Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intro og Problemformulering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intro og Problemformulering"— Præsentationens transcript:

1 Intro og Problemformulering
VIP13 hh3

2 Intro og Problemformulering
Hjemmeside: Tema: Indiens udvikling fra selvstændighed til i dag Fag: Engelsk, Samtidshistorie og International økonomi Formål: Forberedelse til DIO (Det Internationale Område) til foråret Produkt: Aflevering af synopsis senest fredag d kl (se hvordan i skema i Praktiske oplysninger)) Arbejdsform: Virtuelt projektarbejde i grupper Fokus: Hvad er en problemformulering? (mandag), som skal godkendes senest onsdag kl Hvad er fagenes metoder, og hvordan spiller fagene sammen? (mandag)? Hvad er en synopsis? (tirsdag) Bedømmelse: Kort skriftlig fremadrettet vurdering med karakter i løbet af uge 43 eller 44 Fravær: Ingen mødepligt ud over de 3 fokusoplæg mandag og tirsdag. Synopsis skal være af en fornuftig kvalitet for at få alle 24 timer godkendt, ellers fravær Vejledning: Kommuniker virtuelt via Lectio eller kontakt lærerne i 700-fløjen

3 Intro og Problemformulering
Hvad er en problemformulering? Det er opstilling af et hovedspørgsmål inden for et fagområde En god problemformulering lægger fokus ét sted En problemformulering er projektets kompas

4 Intro og Problemformulering
Hvor kommer en god problemformulering fra? En god problemformulering udspringer af en undren over indhentet viden, nysgerrighed, modsætninger, sammenligninger, rygter eller andre forhold, man gerne vil undersøge Ud fra sin undren stiller man ét hovedspørgsmål, som projektet skal bevare

5 Intro og Problemformulering
Hovedspørgsmålet Hovedspørgsmålet er projektets røde tråd Hovedspørgsmålet er også projektets afgrænsning

6 Intro og Problemformulering
Hvordan laves hovedspørgsmålet? Start med et åbent spørgsmål: ”hvorfor” eller ”hvordan” – og ikke ”hvad”, som kun lægger op til et ja/nej svar Sammenlign spørgsmålene: ”Hvad er apartheid?” og ”Hvorfor opstod apartheid?” Sammenlign igen: ”Hvad er Dagens mand?” og ”Hvorfor deltager unge i Dagens mand?”

7 Intro og problemformulering
Hvordan laves hovedspørgsmålet? (fortsat) Hvilke af nedenstående spørgsmål er bedst, hvis man vil lave et hovedspørgsmål om finanskrisen? A) Hvad er finanskrisen, som ramte Danmark i 2008? B) Hvorfor blev Danmark ramt af finanskrisen i 2008?

8 Intro og Problemformulering
Hvordan laves hovedspørgsmålet? (fortsat) Mange tror, at jo mere kompliceret og snørklet de kan stille hovedspørgsmålet desto bedre – men det er lige omvendt Husk derfor at stille et kort og præcist hovedspørgsmål, som alle forstår 

9 Intro og Problemformulering
Besvarelse af hovedspørgsmålet: De 3 taksonomiske niveauer: A) Det beskrivende/redegørende niveau: kort beskrivelse af emnet, relevante definitioner, facts, evt. figurer eller illustrationer

10 Intro og Problemformulering
Besvarelse af hovedspørgsmålet: (fortsat) B) Det analyserende niveau: forklaring af hovedspørgsmålet vha. fagenes begreber, teorier og modeller

11 Intro og Problemformulering
Besvarelse af hovedspørgsmålet: (fortsat) C) Det vurderende niveau: vurdering/diskussion af analysens holdbarhed og konsekvenser

12 Intro og Problemformulering
Sammenfatning: Problemformulering består af: En kort tekst om den undren, der fører frem til hovedspørgsmålet Hovedspørgsmålet Et redegørende eller beskrivende afsnit/spørgsmål Et analyserende afsnit/spørgsmål Et vurderende afsnit/spørgsmål

