Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøråd på Læreruddannelsen Zahle (Kommissorium) Der oprettes et miljøråd på Læreruddannelsen Zahle i forbindelse med deltagelse i projektet Grønt Flag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøråd på Læreruddannelsen Zahle (Kommissorium) Der oprettes et miljøråd på Læreruddannelsen Zahle i forbindelse med deltagelse i projektet Grønt Flag."— Præsentationens transcript:

1 Miljøråd på Læreruddannelsen Zahle (Kommissorium) Der oprettes et miljøråd på Læreruddannelsen Zahle i forbindelse med deltagelse i projektet Grønt Flag Grøn Læreruddannelse (GFGL)i samarbejde med Friluftsrådet fra studieåret 2009/2010. Formålet med arbejdet i miljørådet er at igangsætte og støtte projekter, der sætter fokus på Undervisning for Bæredygtig Udvikling (UBU) internt på Læreruddannelsen Zahle samt i forbindelse med de studerendes videre arbejde med miljøundervisning i folkeskolen ud fra et overordnet mål om udvikling af handlekompetence hos både undervisere, studerende og elever i skolen. Desuden er målet at arbejdet med disse projekter bidrager til at Læreruddannelsen Zahle erhverver Det Grønne Flag for Læreruddannelsen. Grønt Flag Grøn Læreruddannelse

2 Arbejsopgaver: Miljørådet indsamler ideer til fokusområder for arbejdet med Grønt Flag Grøn Læreruddannelse, og beslutter hvilke fokusområder, der arbejdes med i det enkelte studieår. Miljørådet sørger for udarbejdelse af miljøhandleplan og miljøordensregler i forhold til studieårets arbejde med Grønt Flag Grøn Læreruddannelse, og koordinerer arbejdet med studieårets fokusområder, så Læreruddannelsen Zahle kan synliggøre og dokumentere arbejdet med miljøundervisning på uddannelsesinstitutionen. Miljørådet er initiativtager til aktiviteter i forbindelse med rådets arbejde. Miljørådet foretager en evaluering af årets indsats.

3 Medlemmer i miljørådet: 3-6 studerende, hvor mindst én studerende repræsenterer DSR – og de øvrige rekrutteres via holdrepræsentanter ved studieårets start (i 2009/2010 Sara Brinck Kruse, Klaus Østergård og Thorbjørn Wejdling efter aftale med DSR). Det tilstræbes at medlemmerne er spredt på uddannelsens årgange. 2-3 undervisere som udpeges af Pædagogisk Råd ved studieårets start (i 2009/2010 Trine Skov Jensen og Lisbeth Bering) 2-3 TAP-medarbejdere som vælges af TAP ved studieårets start (i 2009/2010 Randi Linge og Benny Højer) 1 repræsentant for ledelsen, som udpeges af ledelsen ved studieårets start. (i 2009/2010 Lis Madsen) Ved studieårets første møde vælger miljørådet en formand og en sekretær. Miljørådets formand indkalder til møde (1-(2)) pr. semester) og udsender dagsorden i samarbejde med ledelsens repræsentant. Medlemmer 2010/2011: Randimaya Løkkehjærte (studerende (DSR)) Trine Skov Jensen (Underviser, pæd. Fag) Klaus Østergaard (studerende)Lars Myhre Larsen (Underviser, Idræt) Thorbjørn Wejdling (studerende)Randi Linge (TAP medarbejder) Lis Madsen (Uddannelsesleder)Benny Højer (TAP medarbejder, Pedel) Lisbeth Bering (Underviser, naturfag)

4 Miljørådets handleplan for studieåret 2010/2011 • Fokusområder for 2010/2011 (pilotprojekt2) • Klima og formidling af klimaproblematikker • Logo-udvikling i forbindelse med synliggørelse (også fremadrettet) af arbejdet med GFGL på Læreruddannelsen Zahle • Økologisk produktion og Affald/genbrug på institutionen • Arbejde med miljøundervisning i folkeskolen/ læreruddannelsen i forbindelse med undervisning og praktik

5 Se handleplan 2010/2011…..

6 Det svære: At få underviserne engageret så de arbejder med miljø / handlekompetence / miljøundervisning i linjefagene. De fleste har en opfattelse af at dette hører til i naturfag – og at det handler om normregulering. At skabe plads til arbejdet på tværs på institutionen. Løsninger: Vi (miljørådet) skal arrangere de tværgående aktiviteter – med inddragelse af DSR m.m. Det tværfaglige projekt på 3. årgang skal handle om miljø, handlekompetence, bæredygtighed…… Det skal tydeliggøres at handlekompetence er nøglebegreb i arbejdet med GFGL


Download ppt "Miljøråd på Læreruddannelsen Zahle (Kommissorium) Der oprettes et miljøråd på Læreruddannelsen Zahle i forbindelse med deltagelse i projektet Grønt Flag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google