Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomiske fag på handelsgymnasiet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomiske fag på handelsgymnasiet"— Præsentationens transcript:

1 Økonomiske fag på handelsgymnasiet
Jonas – underviser i virksomhedsøkonomi. Forberede Jer lidt på, hvad de økonomiske fag er for noget og hvordan I kommer godt i gang med fagene. International økonomi Virksomhedsøkonomi Afsætningsøkonomi I vil læse og høre om en masse nye begreber i starten – der ofte er ukendte og svære at huske. I kommer derfor til at bruge en del tid på begrebsafklaring, så I kan anvende de faglige begreber i de rette sammenhænge.

2 Hvad er økonomi? Overordnet set er økonomi:
En grundlæggende viden om udvalgte dele af økonomisk teori og økonomisk samfundsbeskrivelse Kompetence til at anvende økonomiske begreber og modeller Kompetence til at forstå og analysere aspekter af økonomi på mikro- og makroniveau Indblik i hvorledes en argumentation kan opbygges ud fra et økonomisk teoretisk grundlag Kompetence til at fortolke velafgrænsede økonomiske problemstillinger. Evne til at foretage grundige analyser af især aktuelle økonomiske problemstillinger, vurdere og diskutere løsningsforslag. Hvert af de 3 fag har sine egne ”målopfyldelsespinde”, som de enkelte faglærere vil gennemgå i løbet af årene.

3 Økonomisk kompetenceblomst og taksonomiske niveauer
Fagene tager udgangspunkt i en økonomisk kompetenceblomst… Taksonomiske niveauer: Redegør, karakteriser Analyser, sammenlign, beregn, opstil Diskuter, vurder, perspektiver

4 Økonomisk opgave Eksempel på tankegangskompetence: (IØ)
Opgave: Analyser konsekvenser af en olieprisstigning har for den danske samfundsøkonomi. Oplægget til opgaven er en given tekst, der dokumenterer, at oliepriserne har været stigende i en længere periode. Eleverne udviser samfundsøkonomisk tankegangskompetence, når de kan se sammenhængen mellem oliepriser og eksempelvis Danmarks betalingsbetalingsbalance eller inflation.

5 Økonomisk opgave Eksempel på økonomisk modelleringskompetence: (AFS)
Opgave: Udarbejd en analyse af konkurrencen i branchen. Oplægget til opgaven er en tekst, der omhandler en dansk tekstilvirksomhed, dens målgruppe, valg af distributionskanaler, konkurrenter mm. Eleverne bruger kompetencen når de f.eks. med udgangspunkt i Porters five forces gennemfører en brancheanalyse. Analysen kunne tage udgangspunkt i en beskrivelse af det marked, Merrytime opererer på, hvorefter de kan afgrænse branchen til værende markedet for modetøj til ”modne kvinder”.

6 Økonomisk opgave Eksempel på tankegangskompetence: (VØ)
Opgave: Diskuter de virksomhedsøkonomiske problemstillinger, der beskrives i casen. Oplægget til opgaven er en virksomhed, der har udviklet sig fra at producere bor til træindustrien til at producere alle former for bor. Virksomheden er presset på grund af nye konkurrenter der også kan levere bor i høj kvalitet til lave priser. Virksomhedens egen løsning retter sig mod en forbedret logistik. Eleven udviser tankegangskompetence, når han kan pege på hvilke logistiske løsninger, der kan anvendes.

7 Hjælp til økonomisk læsning
Brug af ”begrebsbokse” og uddybninger fra lærebøgerne…

8 Hjælp til økonomisk læsning
Brug af ordforklaringer fra lærebøgerne… (I-bøger)

9 Hjælp til økonomisk læsning
Hold Jer orienteret om erhvervsstof via… TV Aviser (I har gratis netadgang til aviser via skolen) Internettet Nyhedsmails om erhvervsstof I den daglige undervisning og til den mundtlige eksamen i afsætningsøkonomi, virksomhedsøkonomi og international økonomi tages der ofte udgangspunkt i nutidige økonomiske emner og artikler med tilhørende spørgsmål. Så hold Jer orienteret om, hvad der sker indenfor det økonomiske i Danmark og den store verden… Vær nysgerrig og undersøg betydningen og sammenhængen. Brug værktøjerne fra læsestrategi og notatteknik.

10 Økonomisk læsning (øvelsesopgave)
Udgangspunkt i artikel fra Børsen om en dansk virksomhed. 30 minutter til at læse teksten og svare på spørgsmål. 30 minutter med gennemgang på klassen. Vi har fokus på: Begrebsafklaring Vigtige pointer i teksten Taksonomien i spørgsmålene Afrunding


Download ppt "Økonomiske fag på handelsgymnasiet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google