13 Intro og Problemformulering
Et eksempel på en problemformulering med udgangspunkt i en undren over Kina´s historie Alle kender til det økonomiske mirakel i Kina. Høj økonomisk vækst i over 30 år, faldende arbejdsløshed og i dag er Kina den næststørste økonomi i verden efter USA. Siden 1979 har Kina åbnet sig for omverdenen og gradvist tilladt udflytning af produktion til landet, som især har tiltrukket europæiske, japanske og amerikanske virksomheder pga. de lave produktionsomkostninger i Kina. Bagsiden af den gunstige udvikling har været, at miljøet har været hårdt ramt i Kina. Mangel på energibesparende produktion og en til for nylig ensidig fokusering på fossile brændstoffer (kul, gas og olie) har efterladt det kinesiske miljø i en meget dårlig forfatning. De store floder er stærkt forurenede, og der hænger konstant et tyk lag smog over de store byer i landet. De kinesiske byer er i dag de mest forurenede i verden

14 Intro og Problemformulering
På den baggrund kan man opstille et hovedspørgsmål: Hvorfor har den kinesiske regering tilsidesat hensynet til miljøet?

15 Intro og Problemformulering
1) Jeg vil gøre rede for udviklingen i relevante miljøindikatorer og regeringens miljøpolitik Synopsen kan indeholde: - udviklingen i CO2-udledning - sammenhæng mellem økonomisk vækst og CO2 - regeringens holdning til globale miljøaftaler, herunder Kyoto-aftalen og cop15 i København

16 Intro og Problemformulering
2) Jeg vil analysere årsagerne til, at regeringen har tilsidesat miljøet Synopsen kan indeholde: regeringens prioritering af økonomisk vækst borgernes rettigheder, herunder ytringsfrihed miljøpolitik og konkurrenceevne miljøpolitik og tiltrækning af outsourcing til Kina

17 Intro og Problemformulering
3) Jeg vil vurdere om en fortsat tilsidesættelse af miljøet kan fortsætte i fremtiden Synopsens kan indeholde: den politiske stabilitet i Kina, og ét parti systemet højere levestandard og borgernes krav den nye kinesiske ledelses syn på miljøproblemer prioriteringen af vindmølleproduktion i Kina

18 Intro og problemformulering
Øvelse på klassen: Stil ét hovedspørgsmål efterfulgt af de 3 taksonomiske niveauer på baggrund af følgende oplæg: De sidste 20 år har den økonomiske vækst i Kina været ca. 10 % i gennemsnit. Den økonomiske fremgang er især sket i byerne, hvor virksomheder fra Japan, USA og Europa har outsourcet produktionen pga. lave produktionsomkostninger i Kina. Det har medført stærkt stigende velstand for befolkningen i byerne ved kysten, mens landbefolkningen har haft mindre gavn af udviklingen. Det har betydet stigende økonomisk ulighed (højere gini-koefficient), hvilket er et paradoks i et kommunistisk land, hvor økonomisk lighed er målet. En anden konsekvens af den gode økonomiske udvikling har været, at den kinesiske regering er begyndt at opkøbe større virksomheder i vesten som fx Volvo i Sverige, og investere store beløb i råvareproduktion i korrupte afrikanske lande som fx Sudan. Det ser mange i vesten som en trussel, da Kina fortsat er et diktatur styret af det kommunistiske parti.

19 Intro og Problemformulering
Forslag til emner om Indien i VIP13: a) Årsager til Indiens høje økonomiske vækst b) Arven fra kolonitiden c) Det indiske demokrati d) Etniske/religiøse spændinger mellem hinduer og muslimer - hindunationalisme e) Kastesystemet og uddannelse i Indien f) Indiens plads i den globale arbejdsdeling g) Den kulturelle globaliserings påvirkning af Indien

20 Intro og Problemformulering
h) Indien fra u-land til i-land i) Demografi og økonomisk udvikling j) Børn og kvinders vilkår k) Velfærd og indkomstfordeling i Indien l) Korruption i Indien m) Menneskerettigheder i Indien n) Indien og Kina o) Kønsroller og religion

21 Opgavens pentagon 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål – hvad spørger du om? 2. Undersøgelsens faglige formål - Hvorfor spørger du? 5. Undersøgelsesmetoden - Hvordan spørger du? 3. Undersøgelsens empiri – hvad spørger du til? 4. Undersøgelsens redskaber - Hvad spørger du med? Den gode opgave, Rienecker og Jørgensen, 2011


Download ppt "Intro og Problemformulering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google