Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i problemformulering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i problemformulering"— Præsentationens transcript:

1 Kursus i problemformulering
DIO opgaven 2010 Kursus i problemformulering

2 Hvad er en problemformulering
ét hovedspørgsmål med eventuelle underspørgsmål indenfor et fagfelt, der skal besvares ( = Dit kompas

3 Hvad er en god PF? En problemformulering har et klart sigte, et fokus, og det er hovedspørgsmålet, som opgaven skal søge at besvare. Til hovedspørgsmålet kan man knytte underspørgsmål men det er vigtigt at forstå, at det betyder underspørgsmål, altså spørgsmål der følger i en naturlig forlængelse af hovedspørgsmålet, ikke spørgsmål der flytter fokus et andet sted hen eller lægger op til flere ligeværdige undersøgelser. En god problemformulering lægger opgavens fokus ét og kun ét sted!

4 Hvor kommer en god PF fra? (1)
En god problemformulering udspringer af DIN undren: Det er et rigtig godt udgangspunkt for et speciale, at den studerende undrer sig over et eller andet indenfor sit fag – evnen til at undre sig er noget af det mest menneskelige der findes og jo mere energisk man er i stand til at forfølge sin undren, desto bedre opgaveskriver bliver man.

5 Hvor kommer UNDREN fra? Indhentet viden Nysgerrighed
Modsigende kilder Nysgerrighed Rygter/sladderhistorier 

6 Hvor kommer en god PF fra? (2)
En god problemformulering lægger gerne op til at undersøge en konflikt mellem standpunkter eller handlinger

7 Hvad gør en PF? Bestemmer hvad opgaven skal indeholde
Bestemmer hvad der IKKE skal med Bestemmer hvilke kilder og modeller, der skal bruges Fortæller læseren hvilket spørgsmål han kan forvente at finde en undersøgelse af og få et svar på 

8 Hvornår skal den laves? FØR opgaven skal skrives? Fordele/ulemper
MENS opgaven skrives? Fordele/ulemper EFTER opgaven er skrevet? Fordele/ulemper I dio forløbet er det FØR!! MEN det kræver noget særligt af jer 

9 Processen (1) Vælg en emne/felt Informationsindsamling og læsning
Indsnævring af og formulering af problemstilling – gruppen brainstormer og diskuterer ud fra det læste: Hvad er hypotesen: f.eks. Vores påstand er, at unge i den valgte aldersgruppe drikker mere alkohol i dag, fordi alco-pops findes på markedet og er en mere attraktiv drikkevare end øl, vin og spiritus pga. emballagens udformning og pga. smagen

10 Processen (2) Hvordan skal problemet løses:
For at be- eller afkræfte vores påstand vil vi undersøge følgende: Planlæg besvarelsen ud fra Blooms taksonomier Redegør/beskriv Analyser Diskuter/Vurder/perspektiver Konkluder = svar på det overordnede spørgsmål Tjek om indholdet er relevant ift. problemformuleringen !!!

11 Problemformuleringen skal:
Være kort og præcis Dvs. ingen ”man”, ”visse”, ”nogle” Relevant og realistisk Interessant for dig Bestå af et enkelt spørgsmål med dertilhørende underspørgsmål. Hovedspørgsmålet er åbent. Gøre det muligt for dig at komme op på de høje taksonomiske niveauer.

12 Undren + Informationssøgning
Vejen hen til PF: Undren + Informationssøgning Læsning og mere undren Problemformulering

13 Vejen hen til konklusionen
Redegør/beskriv Analyser og diskuter Vurder og konkluder = svar på PF

14 En skidt PF: “Kan Folkeskolen i dag leve op til kravet om samarbejde med forældrene som anført i Folkeskolelovens §1?” Hvorfor? Lukket spørgsmål Ingen undren eller konflikt Meget ringe mulighed for at konkludere

15 En anden PF: Hvad gør Folkeskolen i dag for at leve op til kravet i Folkeskolelovens §1 om samarbejde med forældrene?” Heller ikke så god fordi: Lægger op til beskrivelse (Bloom) Stadig meget lukket Ingen undren Ingen vurdering

16 Når du laver PF, så undgå:
Nogle studerende har det med at tro, at jo mere kompliceret og snørklet de kan stille spørgsmålet i problemformuleringen, desto bedre er det – men det er lige modsat

17 En god PF: Jeg undrer mig over at Kina stadig halter meget bagud hvad angår menneskerettigheder. Min påstand er at Kina er en så stor økonomi i den globale verden, at de kan tillade sig at være ligeglade med pres fra omverdenen til at forbedre menneskerettighederne. For at få af- eller bekræftet hypotesen, vil jeg først kort redegøre for menneskerettighederne generelt og i Kina. Dernæst vil jeg analysere Kinas position i den globale verden. Til sidst vil jeg vurdere hvorvidt Kina overhovedet kan tvinges til at forbedre menneskerettighederne.

18 DIN PF: Skal godkendes senest fredag uge 6, dvs. den 12. februar
Skal du bruge resten af ugen her på at spore dig ind på Skal du regne med at lave om 117 gange inden den er i hus Er en proces mellem dig og en vejleder  - så start nu!!!

19 Forslag til DIO emner (m. eng.)
Globaliseringens betydning for menneskerettighederne i Kina Konspirationsteorier vedr. 9/11 Politisk retorik og globaliseringens indvirkning herpå. Finanskrisen i USA Det amerikanske sundhedsvæsen i et globalt perspektiv Terror på tværs af grænser Tv mediets globalisering Globaliseringens indvirkning på magasiners covers Kampen mellem dansk og engelsk på danske universiteter Kommunikation i et globalt perspektiv (sociale medier) Bæredygtig handel Hooliganisme på tværs af grænser Eksport af amerikanske værdier Handel med CO2 kvoter Eksport af miljøproblemer Vestlige firmaers udnyttelse af billig arbejdskraft Ytringsfrihed i øst og vest

20 Opgave: Sæt dig sammen med din studiegruppe
Prøv at lav en problemformulering med underspørgsmål til underemnet ”klima” Husk at tænke Bloom  Læg jeres første problemformulering i arbejdsportfolien sammen med din personlige refleksion over dine erfaringer med den.


Download ppt "Kursus i problemformulering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google