridge Engelsk” skal som minimum have været på et udvekslingsophold pr. sprog ved udgangen af 9. klasse ”Udvidede tilbud: Tysk og Cambridge Engelsk De, som gerne vil fordybe sig i matematik, naturfag eller musik/bevægelse tilbydes undervisning med ekstraudfordringer fra mellemtrinet og i udskolingen Differentieret undervisning for ”Nørder”, Matematik Igennem et aktivt og forpligtigende samarbejde med institutioner og organisationer i Ulstrup gives alle elever mulighed for at prøve kræfter med idræt, sport og musik ”Samarbejde med andre organisationer”

4 Hvor skal Ulstrup Skole hen IT mæssigt
Hvor skal Ulstrup Skole hen IT mæssigt? Det eneste der er sikkert er, at udviklingen ikke stopper men bare kører hurtigere og hurtigere ”Skolen har ikke de store traditioner mht. IT i undervisningen” Stil høje mål til brugen af IT Hvor skal skolen sætte ind med IT i undervisningen – starter det i første klasse ? Kan vi opfylde ønsker for alle børn og forældre? Hvad forventer forældrene ? Fra ingen interesse til stor brug af IT i alle fag Krav fra lærerne om videre uddannelse ? Massivt krav – behov for superbrugere og ildsjæle Ansættelseskriterier – stort IT kendskab ? IT budgetter i fremtiden – altså om 2-3 år Kan skolen selv finansiere dette ?

5 Fremtidens media børn Der skal sættes mål for den faglige anvendelse af IT i undervisningen – minimums krav per årgang den pædagogiske brug af IT i indlæringssituationen en ”god IT kultur” blandt elever og lærere de tekniske kompetencer som eleverne skal have for at kunne anvende IT fagligt det tekniske fundament (bl.a. spørgsmålet om hvorfor det kun er Microsoft, der anvendes. Der burde måske også være et klassesæt med MAC’s og andet Apple-udstyr) Det er en rejse vi skal ud på og målet flytter sig hele tiden – nye teknologier og måder at bruge dem på som vi ikke engang kender dem i dag – grænserne flyttes hele tiden og det er den virkelighed, som skolen nødvendigvis må følge

6 Konkrete aktiviteter 2009-10
Donation af 50 bærbare computere og yderligere indkøb af 40 stk Brugen af Lego Mindstorms Valgfag i 8 og 9 klasse Lego Mindstorms uger i udvalgte flexuger Lego Mindstorms integreres i de forskellige fag allerede fra 2. klasse Deltagelse i First Lego League (konkurrence imod andre skoler) Opsætning af trådløst netværk inden August 2010

7 International orientering
Hvorfor Det sprogpolitiske mål i EU — og dermed også i Danmark — er modersmålet + mindst 2 fremmedsprog Øge sproglig selvtillid Samfundets generelle internationalisering Multi-kulturel forståelse øges gennem sproglig forståelse Danmark er en lille spiller i forhold til de store sprogområder Hvad skal der gøres Tidlig brug af 2 fremmedsprog Samkvem med skoler i andre lande Give de, som vil sprog bedre muligheder Styrke de sprogligt svage Nye sproglige indsatser Tysk fra 6. klasse (valgfag) Cambrigde engelsk 8-9 klasse Differentieret undervisning i udskolingen Projekter med skoler i andre lande Flexuger med internationalt indhold

8 Nye sproglige indsatser
Støttes af International koordinator på skolen Søge EU projekter Venne-skoler i Tyskland Video-konference Sprogophold


Download ppt "Drømmescenarie – om 2 til 3 år"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google