Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Advisory board-møde, MDI, den 17. april 2013, Mathilde Hjerrild Carlsen, Holger Højlund Oplevelser fra felten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Advisory board-møde, MDI, den 17. april 2013, Mathilde Hjerrild Carlsen, Holger Højlund Oplevelser fra felten."— Præsentationens transcript:

1 Advisory board-møde, MDI, den 17. april 2013, Mathilde Hjerrild Carlsen, Holger Højlund Oplevelser fra felten

2 Engagement ”Simpelthen bare sådan et gammeldags ønske om at bidrage med noget i samfundet og ligesom gøre det indenfor noget, som har relevans for mig og min familie. Og så er bestyrelser og forældreråd i ens børns institutioner jo et godt sted at starte. Og så at kunne bidrage med et eller andet, simpelthen. Det er simpelt. Og så måske en smule pligtfølelse.” (En forælder)

3 Forældre-engagement (Classic) ”Jamen, det er jo selvfølgeligt, det tager udgangspunkt i de børn, jeg selv har haft her i institutionen og ligesom ved, at jeg deltager i bestyrelsesarbejdet, så kan jeg bidrage til, at de får en god institution at opholde sig i. Det er én af tingene, men en anden ting er jo selvfølgelig, at jeg med de kompetencer, som jeg via mit arbejde og i øvrigt har, synes at jeg kan bidrage positivt til udvikling af institutionen, og det synes jeg som medborger, at det skylder man samfundet.” (En forælder) ” Jo, men fx skulle vi have lagt nyt gulv i garderoben. Så skrev jeg en mail ud – ”Vi skal have lagt nyt gulv i garderoberne på fredag, hvem kommer og hjælper om torsdagen med at …. Og så kommer der, de der 4-5 stykker fædre og en morfar og hjælper med at skrue noget ned. Og nogen, der ikke havde meldt sig, kommer så lige forbi, og vi beder dem om at tage noget med ned i kælderen. Og det gør de. Der er forskellige forældre, der hjælper i forskellige sammenhænge.” (En leder)

4 Beslutnings-engagement (New Classic) Jeg er helt enig. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, og jeg synes igen, at det [bestyrelsesarbejdet] skaber det der, hvor man virkelig får en nærhed imellem … eller en tæthed mellem de beslutninger, der bliver truffet, og den institution, man har med at gøre. Fordi det er ikke på et særlig højt, hvad kan man sige … det er ikke på et sådan high level niveau, det foregår. Det foregår helt nede i institutionen.” (En forældre)

5 Et pres for professionalisering ”Men det der med at de [bestyrelserne] lige skal forhandle vores løn eller forholde sig til et underskud på budgettet, som vi lige skal finde ud af, hvordan gør vi det. Det har de altså ikke særlig nemt ved, det har de ikke. Vi har lige haft møde her i sidste uge, og der er jo to store høringssvar, der skal snakkes om. Hvad skriver vi [leder + bestyrelse] ind til kommunen? Hvad kunne det betyde for vores institution?…….hvordan rykker vi kommunen for at få skred i det?...I denne her måned har kommunen inden for børn og unge to høringer.” (Leder) ”Det kræver voldsomt meget af en bestyrelse i dag i forhold til viden om lovgivning, om økonomi og om … Det kræver også en stor politisk interesse. Det kræver, at man kan argumentere og diskutere med en direktør eller en dagtilbudschef.” (Leder)

6 Forældre-oplevelser Politiske aktører ”Forælder 1: Vi er nogle ret ihærdige damer! Vi sender remindere etc. Forælder 2: Ja, vi slog næsten sten, saks og papir, om hvem der skulle gå hen til Børne- og ungedirektøren, og spørge om der var mere de havde brug for.” (Forælder) Driftsansvarlige “Det er virkelig blevet vigtigt, at der er styr på økonomien. Det er ikke som før, hvor man bare kunne snakke med kommunen om det. Nu prøver vi virkelig at ramme nul, og så er det fedt at have Birthe [institutionslederen], som har forstand på økonomien – så der ikke pludselig er et underskud, sådan som man har hørt det fra andre institutioner.” (Forælder) ’Almene’ forældre ”Man føler sig ikke uddannet til det, man er jo bare en almen forælder.” (Forælder)

7 Strategiske udfordringer for lederen Lederens samspil med de politisk aktive forældre: ”Da vi skulle fusioneres, der var vi den institution, der var længst tid om at få en driftsoverenskomst i hus. De [bestyrelsen] var til tusind møder oppe på forvaltningen med det, og så havde vi en sag efterfølgende, hvor de også var oppe på forvaltningen, og de skriver gladelig læserbreve, hvis der er noget.” (Leder) Lederens opgave med at klæde bestyrelserne på: ”Vi er jo bare sygeplejersker og skolelærere. Det er betryggende, at Lisbeth [lederen] sidder der. Når der bliver lagt regnskab frem – hun har styr på det – der er ingen, der ikke forstår det. Ellers ville det være store beslutninger at tage. Jeg har bare læst fire år på et seminarium.” (Forælder) Lederens opgave med at skabe rum for de ’almene’ forældre ”Vi har gjort det, vi har prøvet at hive rigtig mange forældre ind i vores bestyrelse, også dem der ikke er ressourcestærke. Derfor har vi en meget stor bestyrelse, så vi forsøger at få nogen med, som ellers ikke ville sidde i bestyrelsen.” (Leder)

8 Spørgsmål til debat? 1.Hvad sker der i forhold til bestyrelsesrollen ’classic’ og ’new classic’ - hvor bestyrelser fungerer som en ledelsesmæssig referenceramme i dagligdagen 2.Hvordan ser MDI og kommunerne deres rolle i forhold til de engagerede og professionaliserede bestyrelser 3.Hvem inviterer til de nye typer engagement


Download ppt "Advisory board-møde, MDI, den 17. april 2013, Mathilde Hjerrild Carlsen, Holger Højlund Oplevelser fra felten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google